+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Sabah namazını cemaatle kılmanın sevabı nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Sabah namazını cemaatle kılmanın sevabı nedir?


 2. melle
  Devamlı Üye

  Cevap: Sabah namazını cemaatle kılmanın sevabı nedir?


  Reklam  Cevap: YATSI VE SABAH NAMAZINI CEMAATLE KILMANIN DEĞER VE KIYMETİ


  221- Osman b Afvân (ra)’den rivâyete göre, Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısını ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır Yatsı ve sabah namazını cemaatle kılan kimse ise tüm geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır” (Müslim, Mesacid: 46)
  � Bu konuda İbn Ömer, Ebû Hüreyre, Enes, Umare b Ruveybe, Cündüp b Abdullah b Sûfyân el Becelî, Übey b Ka’b, Ebû Musa ve Büreyde’den de bir hadis aktarılmıştır
  Tirmîzî: Bu Osman (ra) hadisi hasen sahihtir
  Bu hadis Abdurrahman b ebî Amre yoluyla Osman’dan mevkuf olarak aktarılmıştır Aynı zamanda bu hadis merfu olarak ta pek çok yollarla rivâyet edilmiştir
  222- Cündüp b Sûfyân (ra)’den rivâyete göre, Rasûlullah (sav) şöyle buyurdular: “Her kim sabah namazını cemaatle kılarsa Allah’ın koruması altına girmiş demektir Öyle ise Allah’ın korumasını bozmayın” (Müslim, Mesacid: 46)
  �Tirmîzî: Bu hadis hasen sahihtir
  223- Büreyde el Eslemî (ra)’den rivâyete göre, Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Karanlıklarda mescidlere yürüyenleri kıyamet gününde tam bir nur ile müjdele” (Ebû Dâvûd, Salat: 49)
  �Tirmîzî: Bu hadis bu yolla merfu sahihtir Yani Peygamber (sav)’e kadar ulaştırmıştır Fakat Peygamber (sav)’e ulaştırmaksızın “sahabe sözü” şeklinde mevkuf olarak da rivâyet edilmiştir

+ Yorum Gönder