Konusunu Oylayın.: Ah minel aşki ve hâlâtihi ‎Ahraka kalbî bi-harârâtihî beyti kime aittir ne demektir?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Ah minel aşki ve hâlâtihi ‎Ahraka kalbî bi-harârâtihî beyti kime aittir ne demektir?
 1. 03.Nisan.2012, 15:43
  1
  Misafir

  Ah minel aşki ve hâlâtihi ‎Ahraka kalbî bi-harârâtihî beyti kime aittir ne demektir?


  Ah minel aşki ve hâlâtihi ‎Ahraka kalbî bi-harârâtihî beyti kime aittir ne demektir? Mumsema "Ah minel aşki ve hâlâtihi, ‎Ahraka kalbî bi-harârâtihî" beyti kime aittir, ne demektir?


 2. 03.Nisan.2012, 15:43
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  "Ah minel aşki ve hâlâtihi, ‎Ahraka kalbî bi-harârâtihî" beyti kime aittir, ne demektir?

 3. 03.Nisan.2012, 23:49
  2
  Muhasibi
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 22.Ağustos.2007
  Üye No: 12
  Mesaj Sayısı: 15,774
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 159
  Bulunduğu yer: Gönlümün Mürekkep Lekeleri'de Fikir İşçisi

  Cevap: "Ah minel aşki ve hâlâtihi, ‎Ahraka kalbî bi-harârâtihî" beyti kime aittir, ne demektir?
  Değerli kardeşimiz;

  “Âh mine'l aşkı ve hâlâtihî / Ahraka kalbî bi-harârâtihî” beyti “Âh(lar olsun! )! Hararetiyle kalbimi yakıp kavuran aşkın elinden ve onun (türlü) hâllerinden (çektiklerim)...”

  Âh mine'l aşk “Âh aşkın elinden…) anlamına gelir.

  Bu söz Arap edebiyatında meşhur bir ibaredir. Edebiyatımızda da Fatih Sultan Mehmet (öl. 1481, Avnî) ’in benzer kullanımına şahit oluyoruz:

  Âh min azmatin bi-gayr-i iyab
  Âh min hasretin ale’l-ahbab (Muhammed Nur Doğan, Fatih (Avnî) Divanı ve Şerhi, (Metin, Nesre Çeviri ve Şerh) , Eminönü Belediyesi, 2004, s.250, 251)

  Bu beyit de “Ah, dönüşü olmayan gidişten! Ah, dostlara hasret çekmekten!” anlamına gelmektedir.

  Âh mine'l aşk “Ne gelmişse aşktan gelmiştir.” gibi bir anlamla sözü kısaca anlatmak için kullanılır.

  Buradaki aşkı mecazi alabileceğimiz gibi ilahi olarak da düşünebiliriz. O zaman “Cenab-ı Hakk’ın sevkiyle olmuştur.” şeklinde bir anlamla “Ne yapalım, takdir-i Huda!” deyip işin içinden çıkılmış olur.

  Söz “Ah minel aşk ve minel garaib veya “Ah minel aşk ve’l-garaip” (Ah, aşkın elinden ve garipliklerden)” şeklinde de kullanılır.

  Âh mine'l aşk adıyla Prof. Dr. İskender Pala'nın ve Ada Yayınevi yayınlarından Ferit Edgü'nün 1970-1976 yıllarındaki şiirlerinin olduğu birer kitabı vardır.

  “Mine’l-aşk” sözü Şeyh Galip (öl. 1799)’in bir terci-i bent’inin vasıta beyti olarak (Âh mine'l aşkı ve hâlâtihî / Ahraka kalbî bi-harârâtihî) şeklinde geçmektedir. Bu terci-i bent altı bentten oluşmaktadır. Her bentte sekizer beyit (16 mısra) bulunmakta, her bendin ilk altı beyti hane beyti, son iki beyti ise vasıta beytidir. Vasıta beyti terci-i bentlerde dekrarlanır. Dolayısıyla Galip Dede’nin terci-i bendinde bu beyit altı kez tekrarlanmıştır.

  Bahsi geçen terci-i bent Hazret-i Mevlana’nın bulunduğu yere atfen kaleme alınmıştır. Şeyh Galip Mevlevi’dir ve post-nişin olduktan sonra ölünceye kadar Galata Mevlevihanesi şeyhliği görevini ifa etmiştir.

  “Ah” sözü gerek Osmanlı alfabesi ile gerekse Latin alfabesi yazımında “Allah” lafzının ilk ve son harfleridir..

  Şeyh Galip’in altı bentlik terci-i bendinin ilk ve son bendiyle ikinci bendi şöyledir:

  Terci-i bent

  Terci-i Bend-i Beyt-i Şerif-i Meşhur li-Cenab-ı Hazret-i Pir

  I
  Ey ruh-ı pâkinde ayân nûr-ı zât
  Sînesi âyîne-i vech-i sıfât
  Pertev-i hüsnünde nümâyan tamâm
  Sırr-ı Hudâ mâ hasal-ı kâinat
  Sen urıcak vakt-i semâ' içre çarh
  Şem'ine pervâne olur şeş cihât
  Şevk ile cân tâzelenir ben desem
  Nutk-ı safâ-bahşına rûhü’l-hayât
  Pertev-i envârı cemâlin senin
  Aşk ile verdi dü cihâna sebat
  Doldu tecellî-i Hudâ'dan sivâ
  Şems-i muhabbet edicek iltifât
  Yandı o âteşle dil ü canımız
  Etti cemâlin velî keşf-i simât
  Âh mine'l aşkı ve hâlâtihî
  Ahraka kalbî bi-harârâtihî
 4. 03.Nisan.2012, 23:49
  2
  Devamlı Üye  Değerli kardeşimiz;

  “Âh mine'l aşkı ve hâlâtihî / Ahraka kalbî bi-harârâtihî” beyti “Âh(lar olsun! )! Hararetiyle kalbimi yakıp kavuran aşkın elinden ve onun (türlü) hâllerinden (çektiklerim)...”

  Âh mine'l aşk “Âh aşkın elinden…) anlamına gelir.

  Bu söz Arap edebiyatında meşhur bir ibaredir. Edebiyatımızda da Fatih Sultan Mehmet (öl. 1481, Avnî) ’in benzer kullanımına şahit oluyoruz:

  Âh min azmatin bi-gayr-i iyab
  Âh min hasretin ale’l-ahbab (Muhammed Nur Doğan, Fatih (Avnî) Divanı ve Şerhi, (Metin, Nesre Çeviri ve Şerh) , Eminönü Belediyesi, 2004, s.250, 251)

  Bu beyit de “Ah, dönüşü olmayan gidişten! Ah, dostlara hasret çekmekten!” anlamına gelmektedir.

  Âh mine'l aşk “Ne gelmişse aşktan gelmiştir.” gibi bir anlamla sözü kısaca anlatmak için kullanılır.

  Buradaki aşkı mecazi alabileceğimiz gibi ilahi olarak da düşünebiliriz. O zaman “Cenab-ı Hakk’ın sevkiyle olmuştur.” şeklinde bir anlamla “Ne yapalım, takdir-i Huda!” deyip işin içinden çıkılmış olur.

  Söz “Ah minel aşk ve minel garaib veya “Ah minel aşk ve’l-garaip” (Ah, aşkın elinden ve garipliklerden)” şeklinde de kullanılır.

  Âh mine'l aşk adıyla Prof. Dr. İskender Pala'nın ve Ada Yayınevi yayınlarından Ferit Edgü'nün 1970-1976 yıllarındaki şiirlerinin olduğu birer kitabı vardır.

  “Mine’l-aşk” sözü Şeyh Galip (öl. 1799)’in bir terci-i bent’inin vasıta beyti olarak (Âh mine'l aşkı ve hâlâtihî / Ahraka kalbî bi-harârâtihî) şeklinde geçmektedir. Bu terci-i bent altı bentten oluşmaktadır. Her bentte sekizer beyit (16 mısra) bulunmakta, her bendin ilk altı beyti hane beyti, son iki beyti ise vasıta beytidir. Vasıta beyti terci-i bentlerde dekrarlanır. Dolayısıyla Galip Dede’nin terci-i bendinde bu beyit altı kez tekrarlanmıştır.

  Bahsi geçen terci-i bent Hazret-i Mevlana’nın bulunduğu yere atfen kaleme alınmıştır. Şeyh Galip Mevlevi’dir ve post-nişin olduktan sonra ölünceye kadar Galata Mevlevihanesi şeyhliği görevini ifa etmiştir.

  “Ah” sözü gerek Osmanlı alfabesi ile gerekse Latin alfabesi yazımında “Allah” lafzının ilk ve son harfleridir..

  Şeyh Galip’in altı bentlik terci-i bendinin ilk ve son bendiyle ikinci bendi şöyledir:

  Terci-i bent

  Terci-i Bend-i Beyt-i Şerif-i Meşhur li-Cenab-ı Hazret-i Pir

  I
  Ey ruh-ı pâkinde ayân nûr-ı zât
  Sînesi âyîne-i vech-i sıfât
  Pertev-i hüsnünde nümâyan tamâm
  Sırr-ı Hudâ mâ hasal-ı kâinat
  Sen urıcak vakt-i semâ' içre çarh
  Şem'ine pervâne olur şeş cihât
  Şevk ile cân tâzelenir ben desem
  Nutk-ı safâ-bahşına rûhü’l-hayât
  Pertev-i envârı cemâlin senin
  Aşk ile verdi dü cihâna sebat
  Doldu tecellî-i Hudâ'dan sivâ
  Şems-i muhabbet edicek iltifât
  Yandı o âteşle dil ü canımız
  Etti cemâlin velî keşf-i simât
  Âh mine'l aşkı ve hâlâtihî
  Ahraka kalbî bi-harârâtihî 5. 03.Nisan.2012, 23:49
  3
  Muhasibi
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 22.Ağustos.2007
  Üye No: 12
  Mesaj Sayısı: 15,774
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 159
  Bulunduğu yer: Gönlümün Mürekkep Lekeleri'de Fikir İşçisi

  Cevap: "Ah minel aşki ve hâlâtihi, ‎Ahraka kalbî bi-harârâtihî" beyti kime aittir, ne demektir?

  Bu bendi şu şekilde anlamlandırabiliriz:

  Ey tertemiz yanağında Cenab-ı Hakk’ın nurunun açıkça görüldüğü, göğsünde Cenab-ı Hakk’ın vechine dair sıfatların bulunduğu; senin güzellik ışıltında Huda’nın sırrı, kâinatın özü tastamam görülmektedir.

  Sen semaa başlayıp da döndüğünde altı cihet senin mumunun pervanesi olur. Ben, mutluluk veren konuşmanla, hayatın ruhuyla, coşku içinde canlar tazelenir desem, yeridir. Senin güzelliğinin nurlu ışıltısı iki cihanı aşk ile sabit kıldı.

  Muhabbet güneşi, Şems’i iltifat edince Allah’tan gayrı olanlar Huda’nın tecellisiyle doldu. O ateşle gönlümüz ve canımız yandı, yüz güzelliğin her tarafı açıklığa kavuşturdu (Bilinmeyenleri bildirdi.).

  Âh(lar olsun! )! Hararetiyle kalbimi yakıp kavuran aşkın elinden ve onun (türlü) hâllerinden (çektiklerim)...

  II
  Görmeği istersen eğer mahşeri
  Çerhte seyreyle o meh-peykeri
  Aşk ile galtîde olup mihr-veş
  Salmada âlemlere nûr u feri
  Etmede nüh kubbeyi envâra gark
  Düpdüz edip bâhter ü hâveri
  Kûy-sıfat pey-rev olup sen dahi
  Düş yola fark eyleme pâ vü seri
  Def ü celâille sem⒠et hemân
  Alma kola bu felek-i çenberi
  Tutma kulak devrine ahkâmına
  Serserîdir serserîdir sirserî
  Be hele gayb eylemişim kemidimi
  Âteş-i sevdâya düşelden berî
  Âh mine'l aşkı ve hâlâtihî
  Ahraka kalbî bi-harârâtihî
  …

  VI
  Çeşmi elâ gamzesi mestânedir
  Yâ da biliş âşıka bîgânedir
  Bâz-ı nigeh sayddan etmez ferâğ
  Cân evi hâlâ ki ona lânedir
  Her ne kadar nâza çekerse sezâ
  Bahtı yüce meşrebi şâhânedir
  Söz tükenir kim diye Monla Celâl
  Şems dahı şem’ine pervânedir
  Hakk bu ki memnûnuyum ihsânının
  Âlemin ikrârı o sultânadır
  Sâye-i lütfunda neler gördüğüm
  Ben bilirim ellere efsânedir
  Gâlip eğer eylese dâvâ-yı aşk
  Kim inanır kavline dîvânedir
  Âh mine'l aşkı ve hâlâtihî
  Ahraka kalbî bi-harârâtihî

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet 6. 03.Nisan.2012, 23:49
  3
  Devamlı Üye
  Bu bendi şu şekilde anlamlandırabiliriz:

  Ey tertemiz yanağında Cenab-ı Hakk’ın nurunun açıkça görüldüğü, göğsünde Cenab-ı Hakk’ın vechine dair sıfatların bulunduğu; senin güzellik ışıltında Huda’nın sırrı, kâinatın özü tastamam görülmektedir.

  Sen semaa başlayıp da döndüğünde altı cihet senin mumunun pervanesi olur. Ben, mutluluk veren konuşmanla, hayatın ruhuyla, coşku içinde canlar tazelenir desem, yeridir. Senin güzelliğinin nurlu ışıltısı iki cihanı aşk ile sabit kıldı.

  Muhabbet güneşi, Şems’i iltifat edince Allah’tan gayrı olanlar Huda’nın tecellisiyle doldu. O ateşle gönlümüz ve canımız yandı, yüz güzelliğin her tarafı açıklığa kavuşturdu (Bilinmeyenleri bildirdi.).

  Âh(lar olsun! )! Hararetiyle kalbimi yakıp kavuran aşkın elinden ve onun (türlü) hâllerinden (çektiklerim)...

  II
  Görmeği istersen eğer mahşeri
  Çerhte seyreyle o meh-peykeri
  Aşk ile galtîde olup mihr-veş
  Salmada âlemlere nûr u feri
  Etmede nüh kubbeyi envâra gark
  Düpdüz edip bâhter ü hâveri
  Kûy-sıfat pey-rev olup sen dahi
  Düş yola fark eyleme pâ vü seri
  Def ü celâille sem⒠et hemân
  Alma kola bu felek-i çenberi
  Tutma kulak devrine ahkâmına
  Serserîdir serserîdir sirserî
  Be hele gayb eylemişim kemidimi
  Âteş-i sevdâya düşelden berî
  Âh mine'l aşkı ve hâlâtihî
  Ahraka kalbî bi-harârâtihî
  …

  VI
  Çeşmi elâ gamzesi mestânedir
  Yâ da biliş âşıka bîgânedir
  Bâz-ı nigeh sayddan etmez ferâğ
  Cân evi hâlâ ki ona lânedir
  Her ne kadar nâza çekerse sezâ
  Bahtı yüce meşrebi şâhânedir
  Söz tükenir kim diye Monla Celâl
  Şems dahı şem’ine pervânedir
  Hakk bu ki memnûnuyum ihsânının
  Âlemin ikrârı o sultânadır
  Sâye-i lütfunda neler gördüğüm
  Ben bilirim ellere efsânedir
  Gâlip eğer eylese dâvâ-yı aşk
  Kim inanır kavline dîvânedir
  Âh mine'l aşkı ve hâlâtihî
  Ahraka kalbî bi-harârâtihî

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet

+ Yorum Gönder