+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İmamı Azam Ebu Hanifenin ilim durumu Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İmamı Azam Ebu Hanifenin ilim durumu


 2. mumsema
  aydınlatmaya devam...

  Cevap: imamı Azam Ebu Hanifenin Tahsil Hayatı


  Reklam  Cevap: İlmi Durumu

  Ebu Hanife hadis hafızlarının müracaat kaynağıydı.[1] Kendisinden çok sayıda hadis rivayet edilmiştir. Yine ondan birçok sünnet uzmanı hadis almıştır. Bu uzmanlar: Sufyan es-Sevri, İbn Uyeyne, Veki’, Abdullah b. Mubarek, Yahya b. Said Kahtan, Ebu Yusuf, Muhammed b. Hasan Şeybani, Leys b. Sa’d, Abdurrrezzak San’ani ve diğerleridir.[2]

  Ebu Hanife’nin adı cerh ve tadil imamları arasında da geçmektedir.[3] Rivayet etmiş olduğu hadislerin isnadı sahih hadis meratibinin şartlarını tekeffül etmiş en sahih isnadlardan oluşmaktadır.[4]
  ___________________
  [1] Bkz: Mekanetu İmam Ebi Hanife, (58/68).

  [2] Bkz: Tarih-u Bağdad, (3/324), Tehzibu’l-Esmai ve’l-Lugati,(2/216), el-Hayratu’l-Hisan, (214), Tebyidu’s-Sahifeti, (63), Mekanetu İmam Ebi Hanife, (108), Ebu Hanife İmamu’l-Eimmeti’l-Fukahai, (57).

  [3] Bkz. Mekanetu İmam Ebi Hanife, (68/80).

  [4] Aynı eser (81/86).

+ Yorum Gönder