+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hz Musa ile ateşperest" kıssası Kur-an'ı Kerimde geçiyor mu? geçiyorsa hangi surede? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz Musa ile ateşperest" kıssası Kur-an'ı Kerimde geçiyor mu? geçiyorsa hangi surede?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Hz Musa ile ateşperest" kıssası Kur-an'ı Kerimde geçiyor mu? geçiyorsa hangi s


  Reklam  Cevap: Bahsedilen (bahsettiğiniz) o kıssanın kaynağı
  Hz. Musa ve ihtiyar mecusi Kur'an değil
  Mekaasıdu't Talibiyn, M.Raif Efendi
  --------------------  Kur'an-ı Kerim'de, Mecusî'lik ile ilgili geçen ayet Hacc suresinde yer almaktadır.

  "İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû ves sâbiîne ven nasârâ vel mecûse vellezîne eşrekû innallâhe yafsılu beynehum yevmel kıyâmeh, innallâhe alâ kulli şey’in şehîd." "Mümin olanlar, Yahudi olanlar, Sâbiîler, Hıristiyanlar, Mecûsîler ve müşrik olanlara gelince, muhakkak ki Allah, bunlar arasında kıyamet gününde (ayrı ayrı) hükmünü verir. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilendir."
  [9]

  Bu ayetin tefsirinde, Mecusilik ve Mecusiler hakkında Kurtubi şu tespitlerde bulunmaktadır "İman edenler" Allah'a ve Muhammed'e inananlar, "Yahudiler" Musa (a,s)ın dinine müntesib olanlar, "Sabiiler" yıldızlara tapan bir kavimdir, "Hıristiyanlar" bunlar da İsa (a.s)ın dinine muntesib olanlardır. "Mecusi/Ateşperestler" bunlar da âlemin biri aydınlık biri karanlık olmak üzere iki aslı olduğunu söyleyen ateşe tapanlardır."[10]

  9] 22/Hacc/17.
  [10] İmam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, c.XII, s.40.

+ Yorum Gönder