+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa'dan çok bahsedilmesinin hikmeti nedir? Hz. Musa'nın Medyen'de karşılaştığı kızların babası Hz. Şuayb mıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa'dan çok bahsedilmesinin hikmeti nedir? Hz. Musa'nın Medyen'de karşılaştığı kızların babası Hz. Şuayb mıdır?


 2. mumsema
  aydınlatmaya devam...

  Cevap: Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa'dan çok bahsedilmesinin hikmeti nedir? Hz. Musa'nın Medyen'de karşılaştığı kızların babası Hz. Şuayb mıdır?


  Reklam  Cevap: 1. Musa ismi dinler tarihi kitaplarında geniş yer işgal eder. Semavi (ilâhi) dört bü-yük kitaptan biri olan Tevrat Hz. Musa (as)'a verilmiş, İsa (as)'a kadar gönderilen Davud (as) dı-şındaki bütün peygamberler, onun dinini yayma ve tatbikle görevlendirilmişlerdir.

  Hz. Musa (as)'ın, Kur'an-ı Kerim'in otuz dört suresinde, yüz otuz altı yerde adı geçer. Kur'an'da adı en çok geçen peygamberlerden ikinci sırayı alan Hz. İbrahim (as)'in ismi, bu sayının ancak yansına yaklaşır. Bir başka ifadeyle, Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa (as)ve kavmine ayrılan yer bir kaç cüz tutar.

  Hz. Musa (as)'ın hayatında ve peygamberlik döneminde işaret taşı sayılabilecek olaylar özetle şöyledir: Doğumu ve suya bırakılması, Mısır'dan ayrılması, Medyen yöresinde geçen yıllar, Mısır'a dönüş, sihirbazlarla yapılan karşılaşma, Firavun ve ordusunun mahvı...
  Musa (as)'ın Firavun ile olan mücadelesi bir iman ve küfür mücadelesi olduğu için Kur'an-ı Kerim de çok zikredilmiştir.
  2. Musa (as)'ın Medyen şehrinde karşılaştığı kızların babasının Hz. Şuayb (as) olduğu tarih kitaplarında geçmektedir. Taberî-Tarih Sâlebî-Arais, İbn Esîr-Kâmil gibi eserlerde geçmektedir.
  S.İslamiyet

+ Yorum Gönder