+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hazreti Muhammed 'in Aile Büyüklerini Tanıyalım Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hazreti Muhammed 'in Aile Büyüklerini Tanıyalım


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Hazreti Muhammed 'in Aile Büyüklerini Tanıyalım


  Reklam  Cevap: Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.s.)'in babası, Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah; annesi ise Vehb'in kızı Âmine'dir.
  Babası Abdullah, Kureyş Kabîlesinin Hâşimoğulları kolundan, annesi Âmine ise Zühreoğulları kolundandır.
  Her ikisinin soyu, bir kaç göbek yukarıda, "Kilâb" kabilesinde birleşmektedir. Her ikisi de Mekkelidir.
  Peygamber (s.a.s.) Efendimiz, Hz.İbrâhim'in büyük oğlu Hz. İsmâil'in neslindendir. Soyu Adnân'a kadar kesintisiz bellidir.Peygamber (s.a.s.) Efendimizin soyu, çok temiz ve çok şerefli bir nesep (soy) zinciridir.

  Bir hadisi şerifte Rasûl-i Ekrem Efendimiz:
  "Allah, Hz İbrâhim'in oğullarından Hz. İsmâil'i, İsmâiloğullarından Kinâneoğullarını, Kinâneoğullarından Kureyşi,Kureyşden Hâşimoğullarını,
  Hâşimoğullarından da beni seçmiştir."
  Hz. Muhammed (s.a.s.)'in doğumundan iki ay kadar önce babası Abdullah, Suriye seyâhatinden
  dönerken Yesrib (Medine)'de hastalanarak 25 yaşında vefât etmiş ve orada defnedilmişti. Peygamberimiz (s.a.s.)'e, babasından mirâs
  olarak beş deve, bir sürü koyun, doğduğu ev ve künyesi Ümmü Eymen olan Habeşli Bereke adlı bir câriye kalmıştır.
  Peygamberimizin sütannesinin adı Halime, sütkız kardeşinin adı ise Şeyma’dır. Amcalarının adı, Ebu Talip, Zübeyir, Hamza ve Abbas’tır.
  Ebu Lehep de onun amcasıdır ama o, Peygamberimize ve Müslümanlara çok kötülük etmiştir.
  alıntı.


+ Yorum Gönder