+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İhramlının tırnak kesmesinin veya kopmak üzere olan bir tırnağı koparmasının hükmü nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İhramlının tırnak kesmesinin veya kopmak üzere olan bir tırnağı koparmasının hükmü nedir?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: İhramlının tırnak kesmesinin veya kopmak üzere olan bir tırnağı koparmasının hükmü nedir?


  Reklam  Cevap: Bir kimse, ihrama girmeden önce tırnaklarını keserse, kendisine bir şey gerekmez. Ancak bu kimse, kurban kesmek istiyorsa ve Zilhicce ayına girmişse, bu takdirde (el ve ayak parmaklarının) tırnaklarını kesmesi câiz değildir. Çünkü Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bundan nehyetmiştir. İhrama girdikten yani niyet ettikten sonra tırnakları kesmeye gelince, bu hiçbir şekilde câiz değildir. Çünkü ihramlı kimse, tırnaklarını kesemez veya saçından bir şey alamaz.Fakat umrede Kâbe'yi tavaf edip Safâ ile Merve arasında sa'y ettikten sonra bunu yapabilir. Zirâ bu kimse, saçını kökünden kazıtmak veya kısaltmak sûretiyle ihramından çıkabilir.Aynı şekilde hacda da Akabe cemresine taşları attıktan sonra saçını kökünden kazıtmak veya kısaltmak sûretiyle ihramından çıkabilir.Fakat saçını kökünden kazıtması daha fazîletlidir. Bu durum, ister kurban kesmeden önce olsun, isterse kurban kestikten sonra olsun farketmez (ihramından çıkabilir). İmkânı varsa, kurbanını kestikten sonra bunu yaparsa (tırnaklarını keserse), bu daha fazîletlidir.
  Tevfik, Allah Teâlâ'dandır.
  Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e, âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin.


  (İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 11, s: 178)

  -Tırnakları kesmek de kıllar gibidir. Tek bir tırnak kesilirse yine ha-ramdır.
  Ancak tırnak kırılır veya eziyet verirse kırık kısmını kesmekte bir sakınca yoktur.


 3. Fetva Meclisi
  Moderatör
  İhramlının tırnak kesmesinin veya kopmak üzere olan bir tırnağı koparmasının hükmü nedir?

  İhramlı kişinin tırnaklarını kesmesi yasaktır. Şayet tırnağını keserse, ceza gerekir; cezası ise kestiği miktara göre değişir. Şöyle ki; bir defada (aynı anda ve aynı yerde) bütün tırnakları veya bir elin yahut bir ayağın tırnaklarının tamamını kesme durumunda bir dem (koyun veya keçi) gerekir. El ve ayaklardan her birinin tırnaklarının tamamı, ayrı ayrı yerlerde ve zamanlarda kesilirse, her biri için ayrı ceza gerekir. Bir elin veya ayağın tırnaklarının tamamı kesilmeyip bir kısmı kesilirse, kesilen her bir tırnak için sadaka verilir. Eğer verilmesi gereken sadaka toplamı, bir koyun veya keçi bedelini aşarsa, her tırnak için bir sadaka yerine, istenirse tamamı için bir dem (koyun veya keçi) kesilebilir. Kendiliğinden kopan veya kırılan tırnakların koparılması ya da kesilip atılması ise cezayı gerektirmez (Serahsî, Mebsût, Beyrut, 2000, IV, 137; Mevsili, İhtiyar, I, 162-163).

+ Yorum Gönder