+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İslamla ve iman ilişkisi nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İslamla ve iman ilişkisi nedir?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: İslamla ve iman ilişkisi nedir?


  Reklam  Cevap: Lügat anlamları itibariyle İman, tasdik etmek, benimsemek, inanmak gibi anlamlara gelirken
  İslam kelimesi ise, itaat etmek, boyun eğmek, birşeye bağlanıp teslim olmak anlamlarına gelmektedir.


  Kavramsal olarak islam Allah’a itaat etmek, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in din olarak bildirmiş olduğu
  şeylerin tamanını benimseyip kabul etmek anlamındadır.

  Maturidî anlayışta iman ile islam aynı anlamda kabul edilmiştir.

  Kur’an’da iman ile islam’ın aynı olduğunu ifade eden bazı ayetler şunlardır:
  “Kim islam’dan başka bir dine yönelirse, onunki kabul edilmeyecektir. O ahirette de kaybedenlerdendir.” (Al-i İmran, 3/85).

  Ehl-i Sünnetten Eş’arîler ile bazı maturîdîler ise İslam imanın ayrı ayrı şeyler olduğunu söylemişlerdir.
  İman ile İslam’ı ayrı ayrı olarak kabul edenler bu ayetlerde ve hadiste geçen hususu temel alarak, imanın kalp ile tasdik etmek olduğunu,
  İslam’ın ise emir ve nehiylere bedenen uymak suretiyle yaşamak olduğunu beyan etmişlerdi.

  Hasan Hüseyin Sofuoğlu


+ Yorum Gönder