+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kuran da eğitim in önemi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kuran da eğitim in önemi

  Sual: kuran da eğitimin önemi ve peygamber efendimizin eğitim ile ilgili hadisleri... ? 2. Galus
  Devamlı Üye

  Cevap: kuran da eğitim in önemi


  Reklam  Cevap: Kur’an eğitiminin önemi


  Bismillahirrahmanirrahim
  [Rahman ve rahim Allah’ın adıyla]
  “Rabbim, ilmimi artır.”


  [Taha suresi, ayet 114]

  Peygamber Efendimiz buyuruyor ki:
  “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.”


  [Buhari, Fedailü’l-Kur’an, 21]  Muhterem Müslümanlar!

  Yüce dinimiz İslam, okumaya ve yazmaya, ilme ve ilim öğrenmeye büyük önem vermiş, insanı doğru bilgiye ulaştıracak bütün meşru yolları açık tutmuştur. İlim öğrenmek için, zaman, mekân, yaş sınırı koymamış, Erkek kadın herkese beşikten mezara kadar ilim öğrenmeyi emretmiş, iki günü bir birine eşit olanın aldandığını ve insanların en hayırlısının da insanlara faydalı olanlar olduğunu belirtmiştir. Bu prensipler sayesinde de İslam medeniyeti asırlarca bir ilim ve irfan medeniyeti haline gelmiştir.

  Saygı Değer Müslümanlar!

  Kur'an'ı Kerim insanoğlunu tanıtırken; insanın yeryüzünün en şerefli varlığı olduğuna, ama aynı zamanda da çok zayıf olarak yaratıldığına, [1] paraya ve mala çok düşkün olduğuna, pek zalim ve çok nankör olduğuna, [2] gerçekten huysuz yaratıldığına [3] insanın çok kavgacı ve tartışmacı [4] olduğuna dikkat çekerek, bu denli karmaşık bir yapıya sahip olan insanoğlunu olgunlaştırmanın tek yolunun onu doğru ve sağlam bilgiyle iyi eğitmekten geçtiğini belirtmiştir. Zira doğru bilginin insanı yücelteceği Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir: “Allah, içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir…” [5] “Kime hikmet verilmişse ona çok hayır verilmiş demektir.” [6] Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de “Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.” [7] “İlim öğrenmek kadın erkek her müslümana farzdır” [8] buyurarak, ilim öğrenmenin zaruriyyetini ve cennete götürme vesilesi olduğunu ortaya koymuştur.

  Değerli Müminler!

  Kur’an-ı Kerim’de, “Rabbim, ilmimi artır!” [9] duası, oldukca dikkat çekicidir. Her açıdan bizlere adaleti, edebi ve güzel ahlâkı öğreten Kur’an’ı tanımaya, öğrenmeye ve yaşamaya çok ihtiyacımız var. Onun için Peygamber Efendimiz, “Kalbinde Kur’an’dan bir şey bulunmayan kişi harap olmuş ev gibidir” [10] “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir” [11] buyurarak, Kur’anla meşguliyetin kutsal bir görev olduğunu vurgulamıştır.

  Muhterem Kardeşlerim!

  Çocuklarımızın Kur’an eğitimi açısından iyi bir fırsat olan bir yaz tatiline daha ulaşmış bulunuyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da camilerimizde „yaz Kur’an kurslarımız“ devam edecektir. Kurslarımızda bir taraftan Kur’an-ı Kerim’i tecvid üzere yüzünden okuma ve namaz surelerini ezberleme talimi yapılırken, diğer taraftan abdest alma ve namaz kılma, Hz. Peygamber’in hayatı, inanç esasları ve güzel ahlak bilgileri verilmekte, ana babaya ve büyüklere saygı, küçüklere şefkat gibi dini ve milli değerlerimiz de öğretilmektedir. O halde bize düşen görev; kız olsun erkek olsun çocuklarımızın Kur’an-ı Kerim’i ve dini bilgilerini ehil ağızlardan öğrenmeleri için bütün imkânlarımızı seferber etmektir. Aydınlık yarınların, huzur içinde yaşanılabilir bir dünyanın oluşabilmesinin, inançlı, bilgili, erdemli, donanımlı ve saygılı nesillerin yetiştirilmesine bağlı olduğunu unutmayalım.

  Hutbemi bir hadisi şerifle bitirmek istiyorum. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyorki; “Bir babanın çocuğuna bırakabileceği en büyük miras, onu güzel bir şekilde eğitmesi ve yetiştirmesidir.” [12]
  ________________
  [1] Nisa, 4/28.
  [2] İbrahim, 14/34.
  [3] Mearic, 70/19.
  [4] Kehf, 18/54.
  [5] Mücadele, 58/11.
  [6] Bakara 2/269.
  [7] Buhari, Sahih, İlim, 10.
  [8] İbn Mace Mukaddime, 17.
  [9] Taha, 20/114.
  [10] Tirmizi, Fedailü’l-Kur’an, 18.
  [11] Buhari, Fedailü’l-Kur’an, 21.
  [12] Tirmizî, Sünen, Birr, 33.


+ Yorum Gönder