+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kuran ı kerim ne zaman ve nasıl kitap haline getirilmiştir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kuran ı kerim ne zaman ve nasıl kitap haline getirilmiştir?


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: kuran ı kerim ne zaman ve nasıl kitap haline getirilmiştir?


  Reklam  Cevap: Kuranı kerimin toplanması hz ebu bekir döneminde oldu.
  Tek nüsha olan bu Kuran, sonra hz ömere geçt, sonra hz hafsaya emanet edildi.

  Hz. Osman Nüshayı hz hafsadan aldı ve çoğalttı. Tarih 1 Muharrem 24. Miladi 646 3. Misafir
  KUR’AN’IN MUSHAF HALİNE GETİRİLMESİ:

  Hz. Peygamber’in vefatından sonra ilahi rehber Kur’an metninin, ümmetin icmaından geçmek suretiyle, tek kelimesinden şüphe edilmeyecek tarzda; kıyamete kadar hiç kimsenin itiraz edemeyeceği tarzda toplanması gerekmişti. Zeyd İbn Sabit diyor ki: “Yemame Savaşında ashabın öldürülmesini müteakib, Hz. Ebu Bekir beni çağırttı. Yanına vardım. Hz.Ömer de orada idi. Ebu Bekir bana dedi ki: Ömer bana gelip dedi ki: “Yemame ‘de Kur’an hafızları çok zayiat verdi. Bu gibi vakalarda hafızların ölmeleriyle Kur’an’ın birçoğunun zayi olmasından endişe ederim. Bana kalırsa Kur’an’ın cem edilmesi için bir emir çıkarman gerekir.” Ben de Ömer’e şöyle cevap verdim: “Resulullah’ın yapmadığı bir işi nasıl yapabilirsin?”, Ömer: “Vallahi bu hayırlı bir teşebbüstür, dedi.” Sonra bu iş üzerinde o kadar durdu ki, bana söyleye söyleye neticede Allah kalbime bu işi yatırdı, ben de onun görüşünü benimsedim.” Zeyd devamla diyor ki: “Ebu Bekir bana dönüp şöyle dedi: “Sen genç, dinç, zeki bir adamsın. Kimse ittiham edemez. Zaten Resulullah’ın da vahiy katibi idin. Kur’an metnini topla.” Vallahi bir dağı yerinden nakletmemi isteselerdi, Kur’an’ı toplama mes’uliyeti kadar bana ağır gelmezdi.” Neticede Kur’an’ı hurma dallarından, yassı taşlardan ve insanların hafızalarından derlemeye başladım.” (Buhari)

  Kaynakların ittifakla bildirdiğine göre, Hz. Ebu Bekir, Zeyd’e asla hafızasına güvenmemesini, her ayet için 2 delil olmak üzere, 2 şahıstan yazılı nüsha aramasını emretti. Bu iş için Zeyd, Hz.Ömer’in yardımını şart koşmuş, O da ciddi bir şekilde kendisine yardım etmiştir. Zeyd bizzat kendisi iyi bir hafız olduğu halde, kendisi gibi başka hafızlarla da yetinmeyip, her ayet hakkında mukabele görmüş 2 yazılı şahid aramak gibi son derece titiz ve ilmi bir usul takib etmiştir. Yalnız Tevbe Suresinin sonundaki 2 ayet hakkında, araştırmasına rağmen 2 yazılı şahidi bulamamış, Ebu Huzeyme’deki yazılı nüshaya istinad etmek durumunda kalmıştır. Bu şekilde Hz.Ebu Bekir devrinde biraraya getirilen sahifelere “el- Mushaf” denilmiştir.

 4. Misafir
  kağıda yazarken çok iyi anladım aklıma girdi hepsi sizlere size çok tşk edrim çok

 5. Misafir
  çok tşekkür ederim sizlere bu konuyu çok iyi anladım

 6. Misafir
  Hz. Ebubekir döneminde kitap haline getirildi

 7. Misafir
  Çok sağol çok iyi bilgi verdiniz.

 8. Misafir
  Cevabınız için teşekkürler ödevim vardı yaptım

 9. Misafir
  Kuran ı kerim ne zaman ve nasıl kitap haline getirilmiştir?  Hz. Peygamber (s.a.s)'in vefatını takip eden Yemâme savaşlarında yetmiş kadar hafız (kurrâ)'ın şehid düşmesi müslümanları telâşa düşürmüştü. Hz. Ömer de hafızların toplanması için halife Hz. Ebu Bekir'e başvurarak konunun görüşülmesini istemişti. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekr, Zeyd İbn Sâbit başkanlığında toplanan Abdullah b. Zübeyr, Sa'd b. Ebi Vakkas, Abdurrahman b. Haris b. Hişam'ın da bulunduğu büyük bir komisyon tarafından Kur'an sahifeleri Mekke lehçesi esas alınarak bir araya getirildi (Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, çev. Salih Tuğ, İstanbul 1980, III, s. 761).

 10. Misafir
  Hz. Ebubekir döneminde komisyon oluşturularak Kur'an-ı Kerimi kitap haline getirmek için toplanmışlardır.

 11. Misafir
  Bana hangi tarihte olduğunu söyler misiniz

 12. Misafir
  kuran-ı kerim ne zaman kitap haline getirildi

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
kuranı kerim ne zaman kitap haline getirilmiştir,  kuranı kerim ne zaman kitap haline getirildi,  kuranı kerim nasıl ve ne zaman kitap haline getirilmiştir,  kuran ne zaman kitap haline getirildi,  kuran ne zaman kitap haline geldi,  kuran ı kerim ne zaman kitap haline getirildi,  kuran ne zaman kitap haline getirilmiştir