+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Gargat ağacı nedir? İslamda yeri nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Gargat ağacı nedir? İslamda yeri nedir?


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: gargat ağacı nedir? islamda yeri nedir?


  Reklam  Cevap: Garkad Ağacı ve Yahudiler ile ilgili hadis ve açıklaması

  Ebû Hüreyre (ra) bildirmiştir: “Resûl-i Ekrem Efendimiz (sav) şöyle buyurdu:

  "Müslümanlarla Yahudiler harb etmedikçe kıyâmet kopmayacaktır. O harpte Müslümanlar (gâlip
  gelerek) Yahudileri öldürecekler. Öyle ki, Yahudi, taşın ve ağacın arkasına
  saklanacak da, taş veya ağaç; ‘Ey Müslüman, Ey Allah’ın kulu, şu arkamdaki
  Yahudi’dir, gel de onu öldür!’ diye haber verecektir. Sadece Garkad ağacı
  müstesna, çünkü o, Yahudilerin ağaçlarındandır.”
  (Müslim, Fiten, 82)

  Evet, Ahir zaman Peygamberi (asv) buyuruyor:

  “Müslümanlar, Yahudilerle harp etmedikçe kıyamet kopmayacak. Harp olacak ve Müslümanlar onları
  yenip öldürecekler. Öyle ki, Yahudiler ağaç ve taşların arkasına saklanacaklar,
  o ağaç ve taşlar konuşarak, 'Ey Müslüman, ey Allah’ın kulu, arkamda bir Yahudi
  var, gel onu öldür.' diyecek. Sadece arkad ağacı haber vermeyecek, çünkü bu
  ağaç, onların ağacıdır.”
  (Ennihaye, cilt 1, shf. 87, 103, 104, 117;
  İbni Mace, cild: 2, shf: 1363; Müslim, cild: 4 Shf: 2239)

  Hadiste adı geçen arkad ağacı, Kâmus’ta “Sincan dikeni” veya “Yahudi ağacı” olarak belirtilir. Anadolu’nun
  muhtelif bölgelerinde ise Karaçalı, Karadiken, Kunar, Çalıtohumu, Çalıdikeni,
  Çeşmizen ve Hz. İsa (as) dikeni gibi çeşitli isimler altında tanınır. Boyu
  iki-üç metre olan bu ağacın Lâtince ismi “PALIURUS SPINA CHRISTI”dir.

  Tehlikeli dikenlere sahip olan bu ağaç, Filistin havalisinde Yahudiler tarafından hâlen çok yaygın bir şekilde
  dikilmektedir...

  “Onlar toplu olarak sizinle savaşmazlar, ancak müstahkem şehirlerde yahut surların ardında
  sizinle savaşmak isterler. Kendi aralarındaki çekişmeleri oldukça çetindir. Sen
  onları toplu sanırsın, oysa onların kalpleri dağınıktır. Öyledir, çünkü onlar
  aklını kullanmayan bir topluluktur.”
  (Haşr, 59/14)

  Bundan yıllar önce gazetecilerin, İsrail Devleti’nin o günkü başbakanı Şimon Perez’e
  “Kur’an-ı Kerim, sizin devletinizin yıkılacağından haber veriyor.”
  diye
  hatırlattıklarında, Perez şu cevabı vermişti:

  “Kur’an’ın bahsettiği Müslümanlar gelsin, düşünürüz.” (Tercüman Gazetesi, Ergun
  Göze, 1986)

  Hadislerde Müslümanların Yahudilerle savaşacakları
  açık bir dil ile bildirilmiştir. Bu savaşta Müslümanların saldırgan taraf
  olmayacağını da hadîslerin metninden anlamak mümkündür. Müslümanlar dâvâlarında
  haklı bulunacaklardır. Bundan dolayı Müslümanlar; Müslüman olsun gayri müslim
  olsun dünya kamuoyunu arkalarına alacaklardır. Hadiste taş ve ağacın konuşması,
  insanlığın ortak vicdanına, yani dünya halklarının ortak sesine teşbihtir.

  Demek, dünya kamuoyu Yahudileri tasvip
  etmeyecektir. Ancak Yahudileri saldırganlıklarında tasvip eden, onlara destek
  veren, onları koruyan ve kollayan ve onlar adına savaşan bir kavim olacaktır. Bu
  kavim, istikbali çok net gören Peygamber Efendimiz (asm) tarafından “Garkad Ağacı” olarak tasvir ve teşbih
  edilmiştir.

  O zaman henüz kurulmamış olan Basra ve Bağdat
  şehirlerinin kurulacağını ve buralarda Müslüman halkın yaşayacağını Allah Resûlü
  (asm) mucizevî bir şekilde haber vermiştir. Nitekim bu hadis-i şerife Üstad
  Bedîüzzaman Hazretleri de temas etmiştir.

  Bilindiği gibi hicrî 656 tarihinde Bağdat bir kez
  de Hülâgu tarafından yakılıp yıkılmıştır. Böylece Benî Kantûrâ’nın yorumu
  çıkmıştır. Fakat günümüzde Yahudilerle dirsek teması bulunan Amerika ve
  İngiltere’nin Bağdat’ı ve Basra’yı yeniden yakıp yıkması, Benî Kantûrâ zulmünü,
  bu defa Yahûdîlere destek veren Garkad Ağacı teşbihiyle birlikte, bir defa daha
  gündeme getirmiştir.
  S.İSlamiyet

+ Yorum Gönder
gargat ağacı,  gargat ağacı nedir,  gargat ağacı vikipedi,  gargat ağacı hadis,  gargat agaci,  gargat ağacı hadisi,  gargat agaci nedir