+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hadislerin güvenirlilik derecesi nedir? Sahihi Buhari kitabı güvenilir bir hadis kitabı mıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hadislerin güvenirlilik derecesi nedir? Sahihi Buhari kitabı güvenilir bir hadis kitabı mıdır?

  Sual: Muhammad al-Bukhari, Peygamber Efendimiz (S.A.V.) 'den miladi 239 sene sonra yani 810 yılındı doğdu. Bu Acemli zat, 50 yaşında da hadisleri topladıysa 283 seneye tekabül eder. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) 'den neredeyse 300 yıl sonra ulaşmış bir hadis ne kadar güvenilir olabilir ? İmam Buhari yüksek müsadenizle şöyle yapıyor : "Mehmet bey, siz bu hadisi nerden aldınız." Mehmet bey cevap veriyor : "Ahmet efendiden.", "Ahmet efendi nerede ?", "ÖLDÜ ". "Öyle mi ?, peki o kimden almış o hadisi.", "Hasan efendiden", "O nerde", "O da öldü", "Peki o kimden almış", "Hüseyin efendiden", "O nerde", "O çoktan öldü zaten "... ...Sonra en eskiye gidiyor. Kimden almış : "Ebu Hureyye'den", "O kimden almış ?" "Hz. Peygamber'den". Şimdi böyle bir sistem üzerine kurulu bir hadis kitabı kesinlikle imana tekabül eden hususlarda, helal haram hususlarında hüküm ifade edemez. Çünkü zaten İslam'da tek kişinin şahadeti kabul olmaz. Aksi halde bir yalancı şahit tutar birini idam ettiririm. Buhari'yi kitabın ortasından açın rastgele bir hadis bulun. Örneğin Resulallah (S.A.V.) oruçluyken kan aldırmış, aldırtmıştır yazıyor. Tamam bir sorun yok, hadis herşeyi anlatıyor. Şimdi Muslim'i açalım birde ne yazıyor ? "Resulallah (S.A.V.) oruçluyken kan aldıran ve kan aldırtan orucu bozulur." buyuruyorlar. Dinin bir hükmünü anlatırken bir başka taraftaki kaynağa efendim ters düşüyor. Böyle bir ortamda hadislere ne kadar güvenmeliyiz ? Hadisler ne kadar güvenilirdir ? ? 2. mumsema
  aydınlatmaya devam...

  Cevap: Hadislerin güvenirlilik derecesi nedir? Sahihi Buhari kitabı güvenilir bir hadis kitabı mıdır?


  Reklam  Cevap:
  Hadis rivayetindeki nakil zincirinde bulunan ravilerin çoğu, hadis kitapları yazıldığında vefat etmişti. Buhari bu ravilerin güvenilir olup olmadığını nasıl biliyor da hadise sahih diyor? Mesela İmam Buhari cerh ve tadil metodnu uygularken en sonuncu...

  Günümüz şartlarının değer yargılarıyla düşündüğünüz için, hatalı bir mantık yürütüyorsunuz. O zamanın şartlarında bir tek hadis dahi bir elmas kıymetinde idi. Bu sebeple hadisi rivayet edenlerin durumu hadis alimlerince tedkik edilir kitaplarda yazılırdı. Hangi ravi hangi özellikleri taşıyor, hepsi kayıt altına alınıyordu. Bugün nasıl ki siyasilerin her hareketi medya tarafından kayıt altına alnıyor, her hareketi dikkatle izleniyorsa o zaman da dini konular en revaçta ve en önemli konu idi.
  Bir tek hadise ulaşabilmek için günlerce yol gidilirdi. Bir ravinin hayvanına boş torbada yem varmış gibi hayvanı çağırmasını gören muhaddis, "Hayvanı aldatan insanı da aldatır." diyerek, hadis almadan geri dönmüştür. Bir diğeri "kıble tarafına doğru tükürdü" diye rivayet ettiği hadis alınmamıştır.
  Daha bunun gibi çok örnekleri bulunmaktadır. Hadis alınan raviler bir defa dahi yalan söylediği görülse güvenilir kabul edilmemekte idiler.
  Sonuçta, Buhari Hazretleri o ravileri görmese de gören insanların hadis rivayetine verdikleri önem ve hassasiyetle sahih kabul edilen hadisler günümüze kadar ulaşmıştır. Ravilerin özelliklerini anlatan kitaplar da yazılmıştır.


  Hadislerin güvenirlilik derecesi nedir? Sahihi Buhari kitabı güvenilir bir hadis kitabı mıdır?  Kısaca müellifine nisbet ederek Buhârî diye bilinen Câmi'u's-Sahîh'in tam adı: "El-Câmi'u's-Sahîh el-Müsned min Hadîsi Resûlullâh sallallahu aleyhi ve sellem ve Sünenihî ve Eyyâmihi"dir.
  Hocası İshak İbnu Râhuye'nin: "Biriniz sahîh hadîsleri müstakil muhtasar bir kitapta cemetse." tavsiyesi üzerine yola çıkan Buhârî, Sahîh'ini on altı yılda; altı yüz bin hadîsten seçerek vücuda getirmiştir.
  Firebrî'nin rivâyetine göre, herhangi bir hadîsi Sahîh'e dahil etmezden önce yıkanıp iki rekat namaz kılan Buhârî, Allah'a istihârede bulunup mânevî bir işâret aramış, ondan sonra hadîsin sıhhatine hükmetmiştir. "Bu şekilde sıhhati nazarında sübût bulmayan hiçbir hadîsi Sahih'e almadım." der. Es-Sahîh'in bu şartlar altında tebyîz'i Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın kabr-i şerifleriyle, minberi arasında gerçekleşir.
  Buhârî, eserini tamamlayınca Ahmed İbnu Hanbel, Yahya İbnu Mâin, Ali İbnu'l-Medînî gibi devrinin üstadlarına arzeder. Bunlar, rivâyete göre, dört tanesi hariç bütün hadîslerin sıhhatinde ittifak edip, takdirlerini ifâde ederler. Zehebî:
  "Buhârî'nin el-Cami'u's-Sahîh'i, Kitabullah'tan sonra Kütüb-i İslâmiye'nin en kıymetlisi, en üstünüdür. Bir kimse onu dinlemek için bin fersahlık mesâfeye yolculuk yapsa, bu zahmete değer, seyahati boşa gitmez." der.
  Eser, te'lîfinde müellifin takip ettiği titizlik sebebiyle en sahih hadîsleri cemederek, bütün ümmetin icmaya yakın bir ittifakla tam bir güvenine mazhar olmuş, "Kur'ân'dan sonra ikinci Kitap" olma şerefini kazanmıştır. Öyle ki, musîbet ve belâlara karşı, tıpkı Kur'ân gibi teberrüken okunması bile müesseseleşmiştir. Sağlam bir senetle Buhârî'nin kendisinden şu rivâyet anlatılmaktadır:
  "Bir gece rüyamda Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ı gördüm. Ben önünde durmuş, elindeki yelpaze ile Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ı sineklerin tâcizinden koruyordum. Bunun mânasını bir tabirciden sordum. Bana: 'Sen Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ı kizbe karşı müdafaa edeceksin.' diye yordu. Beni, el-Cami'u's-Sahîh'i te'life sevkeden bu rüya oldu."

  Eserin ehemmiyet ve makbuliyetini anlatma zımnında Ebu Zeyd el-Mervezî'den şu rivâyet kaydedilir. Ebu Zeyd demiştir ki:
  "Ben, birgün Rükn ile Makam arasında uyuyordum. Rüyamda Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'i gördüm. Bana: "Ey Ebu Zeyd, ne zamana kadar benim kitabımı değil de Şâfiî'nin kitabını tedrîs edeceksin?" dedi. Ben: Ey Allah'ın Resûlü senin kitabın hangisi? diye sordum. "Muhammed İbnu İsmâil'in Camiî" dedi."
  Yazar: Sorularla İslamiyet

 3. Misafir
  Benim 30 nesil oncesi atamin atasinin atasinin atasindan yani 800 yil oncesi soyledigi bir soz bugune nasil saglikli gelebilir.mademki hz muhammed ve halifeler hadisleri yazdirmadi, neden kuran ikinci kitap haline gelmesin diye. nasil olurda hadis kitabi kurandan sonra ikinci kitap olur.yuce Allah gerek duysa idi kurandan sonra ikinci bir kitap daha gonderirdi. hani hz muhammedin sozleri ve yaptiklari sunnetti. hadis yazarlarinin cogu iblisin Allaha itaatsizligi gibi resulun sozlerinin kitap haline getirmeyi yasaklamasina ragmen birileri hadis yaziyor. peygamberin yapmadigini yapmak ona olan itaatsizligi gosterir. ayrica dogrulu gundan kim emin olur.kurandan uzaklastirir.

 4. Misafir
  Bu bakış açına göre hiç bir hadisin doğruluğundan emin olamayız ve hadisleri boş geçeceksek Allah esirgesin kurana itaatsizlik etmiş olacağız sonuçta Allah c.c. Peygamberimizin dediklerini yapmamızı ve inanmamızı emretti. Sonuç olarak islamiyet belirli noktalarda teslimiyet gerektirir.Bence Buharide gösterdiği hikmetlerle gerekli güveni hak ediyor. Allah doğru yolundan ayırmasın cümlemizi.

 5. Misafir
  nasıl abdest alacan nasıl namaz kılacan nasıl kuran okuyacan nasıl tespih çekecen peygamber melek kader iman cennet cehennem azap ahiret bunları birilerin birşekilde bu zamna taşıması gerekiyordu ve taşınmış açıklanarak ...

+ Yorum Gönder
hangi hadisler güvenilir,  hadislere guvenilir mi,  en guvenilir hadis kitabi,  en doğru hadis kitabı,  guvenilir hadisler