+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Abbasilerde bilim uzun şekilde Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Abbasilerde bilim uzun şekilde


 2. Şema
  el-âsa limen âsa

  Cevap: abbasilerde bilim uzun şekilde


  Reklam  Cevap: Abbasi devletinde bilim

  Abbasiler döneminde itibaren Müslümanlar Hint ve Çin uygarlığından da yararlandı Hintlerden Matematikte onlu sistemi alarak Hint rakamlarını yenıden düzenleyip kullandılar ve astronami cetvellerini hazırlanmasını örgendiler Ayrıca Coğrafya , Tıp , Eczacılık alanlarında da önemli bilgiler edindiler Çinlilerden öğrendikleri kağıt yapımını Semerkant ta kurdukları kağıt atölyelerinde geliştirdiler Daha sonra başta Bağdat olmak üzere diğer kentlerde de kağıt üretimini başlattılar

  Mısır, Suriye, Filistin ve Güney Anadolunun fetihleri sırasında Müslümanlar, Yunan kültürüyle karşılaştı Önemli bilim merkezleri olan Urfa , Antakya , İskenderiye de eski yunan medeniyetine ait yazma eserler buldular Eflatun , Aristo gibi filozofların , Öklid gibi matematikçilerin , (Ptolemyos)gibi tıp bilginlerinin eserleri , Yunancadan Süryaniceye den Arapçaya çevrilerek İslam dünyasında bilimsel çalışmalar geliştirildi Bu çalışmalar , özellikle Harun Reşid, Memun ve Mutasım zamanında en ileri boyutlara ulaştıHarun Reşid döneminde zengin bir kütüphaneye sahip Beytü!l Hikme adıyla ilim merkezi kuruldu


+ Yorum Gönder