+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hadis ne demek? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hadis ne demek?


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: hadis ne demek?


  Reklam  Cevap:
  HADİS
  Söz, haber, yeni şey anlamlarına gelen hadis (çoğulu ehâdis), terim olarak, Hz. Peygamber'in söz, fiil ve takrirleridir. Bu tanıma göre hadis, sünnetle eş anlamlıdır. Bazı hadisçiler, sahabe ve tabiûn sözlerini de hadis kavramına dahil etmişlerdir. Bu tanıma göre hadis, haber ve eser ile anlamdaş olur. Hadisler, delil değeri açısından; sahih, hasen ve zayıf; kaynağı açısından merfû, mevkuf ve maktû; senet sayısı açısından, mütevâtir, meşhûr ve âhâd (aziz, garîb); senedinin muttasıl olup olmaması açısından, müsned (mevsul), muttasıl, munkatı, mu'dal, mürsel, muallak, muanan, müennen, müdelles kısımlarına ayrılır.


+ Yorum Gönder