+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kerbela'nın gerçek adı nedir? Hz. Hüseyin'in şehit edilmesinden sonra mı bu adı aldı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kerbela'nın gerçek adı nedir? Hz. Hüseyin'in şehit edilmesinden sonra mı bu adı aldı?

  Sual: Kerbela'nın gerçek adı nedir? Hz. Hüseyin'in şehit edilmesinden sonra mı bu adı aldı?

  ? 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Kerbela'nın gerçek adı nedir? Hz. Hüseyin'in şehit edilmesinden sonra mı bu adı aldı?


  Reklam  Cevap: Bağdat'ın yaklaşık 100 km. güneybatı­sında yer alan Kerbelâ'nın İslâm tarihin­deki şöhreti, Hz. Hüseyin ile ailesi fertle­rinin 10 Muharrem 61 (10 Ekim 680) tari­hinde Emevîler'ce şehid edildikleri yer olması ve kabirlerinin burada bulunma­sından kaynaklanmaktadır. Hz. Ali'nin medfun olduğuna inanılan Neceften son­ra ikinci atebedir. Kerbelâ isminin Akkadca "sivri külah" anlamında­ki karballatu kelimesinin Orta İbrânîce ve Ârâmîce'de aldığı karbalâ şeklinden Arapça "Bâbil çevresi" mâ­nasına gelen Küver Bâbil'den ve yine Arapça "ayakların yumuşak zemine batması" anlamındaki kerbele kökünden geldiği yolunda bazı görüşler ileri sürülmüşse de kesin bir sonu­ca varılamamıştır.
  12 (634) yılında Hâlid b. Velîd'in Hîre'nin fethinden sonra ordusuyla Kerbelâ'ya indiği ve burada birkaç gün ko­nakladığı bilinmektedir. Hz. Ali'nin de Enbâr yahut Sıffîn'den Kûfe'ye dönüşünde buraya uğradığı ve be­raberinde bulunanların susuzluktan en­dişe ettikleri, ancak bir kuyu bulup su iç­tikleri rivayet edilir. Bu bilgiler Kerbelâ'nın İslâm öncesinde kurulmuş bir belde olduğunu göstermek­tedir.
  (bk. T.D.V. İslam Ansiklopedisi, KERBELA mad., Mustafa Öz, Ankara 2002, c. 25, s. 271)

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet


+ Yorum Gönder