+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Sahih ve güvenilir hadis kitaplarının isimlerini söyleyebilir misiniz? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Sahih ve güvenilir hadis kitaplarının isimlerini söyleyebilir misiniz?


 2. mumsema
  aydınlatmaya devam...

  Cevap: Sahih ve güvenilir hadis kitaplarının isimlerini söyleyebilir misiniz?


  Reklam  Cevap: Hadis Kitaplarının Dereceleri:

  İhtiva ettikleri hadislerin güvenilir olmalarına göre hadis kitapları şu derecelere ayrılır:

  Birinci Tabaka: Mütevâtir, meşhûr, sahîh ve hasen hadisler. Buhârî ve Müslim'in "Sahih"leri ile İmam Mâlik'in " Muvatta"adlı eserleri. Bu kitaplardaki hadislerle amel edilir.

  İkinci Tabaka: Birinci tabakadaki kitaplar seviyesine çıkamayan, fakat, müelliflerinin titizlikle bazı şartları uygulayarak hadisleri aldıkları kitalar. Bunlar da hadis kaynağı olarak benimsenmiş, asırlar boyu faydalanılmıtır. Tirmizî'nin Câmi'i, Ebû Dâvûd'un Sünen'i Ahmed b. Hanbel'in Müsned'i, Nesâî'nin Sünen'i (Müctebâ) bu tabakadandır.

  Üçüncü Tabaka: Bu tabakadaki kitaplarda sahih hadisler yanında zayıf hadisler de olduğu gibi, râvîleri içinde halleri meçhul olanlar da vardır. Abdürrezzâk'ın "Musannef" i, Beyhakî, Taberânî ve Tahâvî'nin kitapları...gibi. Bu kitaplardaki hadislerden ancak, hadis uzmanları yararlanabilir.
  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet


+ Yorum Gönder
hadis kitapları isimleri