+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kur'an, Arapça yazılan ilk kitap mıdır ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kur'an, Arapça yazılan ilk kitap mıdır ?


 2. Ercan
  Devamlı Üye

  Cevap: Kur'an, Arapça yazılan ilk kitap mıdır ?


  Reklam  Cevap: KUR'ÂN ARAPÇASI, MUCİZEDİR
  Kur'ân-ı Azimüşşan indirilmeden Arapça henüz kitabî değildi. Yani çoğunluğu ümmî olan câhiliye Arapları Arapçayı kurallarına en uygun bir şekilde konuşuyor, fakat yazıyı neredeyse hiç kullanmıyorlardı. Kur'ân-ı Kerim, fesahat ve belâgatin son haddine çıktığı bir devirde Arapça yazılmış ilk kitaptır ve Arapçanın nahivdeki en yüksek derecesiyle nâzil olmuştur.
  Arapça, Kur'ân'ın gelmesiyle kitabîleşmiş, âdeta yeniden doğmuş ve anlam kazanmıştır. Kur'ân Kerim’in gelmesiyle Arapça başta İslam toplumlarının dilleri olmak üzere dünya üzerindeki tüm dilleri de etkilemiştir.
  Arap edip ve hatipler Kur'ân'ı dinlediklerinde hayrete düşmüş, o hudutsuz, nihâyetsiz, emansız fesahat ve belâgat karşısında üdeba ve büleganın eserleri kıymetten düşmüştür.
  İmam Zerkanî şöyle bir örnek vermektedir:
  “Padişah tahtını boşaltırsa izzet ve kuvvetten padişah için ne kalır? İşte bu Kur'ân'ı Allah, sözlerin padişahı yapmış, ona i`caz tâcını giydirmiş, onun Arapçasını da bu i`caz ve i`tizaza bir ayna yapmıştır.”
  Evet, Arapça nahivde, belâgatte emsali olmayan ve her mânâyı en iyi bir şekilde anlatan tek lisan olmasına rağmen Kur'ân onu en yüksek bir anlaşılırlık ve açıklık ile parlatmıştır. Bundan anlaşılıyor ki; mukaddes ve mucize olan, Kur'ân Arapçasıdır.


 3. Mehmet5
  ☪ ☪ ☪ (müslüman) ☪ ☪ ☪
  Kur'an nazil olmadan öncede Arapça metinler vardı. Dolayısıyla Kur'an, Arapça yazılan ilk kitap değildir.

+ Yorum Gönder