Konusunu Oylayın.: Hadislerin güvenirlilik derecesi nedir? Sahihi Buhari kitabı güvenilir bir hadis kitabı mıdır?

5 üzerinden 4.25 | Toplam : 4 kişi
Hadislerin güvenirlilik derecesi nedir? Sahihi Buhari kitabı güvenilir bir hadis kitabı mıdır?
 1. 27.Mart.2012, 16:44
  1
  Misafir

  Hadislerin güvenirlilik derecesi nedir? Sahihi Buhari kitabı güvenilir bir hadis kitabı mıdır?


  Hadislerin güvenirlilik derecesi nedir? Sahihi Buhari kitabı güvenilir bir hadis kitabı mıdır? Mumsema Muhammad al-Bukhari, Peygamber Efendimiz (S.A.V.) 'den miladi 239 sene sonra yani 810 yılındı doğdu. Bu Acemli zat, 50 yaşında da hadisleri topladıysa 283 seneye tekabül eder. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) 'den neredeyse 300 yıl sonra ulaşmış bir hadis ne kadar güvenilir olabilir ? İmam Buhari yüksek müsadenizle şöyle yapıyor : "Mehmet bey, siz bu hadisi nerden aldınız." Mehmet bey cevap veriyor : "Ahmet efendiden.", "Ahmet efendi nerede ?", "ÖLDÜ ". "Öyle mi ?, peki o kimden almış o hadisi.", "Hasan efendiden", "O nerde", "O da öldü", "Peki o kimden almış", "Hüseyin efendiden", "O nerde", "O çoktan öldü zaten "... ...Sonra en eskiye gidiyor. Kimden almış : "Ebu Hureyye'den", "O kimden almış ?" "Hz. Peygamber'den". Şimdi böyle bir sistem üzerine kurulu bir hadis kitabı kesinlikle imana tekabül eden hususlarda, helal haram hususlarında hüküm ifade edemez. Çünkü zaten İslam'da tek kişinin şahadeti kabul olmaz. Aksi halde bir yalancı şahit tutar birini idam ettiririm. Buhari'yi kitabın ortasından açın rastgele bir hadis bulun. Örneğin Resulallah (S.A.V.) oruçluyken kan aldırmış, aldırtmıştır yazıyor. Tamam bir sorun yok, hadis herşeyi anlatıyor. Şimdi Muslim'i açalım birde ne yazıyor ? "Resulallah (S.A.V.) oruçluyken kan aldıran ve kan aldırtan orucu bozulur." buyuruyorlar. Dinin bir hükmünü anlatırken bir başka taraftaki kaynağa efendim ters düşüyor. Böyle bir ortamda hadislere ne kadar güvenmeliyiz ? Hadisler ne kadar güvenilirdir ?


 2. 27.Mart.2012, 16:44
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Muhammad al-Bukhari, Peygamber Efendimiz (S.A.V.) 'den miladi 239 sene sonra yani 810 yılındı doğdu. Bu Acemli zat, 50 yaşında da hadisleri topladıysa 283 seneye tekabül eder. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) 'den neredeyse 300 yıl sonra ulaşmış bir hadis ne kadar güvenilir olabilir ? İmam Buhari yüksek müsadenizle şöyle yapıyor : "Mehmet bey, siz bu hadisi nerden aldınız." Mehmet bey cevap veriyor : "Ahmet efendiden.", "Ahmet efendi nerede ?", "ÖLDÜ ". "Öyle mi ?, peki o kimden almış o hadisi.", "Hasan efendiden", "O nerde", "O da öldü", "Peki o kimden almış", "Hüseyin efendiden", "O nerde", "O çoktan öldü zaten "... ...Sonra en eskiye gidiyor. Kimden almış : "Ebu Hureyye'den", "O kimden almış ?" "Hz. Peygamber'den". Şimdi böyle bir sistem üzerine kurulu bir hadis kitabı kesinlikle imana tekabül eden hususlarda, helal haram hususlarında hüküm ifade edemez. Çünkü zaten İslam'da tek kişinin şahadeti kabul olmaz. Aksi halde bir yalancı şahit tutar birini idam ettiririm. Buhari'yi kitabın ortasından açın rastgele bir hadis bulun. Örneğin Resulallah (S.A.V.) oruçluyken kan aldırmış, aldırtmıştır yazıyor. Tamam bir sorun yok, hadis herşeyi anlatıyor. Şimdi Muslim'i açalım birde ne yazıyor ? "Resulallah (S.A.V.) oruçluyken kan aldıran ve kan aldırtan orucu bozulur." buyuruyorlar. Dinin bir hükmünü anlatırken bir başka taraftaki kaynağa efendim ters düşüyor. Böyle bir ortamda hadislere ne kadar güvenmeliyiz ? Hadisler ne kadar güvenilirdir ?

 3. 29.Mart.2012, 00:21
  2
  mumsema
  Administrator

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 19.Ocak.2007
  Üye No: 1
  Mesaj Sayısı: 10,122
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Bulunduğu yer: Türkiye

  Cevap: Hadislerin güvenirlilik derecesi nedir? Sahihi Buhari kitabı güvenilir bir hadis kitabı mıdır?
  Alıntı
  Hadis rivayetindeki nakil zincirinde bulunan ravilerin çoğu, hadis kitapları yazıldığında vefat etmişti. Buhari bu ravilerin güvenilir olup olmadığını nasıl biliyor da hadise sahih diyor? Mesela İmam Buhari cerh ve tadil metodnu uygularken en sonuncu...

  Günümüz şartlarının değer yargılarıyla düşündüğünüz için, hatalı bir mantık yürütüyorsunuz. O zamanın şartlarında bir tek hadis dahi bir elmas kıymetinde idi. Bu sebeple hadisi rivayet edenlerin durumu hadis alimlerince tedkik edilir kitaplarda yazılırdı. Hangi ravi hangi özellikleri taşıyor, hepsi kayıt altına alınıyordu. Bugün nasıl ki siyasilerin her hareketi medya tarafından kayıt altına alnıyor, her hareketi dikkatle izleniyorsa o zaman da dini konular en revaçta ve en önemli konu idi.
  Bir tek hadise ulaşabilmek için günlerce yol gidilirdi. Bir ravinin hayvanına boş torbada yem varmış gibi hayvanı çağırmasını gören muhaddis, "Hayvanı aldatan insanı da aldatır." diyerek, hadis almadan geri dönmüştür. Bir diğeri "kıble tarafına doğru tükürdü" diye rivayet ettiği hadis alınmamıştır.
  Daha bunun gibi çok örnekleri bulunmaktadır. Hadis alınan raviler bir defa dahi yalan söylediği görülse güvenilir kabul edilmemekte idiler.
  Sonuçta, Buhari Hazretleri o ravileri görmese de gören insanların hadis rivayetine verdikleri önem ve hassasiyetle sahih kabul edilen hadisler günümüze kadar ulaşmıştır. Ravilerin özelliklerini anlatan kitaplar da yazılmıştır.


  Hadislerin güvenirlilik derecesi nedir? Sahihi Buhari kitabı güvenilir bir hadis kitabı mıdır?  Kısaca müellifine nisbet ederek Buhârî diye bilinen Câmi'u's-Sahîh'in tam adı: "El-Câmi'u's-Sahîh el-Müsned min Hadîsi Resûlullâh sallallahu aleyhi ve sellem ve Sünenihî ve Eyyâmihi"dir.
  Hocası İshak İbnu Râhuye'nin: "Biriniz sahîh hadîsleri müstakil muhtasar bir kitapta cemetse." tavsiyesi üzerine yola çıkan Buhârî, Sahîh'ini on altı yılda; altı yüz bin hadîsten seçerek vücuda getirmiştir.
  Firebrî'nin rivâyetine göre, herhangi bir hadîsi Sahîh'e dahil etmezden önce yıkanıp iki rekat namaz kılan Buhârî, Allah'a istihârede bulunup mânevî bir işâret aramış, ondan sonra hadîsin sıhhatine hükmetmiştir. "Bu şekilde sıhhati nazarında sübût bulmayan hiçbir hadîsi Sahih'e almadım." der. Es-Sahîh'in bu şartlar altında tebyîz'i Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın kabr-i şerifleriyle, minberi arasında gerçekleşir.
  Buhârî, eserini tamamlayınca Ahmed İbnu Hanbel, Yahya İbnu Mâin, Ali İbnu'l-Medînî gibi devrinin üstadlarına arzeder. Bunlar, rivâyete göre, dört tanesi hariç bütün hadîslerin sıhhatinde ittifak edip, takdirlerini ifâde ederler. Zehebî:
  "Buhârî'nin el-Cami'u's-Sahîh'i, Kitabullah'tan sonra Kütüb-i İslâmiye'nin en kıymetlisi, en üstünüdür. Bir kimse onu dinlemek için bin fersahlık mesâfeye yolculuk yapsa, bu zahmete değer, seyahati boşa gitmez." der.
  Eser, te'lîfinde müellifin takip ettiği titizlik sebebiyle en sahih hadîsleri cemederek, bütün ümmetin icmaya yakın bir ittifakla tam bir güvenine mazhar olmuş, "Kur'ân'dan sonra ikinci Kitap" olma şerefini kazanmıştır. Öyle ki, musîbet ve belâlara karşı, tıpkı Kur'ân gibi teberrüken okunması bile müesseseleşmiştir. Sağlam bir senetle Buhârî'nin kendisinden şu rivâyet anlatılmaktadır:
  "Bir gece rüyamda Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ı gördüm. Ben önünde durmuş, elindeki yelpaze ile Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ı sineklerin tâcizinden koruyordum. Bunun mânasını bir tabirciden sordum. Bana: 'Sen Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ı kizbe karşı müdafaa edeceksin.' diye yordu. Beni, el-Cami'u's-Sahîh'i te'life sevkeden bu rüya oldu."

  Eserin ehemmiyet ve makbuliyetini anlatma zımnında Ebu Zeyd el-Mervezî'den şu rivâyet kaydedilir. Ebu Zeyd demiştir ki:
  "Ben, birgün Rükn ile Makam arasında uyuyordum. Rüyamda Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'i gördüm. Bana: "Ey Ebu Zeyd, ne zamana kadar benim kitabımı değil de Şâfiî'nin kitabını tedrîs edeceksin?" dedi. Ben: Ey Allah'ın Resûlü senin kitabın hangisi? diye sordum. "Muhammed İbnu İsmâil'in Camiî" dedi."
  Yazar: Sorularla İslamiyet


 4. 29.Mart.2012, 00:21
  2
  Administrator  Alıntı
  Hadis rivayetindeki nakil zincirinde bulunan ravilerin çoğu, hadis kitapları yazıldığında vefat etmişti. Buhari bu ravilerin güvenilir olup olmadığını nasıl biliyor da hadise sahih diyor? Mesela İmam Buhari cerh ve tadil metodnu uygularken en sonuncu...

  Günümüz şartlarının değer yargılarıyla düşündüğünüz için, hatalı bir mantık yürütüyorsunuz. O zamanın şartlarında bir tek hadis dahi bir elmas kıymetinde idi. Bu sebeple hadisi rivayet edenlerin durumu hadis alimlerince tedkik edilir kitaplarda yazılırdı. Hangi ravi hangi özellikleri taşıyor, hepsi kayıt altına alınıyordu. Bugün nasıl ki siyasilerin her hareketi medya tarafından kayıt altına alnıyor, her hareketi dikkatle izleniyorsa o zaman da dini konular en revaçta ve en önemli konu idi.
  Bir tek hadise ulaşabilmek için günlerce yol gidilirdi. Bir ravinin hayvanına boş torbada yem varmış gibi hayvanı çağırmasını gören muhaddis, "Hayvanı aldatan insanı da aldatır." diyerek, hadis almadan geri dönmüştür. Bir diğeri "kıble tarafına doğru tükürdü" diye rivayet ettiği hadis alınmamıştır.
  Daha bunun gibi çok örnekleri bulunmaktadır. Hadis alınan raviler bir defa dahi yalan söylediği görülse güvenilir kabul edilmemekte idiler.
  Sonuçta, Buhari Hazretleri o ravileri görmese de gören insanların hadis rivayetine verdikleri önem ve hassasiyetle sahih kabul edilen hadisler günümüze kadar ulaşmıştır. Ravilerin özelliklerini anlatan kitaplar da yazılmıştır.


  Hadislerin güvenirlilik derecesi nedir? Sahihi Buhari kitabı güvenilir bir hadis kitabı mıdır?  Kısaca müellifine nisbet ederek Buhârî diye bilinen Câmi'u's-Sahîh'in tam adı: "El-Câmi'u's-Sahîh el-Müsned min Hadîsi Resûlullâh sallallahu aleyhi ve sellem ve Sünenihî ve Eyyâmihi"dir.
  Hocası İshak İbnu Râhuye'nin: "Biriniz sahîh hadîsleri müstakil muhtasar bir kitapta cemetse." tavsiyesi üzerine yola çıkan Buhârî, Sahîh'ini on altı yılda; altı yüz bin hadîsten seçerek vücuda getirmiştir.
  Firebrî'nin rivâyetine göre, herhangi bir hadîsi Sahîh'e dahil etmezden önce yıkanıp iki rekat namaz kılan Buhârî, Allah'a istihârede bulunup mânevî bir işâret aramış, ondan sonra hadîsin sıhhatine hükmetmiştir. "Bu şekilde sıhhati nazarında sübût bulmayan hiçbir hadîsi Sahih'e almadım." der. Es-Sahîh'in bu şartlar altında tebyîz'i Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın kabr-i şerifleriyle, minberi arasında gerçekleşir.
  Buhârî, eserini tamamlayınca Ahmed İbnu Hanbel, Yahya İbnu Mâin, Ali İbnu'l-Medînî gibi devrinin üstadlarına arzeder. Bunlar, rivâyete göre, dört tanesi hariç bütün hadîslerin sıhhatinde ittifak edip, takdirlerini ifâde ederler. Zehebî:
  "Buhârî'nin el-Cami'u's-Sahîh'i, Kitabullah'tan sonra Kütüb-i İslâmiye'nin en kıymetlisi, en üstünüdür. Bir kimse onu dinlemek için bin fersahlık mesâfeye yolculuk yapsa, bu zahmete değer, seyahati boşa gitmez." der.
  Eser, te'lîfinde müellifin takip ettiği titizlik sebebiyle en sahih hadîsleri cemederek, bütün ümmetin icmaya yakın bir ittifakla tam bir güvenine mazhar olmuş, "Kur'ân'dan sonra ikinci Kitap" olma şerefini kazanmıştır. Öyle ki, musîbet ve belâlara karşı, tıpkı Kur'ân gibi teberrüken okunması bile müesseseleşmiştir. Sağlam bir senetle Buhârî'nin kendisinden şu rivâyet anlatılmaktadır:
  "Bir gece rüyamda Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ı gördüm. Ben önünde durmuş, elindeki yelpaze ile Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ı sineklerin tâcizinden koruyordum. Bunun mânasını bir tabirciden sordum. Bana: 'Sen Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ı kizbe karşı müdafaa edeceksin.' diye yordu. Beni, el-Cami'u's-Sahîh'i te'life sevkeden bu rüya oldu."

  Eserin ehemmiyet ve makbuliyetini anlatma zımnında Ebu Zeyd el-Mervezî'den şu rivâyet kaydedilir. Ebu Zeyd demiştir ki:
  "Ben, birgün Rükn ile Makam arasında uyuyordum. Rüyamda Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'i gördüm. Bana: "Ey Ebu Zeyd, ne zamana kadar benim kitabımı değil de Şâfiî'nin kitabını tedrîs edeceksin?" dedi. Ben: Ey Allah'ın Resûlü senin kitabın hangisi? diye sordum. "Muhammed İbnu İsmâil'in Camiî" dedi."
  Yazar: Sorularla İslamiyet

 5. 10.Şubat.2015, 06:00
  3
  Misafir

  Cevap: Hadislerin güvenirlilik derecesi nedir? Sahihi Buhari kitabı güvenilir bir hadis kitabı mıdır

  Benim 30 nesil oncesi atamin atasinin atasinin atasindan yani 800 yil oncesi soyledigi bir soz bugune nasil saglikli gelebilir.mademki hz muhammed ve halifeler hadisleri yazdirmadi, neden kuran ikinci kitap haline gelmesin diye. nasil olurda hadis kitabi kurandan sonra ikinci kitap olur.yuce Allah gerek duysa idi kurandan sonra ikinci bir kitap daha gonderirdi. hani hz muhammedin sozleri ve yaptiklari sunnetti. hadis yazarlarinin cogu iblisin Allaha itaatsizligi gibi resulun sozlerinin kitap haline getirmeyi yasaklamasina ragmen birileri hadis yaziyor. peygamberin yapmadigini yapmak ona olan itaatsizligi gosterir. ayrica dogrulu gundan kim emin olur.kurandan uzaklastirir.


 6. 10.Şubat.2015, 06:00
  3
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Benim 30 nesil oncesi atamin atasinin atasinin atasindan yani 800 yil oncesi soyledigi bir soz bugune nasil saglikli gelebilir.mademki hz muhammed ve halifeler hadisleri yazdirmadi, neden kuran ikinci kitap haline gelmesin diye. nasil olurda hadis kitabi kurandan sonra ikinci kitap olur.yuce Allah gerek duysa idi kurandan sonra ikinci bir kitap daha gonderirdi. hani hz muhammedin sozleri ve yaptiklari sunnetti. hadis yazarlarinin cogu iblisin Allaha itaatsizligi gibi resulun sozlerinin kitap haline getirmeyi yasaklamasina ragmen birileri hadis yaziyor. peygamberin yapmadigini yapmak ona olan itaatsizligi gosterir. ayrica dogrulu gundan kim emin olur.kurandan uzaklastirir.

 7. 14.Ağustos.2015, 22:37
  4
  Misafir

  Cevap: Hadislerin güvenirlilik derecesi nedir? Sahihi Buhari kitabı güvenilir bir hadis kitabı mıdır?

  Bu bakış açına göre hiç bir hadisin doğruluğundan emin olamayız ve hadisleri boş geçeceksek Allah esirgesin kurana itaatsizlik etmiş olacağız sonuçta Allah c.c. Peygamberimizin dediklerini yapmamızı ve inanmamızı emretti. Sonuç olarak islamiyet belirli noktalarda teslimiyet gerektirir.Bence Buharide gösterdiği hikmetlerle gerekli güveni hak ediyor. Allah doğru yolundan ayırmasın cümlemizi.


 8. 14.Ağustos.2015, 22:37
  4
  Etim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Etim
  Misafir
  Bu bakış açına göre hiç bir hadisin doğruluğundan emin olamayız ve hadisleri boş geçeceksek Allah esirgesin kurana itaatsizlik etmiş olacağız sonuçta Allah c.c. Peygamberimizin dediklerini yapmamızı ve inanmamızı emretti. Sonuç olarak islamiyet belirli noktalarda teslimiyet gerektirir.Bence Buharide gösterdiği hikmetlerle gerekli güveni hak ediyor. Allah doğru yolundan ayırmasın cümlemizi.

 9. 02.Aralık.2015, 23:50
  5
  Misafir

  Cevap: Hadislerin güvenirlilik derecesi nedir? Sahihi Buhari kitabı güvenilir bir hadis kitabı mıdır?

  nasıl abdest alacan nasıl namaz kılacan nasıl kuran okuyacan nasıl tespih çekecen peygamber melek kader iman cennet cehennem azap ahiret bunları birilerin birşekilde bu zamna taşıması gerekiyordu ve taşınmış açıklanarak ...


 10. 02.Aralık.2015, 23:50
  5
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  nasıl abdest alacan nasıl namaz kılacan nasıl kuran okuyacan nasıl tespih çekecen peygamber melek kader iman cennet cehennem azap ahiret bunları birilerin birşekilde bu zamna taşıması gerekiyordu ve taşınmış açıklanarak ...

 11. 29.Mayıs.2017, 16:33
  6
  Misafir

  Yorum: Hadislerin güvenirlilik derecesi nedir? Sahihi Buhari kitabı güvenilir bir hadis kitabı mıdır?

  sen dini hüküm olarak buhariyi inkar edip yerine düz mantığı koyuyorsun bizden seni dinlememizimi bekliyorsun nasıl bir mantık dır bu filozof gibi dini konularda mantığı temel teşkil etmek nasıl bir gaflettir ona bakarsan bir el hareketiyle ay nasıl parçalandı bunu nasıl mantığın alır yada 1400 e yakın yıl önce bir ümmi nasıl böyle bir kitabı tebliğ etti sır bul bul bitmeyen bir kitap Allah c.c çaba gösterene çabasının karşılığını vermezmi verir inşaAllah ki buhari her hadisini gusul aldığı anlatılır hem öyle öldü diye değil soruyor sen kimden aldın mehmetten mehmet kimden aldı bilmiyorsa niye alsın silsilesi bozuk olan kaç rivayet var kitapta sahih lakabını kurandan sonra en önemli bilgi kaynaklarından olmayı kolaymı kazandı sanıyorsun bu nasıl gaflettir ayette bilmeyenler bilenlere sorsun denir dini hükümleri peygamber bize anlattı bilen olarak bizde bilmeyenler olarak öğrenicez Allah c.c kuranda her şeyi açık olarak vermemiştir ki imtihan olunasın eğer sana şu zamanın bilgilerini açık verse imtihan kalırmıydı insanlara inkar etmesi için bir yol bide şimdi kurqanda hükümlerin hepsini açık vermimiş belkide bakalım kulum hadisleri inkar edip haram kıldığımı yapcakmı diye gerçek alimi inkar eden cehalete gerçek hadislerin bazılarını inkar eden özellikle haram helal konularını fıska kuranı inkar eden küfre düşer


 12. 29.Mayıs.2017, 16:33
  6
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  sen dini hüküm olarak buhariyi inkar edip yerine düz mantığı koyuyorsun bizden seni dinlememizimi bekliyorsun nasıl bir mantık dır bu filozof gibi dini konularda mantığı temel teşkil etmek nasıl bir gaflettir ona bakarsan bir el hareketiyle ay nasıl parçalandı bunu nasıl mantığın alır yada 1400 e yakın yıl önce bir ümmi nasıl böyle bir kitabı tebliğ etti sır bul bul bitmeyen bir kitap Allah c.c çaba gösterene çabasının karşılığını vermezmi verir inşaAllah ki buhari her hadisini gusul aldığı anlatılır hem öyle öldü diye değil soruyor sen kimden aldın mehmetten mehmet kimden aldı bilmiyorsa niye alsın silsilesi bozuk olan kaç rivayet var kitapta sahih lakabını kurandan sonra en önemli bilgi kaynaklarından olmayı kolaymı kazandı sanıyorsun bu nasıl gaflettir ayette bilmeyenler bilenlere sorsun denir dini hükümleri peygamber bize anlattı bilen olarak bizde bilmeyenler olarak öğrenicez Allah c.c kuranda her şeyi açık olarak vermemiştir ki imtihan olunasın eğer sana şu zamanın bilgilerini açık verse imtihan kalırmıydı insanlara inkar etmesi için bir yol bide şimdi kurqanda hükümlerin hepsini açık vermimiş belkide bakalım kulum hadisleri inkar edip haram kıldığımı yapcakmı diye gerçek alimi inkar eden cehalete gerçek hadislerin bazılarını inkar eden özellikle haram helal konularını fıska kuranı inkar eden küfre düşer

 13. 13.Haziran.2017, 04:27
  7
  Misafir

  Yorum: Hadislerin güvenirlilik derecesi nedir? Sahihi Buhari kitabı güvenilir bir hadis kitabı mıdır?

  Selamın aleyküm kardeşler burda toplandiysak ve buraya bişeyler yazıyorsak hepimiz aynı istikametteyiz demektir insAllah Kuran'da hiçbirşey gizli saklı değildir Allah muhafaza böyle düşünen kardeşleri tekrarindan sakinmalari icin uyariyorum apaçık bir delil olarak indirildi âyeti ni idrak etmeye davet ediyorum sonuçta cevabı nı vermedikleri dersten sınav olunmakta ayrı bi konu peygamber sav efendimizi fiillerini davranışlarını olaylara tepkilerini herşeyden önemlisi yüce kitabımız dada ovulen ahlakını anlamak adına hadisleri kuluyen yok saymak haksızlık ve hadsizlik olur Lâkin önce kuran kerim okunacak kaynaklariyla tevsiriyle iniş sebepleriyle kimse biz anlayamayiz deyip kacmiycak caba sarf edilecek tek taraflı yanlı olunmayacak bilgi kimin elindeyse neredeyse açık olunacak ve Hüsnüzanla yaklaşım sergilenecek bana birharf ogretenin kırk yıl kolesi olurum misali sagdece benim cemaatim bilir ben suhocayi dinlerim diğerleri dinsizdir şöyledir böyledir demeden objektif değerlendirilecek konu buna mecburuz hadise kuskuyla yaklaşmak sana zarar ettirmez bilirsin konuyu peygamber sav efendimize o habibullaha Yakışır bu davranış o metedilen ahlaka ters degil alırsın hayatına uygularsin aksini söyleyenler olursada dinlememe sansina sahip olursun ama ciddi bi analiz sonucunda yoksa ben anlamam biz anlayamayiz suhocayi dinleyelim nederse uyalim tavrı çok doğru değil emin olun kardeşlerim Rabbimizinde bizden isteği budegil ara tara sor sorustur oku Allah,ın adıyla ayet hadis birbiriyle örtüşüyor al hayatına ölene kadar uygula tavsiye et ama ayet başka hadis başka ozaman ayet sabit olduğundan hadisin derinine in sorgulamaya engel bidurum yok belliki bisey var inşAllah birilerine biyarar sağlar yazdım ben bu niyetle kimseyi yargılama eleştirmek maksadıyla değil nacizane fikirlerimi beyan ediyorum Rabbim muhammed mustafa sav ümmet ve katında Rıza gösterdiği kullarından eylesin cumlemizi amin sevgiler saygılar


 14. 13.Haziran.2017, 04:27
  7
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Selamın aleyküm kardeşler burda toplandiysak ve buraya bişeyler yazıyorsak hepimiz aynı istikametteyiz demektir insAllah Kuran'da hiçbirşey gizli saklı değildir Allah muhafaza böyle düşünen kardeşleri tekrarindan sakinmalari icin uyariyorum apaçık bir delil olarak indirildi âyeti ni idrak etmeye davet ediyorum sonuçta cevabı nı vermedikleri dersten sınav olunmakta ayrı bi konu peygamber sav efendimizi fiillerini davranışlarını olaylara tepkilerini herşeyden önemlisi yüce kitabımız dada ovulen ahlakını anlamak adına hadisleri kuluyen yok saymak haksızlık ve hadsizlik olur Lâkin önce kuran kerim okunacak kaynaklariyla tevsiriyle iniş sebepleriyle kimse biz anlayamayiz deyip kacmiycak caba sarf edilecek tek taraflı yanlı olunmayacak bilgi kimin elindeyse neredeyse açık olunacak ve Hüsnüzanla yaklaşım sergilenecek bana birharf ogretenin kırk yıl kolesi olurum misali sagdece benim cemaatim bilir ben suhocayi dinlerim diğerleri dinsizdir şöyledir böyledir demeden objektif değerlendirilecek konu buna mecburuz hadise kuskuyla yaklaşmak sana zarar ettirmez bilirsin konuyu peygamber sav efendimize o habibullaha Yakışır bu davranış o metedilen ahlaka ters degil alırsın hayatına uygularsin aksini söyleyenler olursada dinlememe sansina sahip olursun ama ciddi bi analiz sonucunda yoksa ben anlamam biz anlayamayiz suhocayi dinleyelim nederse uyalim tavrı çok doğru değil emin olun kardeşlerim Rabbimizinde bizden isteği budegil ara tara sor sorustur oku Allah,ın adıyla ayet hadis birbiriyle örtüşüyor al hayatına ölene kadar uygula tavsiye et ama ayet başka hadis başka ozaman ayet sabit olduğundan hadisin derinine in sorgulamaya engel bidurum yok belliki bisey var inşAllah birilerine biyarar sağlar yazdım ben bu niyetle kimseyi yargılama eleştirmek maksadıyla değil nacizane fikirlerimi beyan ediyorum Rabbim muhammed mustafa sav ümmet ve katında Rıza gösterdiği kullarından eylesin cumlemizi amin sevgiler saygılar
+ Yorum Gönder