Konusunu Oylayın.: Mezarlık Yönetmeliği Nedir Nasıldır?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Mezarlık Yönetmeliği Nedir Nasıldır?
 1. 25.Mart.2012, 13:45
  1
  Misafir

  Mezarlık Yönetmeliği Nedir Nasıldır?


  Mezarlık Yönetmeliği Nedir Nasıldır? Mumsema Mezarlık Yönetmeliği Nedir Nasıldır?


 2. 25.Mart.2012, 13:45
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Mezarlık Yönetmeliği Nedir Nasıldır?

 3. 25.Mart.2012, 14:09
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,609
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: Mezarlık Yönetmeliği Nedir Nasıldır?
  Amaç :
  Madde 1 – Bu yönetmeliğin amac--- Belediyesi sınırları içerisinde meydana gelen ölümlerin belgelenmesi cenazelerinin naklin, gasilhane hizmeti ve uygun mezarlıklara defnini sağlama ile ilgili işlemlerin belirli kurallar dâhilinde yürütülmesini, görev ve sorumluluklarını belirlemektir.

  Kapsam:
  Madde 2 -
  Bu yönetmelik; ... Belediye sınırları içerisinde mevcut ve yeni açılacak mezarlık alanlarını korumak ve belirlemek ile tüm defin hizmetlerini kapsar.

  Hukuki Dayanak :
  Madde 3 –
  Bu Yönetmelik;
  a-) 5393 sayılı Belediye kanunu
  b-) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

  c-) 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun
  d-) 19/01/2010 tarih ve 27467 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik
  e-) 04/07/1931 tarih ve 11410 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Mezarlıklar Hakkında Nizamname
  f-) Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2000 tarih ve 2000/42-2000/43 sayılı genelgelerini kapsar.

  Tanımlar :
  Madde 4 –
  Bu yönetmelikte geçen :
  Belediye : Göl Türkbükü Belediyesini
  Başkan : Göl Türkbükü Belediye Başkanını
  Meclis : Göl Türkbükü Belediye Meclisini
  Encümen : Göl Türkbükü Belediye Encümenini
  Zabıta : Göl Türkbükü Zabıta Amirliğini
  Vefat eden :Yaşamı sona ermiş kişiyi
  Cenaze sahibi : Göl Türkbükü Belediyesine makbuz karşılığı ücret ödeyen gerçek yada tüzel kişiyi
  Cenaze :Kefenlenip define hazırlanmış kişiyi
  Tarife :... Belediye Meclisince her yıl belirlenen muhtelif ücret miktarını
  Defin hizmetleri :Cenazenin belirtilen mezarlıklara götürülmesi ve gömülmesini
  Mezarlık hizmetleri :Mezarlık alanlarında yürütülen tüm yapım üst bakım temizlik ve peyzaj işlerini
  Gömme ve Defin :Cenazenin toprağa verilmesi işlemini
  Gasil hane :Ölülerin yıkandığı ve kefene sarıldığı yerleri
  Morg :Sıhhi ölü bekleme yerlerini
  Sağlık kuruluşu :Sağlık bakanlığına bağlı hastaneler (özel poliklinik ve hastaneler dahil)sağlık ocakları aile hekimlikleri ve üniversite hastanelerini ifade eder.

  Teşkilat Yapısı :
  Madde 5 – Göl Türkbükü Belediyesi mezarlık ve cenaze hizmetleri koordinasyonu aşağıdaki birimlerden oluşur.
  a-) Mezarlık Büro Hizmetleri
  b-) Gasil hane ve Cenaze Nakil Araçları
  c-) Mezarlıklar Bakim ve Temizlik Ekibi

  d-) Arşiv ve Bilgi İşlem
  e-) Teşkilat yapısındaki hizmetler Göl Türkbükü Belediyesi zabıta amirliğince yapılır.

  Zabıta Amirinin Görev ve Sorumlukları :
  Madde 6- Göl Türkbükü Belediyesi tüzel kişiliği içinde yer alan zabıta amirliğince Belediye Başkanının gözetimi ve denetimi altında, yasalar çerçevesinde;
  beldemizde vefat eden ve şehir dışında vefat edip beldemize getirilen cenazelerin defni için gerekli organizasyonu sağlamak,
  a-) Mezar yerlerini hazırlamak,
  b-) Cenazelere gasil hane hizmeti vermek,
  c-) Uygun araçlarla cenaze nakil işini yapmak,
  d-) Fakir ve kimsesiz vatandaşların cenazelerinin ücretsiz defnini sağlamak,
  e-) Mezar yerini onarmak isteyen vatandaşlara mezar yeri onarım belgesi vermek,
  f-) Mezarlıkların bakım,onarım ve temizliğini yapmak veya yaptırmak.
  g-) Yeni mezarlık alanlarının tespitinde gerekli katkıyı sağlamak.


  Hizmet Süresi :
  Madde 7 – Göl Türkbükü Belediyesi mezarlık hizmetlerinde sürekliliği esas alarak dini bayram,ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili günlerinde aksaklıklara meydan vermeden, 365 gün aralıksız hizmet verir.
  Personelin çalışma süreleri, ilgili mevzuatlara ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre düzenlenir.

  Personelin Yetki , Görev ve Sorumlulukları
  MADDE 8 -
  a)- Kanun,tüzük ve yönetmeliklerle Belediyeye verilmiş görevlerden, yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlar.
  b)- Belediye Başkanının talimatıyla Meclis ve Encümen kararlarını uygular.
  c)- Belediye hudutları içerisindeki cenazelerin (sorumluluk alanı dışından getirilip Göl Türkbükü Belediyesi sorumluluğundaki mezarlıklara defin yapılacak cenazeler dâhil) defnedilebilmesi için gerekli tedbirleri alır ve takip eder, cenaze arabaları ve gerekli levazımatın alınmasını temin eder, bu hususta stratejiler ve projeler üreterek Belediye Başkanına teklifte bulunur.
  d)-1593 sayılı hıfzıssıhha kanun gereğince belediye mezarlıklarına defin edilmesi mezar nakli için mezardan çıkartılması ve diğer bir mezar ve mezarlığa tekrar gömülmesi işleminin mevzuata uygu bir şekilde yürütülmesini sağlamak
  e)- Mezarını onarmak isteyen vatandaşlara Mezar Yeri Onarım Belgesi verir.
  f)- Mezarlıklar içerisinde inşaat yapmak isteyen kişilere Mezar Yapım ve Onarım Yetki Belgesini ve mezarlar üzerine yapılacak her türlü bakım, çiçek ve bitki dikimi yapacak kişilere Mezar Bakım ve Onarım Yetki Belgesi verir.
  g)- Vatandaşların Mezarlıkları rahat ziyaret etmeleri konusundaki tüm organizasyonları yapar. Ziyaret amacı dışında gelenler(dilenci ve çocukların)mezarlığa girmesine engel olmak.
  h)- Mahiyetindeki personelin arasında gerekli görev ve iş bölümünü yaparak, görev ve sorumluluklarının süresi içinde yerine getirilmesini sağlar.
  ı)-Yapılacak hizmet alımları ile ilgili teknik şartnameleri düzenler ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılıp yapılmadığını kontrol eder.
  i)-Belediye meclisinin belirlediği hizmet karşılığı ücret tarifesi üzerinden tahsil edilmesini sağlamak.
  j)-Aile mezarlığı edinmek isteyen vatandaşlara mezar tahsis belgesini vermek.
  k)-Cenazelerin defnedilebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve takip etmek.
  l)-Cenaze için gerekli levazımatı alınmasını sağlamak ve temin etmek
  m)-Ölüm kayıtlarının mezar yeri onarım belgelerinin ve mezar yeri tahsis belgelerinin düzenlenmesini ve arşivlenmesini sağlamak
  n)-Arşivde bulunan eski belgelerin düzenli saklanması ve bu belgelerin bilgisayar ortamına aktarılarak mezarlık bilgi sisteminin oluşmasını ve yürütülmesini sağlamak
  o)-Ölüm kayıtları mezar yeri onarım belgelerini ve mezar yeri tahsis belgelerini arşivlenmesi
  ö)-Personel arasındaki gerekli bilgilendirme ,görev ve iş bölümünü yapar planlar denetler güvenli ve düzenli bir çalışma ortamını sağlamak
  p)-Yeni mezarlık alanlarının açılması çalışmalarını yürütmek.
  r)-Cenaze sahiplerinin isteği üzerine belediye anonsundan duyurulmasını sağlamak,
  s)-Fakir ve kimsesiz vatandaşların cenazelerinin ücretsiz defin hizmetlerini yürütmek.
  t)-Cenaze ile ilgili gelen mezar yeri taleplerinin (mezar kazma .gasil hane ,cenaze nakil ve defin hizmetleri)yerine getirilmesini dini bayram ulusal bayram ve hafta tatil günlerinde de aksatılmadan Göl Türkbükü belediye başkanlığı denetiminde zabıta amirliği tarafından yürütür.

  Harita Teknikerinin Görev ve Sorumlulukları
  Madde 9

  a)-Fen İşleri, imar işleri, yeni mezarlık alanlarının oluşturulması ile çeşitli istimlak işlerinin takibini sağlar.
  b)- Mevcut Mezarlıkların revizyon planını yaparak, bunlara ait düzenli bir arşiv sisteminin kurulmasını sağlar.
  c)- Parselasyonlu veya müsait olan eski mezarlıklarda ve yeni açılan veya açılacak mezarlıklarda mezar yerleri ve sınırlarının tespitini sağlamak
  d)- Mezarlıkların büyük ölçekli haritaların yapılmasını sağlar veya yaptırır.
  e)- Mezarlık Bilgi Sistemine bilgilerin ( Gömme İzin Kağıdı bilgileri, Mezar Onarım Belgesi bilgileri, Mezar yeri Tahsis Belgesi bilgileri ve fotoğrafları) zamanında ve eksiksiz olarak aktarılmasını ve harita bilgileri ile eşleştirilmesini sağlar.
  f)- Onarımı yapılan mezarların takibi yapılarak, fotoğraflarının çekilip arşivlenmesini sağlar.
  g)- Yapılan definlerin, parselasyon planına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler.
  h)- Yeni yapılacak ve mevcut mezarlık alanlarında, defin yapılacak alanların ada içi parselasyon planının hazırlanmasını sağlar veya yaptırır.
  ı)- Kapalı mezarlıklara yapılan yeni definlerin parselasyon planına işlenmesini sağlar.
  i)- Mezarlıklarda haritalandırma çalışmalarının takibi ve kontrolünü yapar.
  j)- Mezarlıklarla ilgi tüm grafik bilgilerinin yapılmasını sağlar veya yaptırır.
  k)- Planlara ait dosyaları tanzim eder.
  l)- Göreviyle ilgili yapılan işleri bilgisayar ortamında kayıt eder, saklar ve döküm alır.

  Cenaze Nakil Aracı Şoförünün Görev ve Sorumlulukları
  Madde 10
  a)- Mezarlık hizmetleri memurundan almış olduğu yazılı ve sözlü talimatlarla uygun araçlarla cenaze nakil hizmeti verir.
  b)- İhtiyaç olduğunda cenazenin araçtan mezar başına kadar taşınmasına yardımcı olur.
  c)- Araçları her zaman göreve hazır vaziyette bekletir.
  d)- Araçların günlük bakımlarını yaparak, periyodik bakım zamanlarında bakımını yaptırır.
  e)- Günlük araç görev kâğıdını doldurur.

  Mezarlık bakım ve temizlik görevlisinin Görev ve Sorumlulukları
  Madde 11
  a)- Mezarlık içerisinde oluşan yabani ot temizliği yapar.
  b)- Mezarlık ara yollarının temizliğini yapar.
  c)- Mezarlık içerisinde oluşan çöplerin, temin edilen araçlarla çöp alanına dökülmesini sağlar.
  d)-İhtiyaç olması halinde mezarlık görevlilerine yardımcı olur.
  e)- İhtiyaç olduğunda cenazenin taşınmasına ve defnine yardımcı olur.
  f)- Mezarlıkta bulunan mezarlık ve güvenlik görevlileri ile beraber mezarlığın güvenliğini sağlar.

  Mezarlık güvenlik görevliği
  Madde 12
  a)- Göl Türkbükü Belediyesi Zabıta Amirliğince rutin kontrol yapılarak sağlanacaktır.

  Ölüm Halinde Yapılması Gereken İşlemler:
  Madde 13
  a)-Gömme İzin Kağıdının Alınması:
  Ölen bir kişinin mezarlıklara defin edilebilmesi veya sınırlarımız dışındaki bir mezarlığa defin edilmek üzere nakil edilebilmesi için mutlak surette Gömme İzin Kağıdı alınması gerekmektedir.
  b)- Ölümün evde olması durumunda, Gömme İzin Kağıdı ikamet edilen yerde Belediye tabibi tarafından düzenlenir. Belediye tabibinin olmadığı hallerde Gömme İzin Kağıdı Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Ocaklarındaki tabiplerce düzenlenir.
  c)- Hastanede vefat olduğunda, Gömme İzin Kağıdı hastane tarafından düzenlenir.
  d)- Adli Tıp veya Cumhuriyet savcılığının el koyduğu cenazeler için verilen defin ruhsatları veya otopsi tutanağı, ilgili Belediyesi tarafından Gömme İzin Kağıdına çevrilir.
  e)-Yurt dışında ölüp ülkemize getirilen cenazeler için öldüğü ülkede verilen ölüm raporlarının Havaalanlarında yapılan tercüme raporlarıyla birlikte ilgili Belediyeye müracaat edilerek Gömme İzin Kağıdı alınır.
  f)- Özel hastane, özel doktor ve özel poliklinik tarafından verilen ölüm nedenini belirten belgelerle birlikte ölüm olayının gerçekleştiği yerin ilgili Belediyesine müracaat edilerek Gömme İzin Kağıdı alınır.
  g)-Gömme İzin Kâğıdı eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurulup imzalanmalıdır. İmzasız veya eksik doldurulan Gömme İzin Kâğıdıyla işlem yapılmaz.

  2. Cenaze Defin Hizmetleri:

  a)-Gömme İzin Kâğıdı alan vatandaşlar Göl Türkbükü belediyesi zabıta amirliğine müracaat ettiklerinde Mezar yeri temini, mezar kazma hizmeti, Cenaze yıkama ve kefenleme hizmeti, cenaze nakil hizmeti veya bunların tümünün bir arada sunulduğu mezar tahtası ilavesi ile birlikte tam hizmetimizden faydalanabilirler. Sunulan hizmetler belediye meclisince belirlenen ücret tarifesi üzerinden tahsil edilir.
  b)-cenaze olup Defin işlemini takip edenler tarafından vefat eden kişinin kimsesiz ve fakir olduğunu yazılı olarak beyan edilenler veya Cumhuriyet Başsavcılığı, Hastaneler ve Huzurevlerinin (resmi merciler) yazılı talepleri ile defin edilmesi istenilen ve kimsesi olmayanlar herhangi bir ücret talep edilmeden tam hizmet verilerek defin edilir.

  c)-Resmi mercilerden gelen beyanlarla yapılan definler sonrasında ortaya çıkan beyana aykırı durum tespit edildiğinde herhangi bir cezai yaptırım uygulanmaz.
  d)-Ölülerin yıkanması ve kefenlenmesi ile ilgili tüm işlemlerin Göl Türkbükü Belediyesince yapılması esastır. Ancak vatandaşların kendi tercihleri olması halinde hastanelerin gasil hanelerinden de faydalanılabilir.
  e)-Gömme İzin Kağıdı alınmış ve vatandaşlar tarafından bekletilmesi uygun görülen cenazeler varsa belediye bünyesindeki morglardan faydalandırılır.
  f)-Gömme İzin Kâğıdı alınmış tüm cenazeler Göl Türkbükü Belediyesi sınırları içerisindeki Mezarlıklara Mezarlıklar Nizamnamesinin 28. maddesi uyarınca gün batımına kadar defin yapılır. Bu müddet dışında bütün işlemler tamamlanmış olsa dahi defin yapılmaz. Ancak zaruri bir durum olması veya cenazenin morgda bekletilmesinin sakınca taşıması halinde, Göl Türkbükü Belediye Başkanının onayı alındıktan sonra defin yapılabilir.
  g)-Yasalarla bildirimi zorunlu tutulan bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin defin işlemleri sırasında Belediye zabıta amirliği ve bir sağlık görevlisi nezaretinde gerekli tedbirler ( ilaçlama, Kireçleme v.b) alınır. Bu tür hastalıktan ölenler hiçbir surette ve hiçbir yolla şehirlerarası nakil edilemezler.
  h)-Gömme işleminden önce ve sonra yapılacak dini törenlere, Göl Türkbükü beldesindeki din görevlilerinin katılması halinde, törenlerin sevk ve idaresinde yetkilidirler.

  Mükerrer Defin :

  Madde 14

  Ölüm tarihinden itibaren 20 yılını tamamlayan her tür mezara mükerrer defin yapılabilir. Bu nedenle tahsisli mezarlarda, adına tahsis yapılan kişi veya kanuni mirasçılarından birinin muvafakati alınarak , umumi yerde bulunan mezarlara ise Mezar Onarım Belgesi alan kişi veya kanuni mirasçılarından birinin muvafakati alınarak cinsiyet farkı gözetilmek şartı ile mükerrer defin işleri yapılır.

  Mezar Yeri Onarım Belgesi:


  Madde 15
  a)- Mezarların üzerine yapılacak mezar üstü yapılara, ölüm tarihinden itibaren beş yıl içerisinde birinci derece yakınlarının (veraset ilamı, vukuatlı nüfus kayıt örneği veya kimlik belgeleri ile ispatlaması) ilgili belediye biriminden Mezar Yeri Onarım Belgesi alması koşuluyla müsaade edilir.
  b)-Adına Mezar Yeri Onarım Belgesi düzenlenen kişiler hiçbir surette bu belgeyi başka birine devredemez.
  c)-Mezarlıklar Nizamnamesinin 36. maddesine göre; ölüm tarihinden itibaren üç ay dolmadıkça, Mezar Yeri Onarım Belgesi alınmış olsa dahi mezar yeri onarımına müsaade edilmez.
  d)Yakınları ve varisleri bulunmayan bir kişinin gömülü bulunduğu mezarın, hayırsever birisinin, herhangi bir dernek veya vakfın onarmak istemesi halinde Mezar Onarım Belgesi ne “ bu mezar yeri hiçbir şekilde yeni bir gömü için kullanılamaz’’ kaydı taahhüt olarak not edilir ve işlem yapılır.

  Mezar Yerlerinin Onarım Şartları:
  Madde 16-
  a)- Belediye sınırları içerisinde bulunan mezarlıklar üstlerinde yapılacak mezar üstü yapılarda demir parmaklık kullanılmayacaktır.
  b)- Başkanın onayı alınmadan hiçbir mezar üst yapısı anıt mezar tarzında düzenlenemez.
  c)- Belediye başkanın uygun gördüğü mezarlıklarda Belediye Meclisinin kararı alındıktan sonra mezar üst yapılarının tek tip halinde mezar uygulamasını istenebilir.
  d)- Onarımı yapılan mezar minimum ölçüleri, eni 1 mt. boyu ise 2 mt. ebadındadır. Ancak bu ölçüleri, eni 1.30 mt. boyu ise 2.30 mt. ebadına kadar artırabilir.
  e)- Mezar Yeri Onarım Belgesi alınmış olsa dahi, ölüm tarihinden itibaren beş yıl içerisinde onarılmayan mezarlara mükerrer defin yapılırsa,belediye başkanlığı sorumlu tutulamaz ve ilgilisine bu yere karşılık yer tahsisi yapılmaz.
  f)- Adına Mezar Yeri Onarım Belgesi düzenlenen gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu mezar yerleriyle ilgili çıkabilecek sorunlar karşısında belediyeye karşı sorumludurlar.

  Mezar Yeri Tahsis Belgesi
  Madde 17-
  a)-Aile Mezarlığı olarak ayrılan ve gerekli parselasyon işlemi yapılmış mezarların talebi halinde Mezar Yeri Tahsis Belgesi düzenlenir. Mezar yeri tahsis belgesi verilmesi ve verilecek mezarların sayısını belirlemeye Belediyesi Encümeni yetkilidir.
  b)-Aile mezarlığının mezar ölçüleri her bir kabir için, eni 1.25 mt. boyu ise 2.25 mt ebadındadır.
  c)-Adına Mezar Yeri Tahsis Belgesi düzenlenen gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu mezar yerleriyle ilgili sorunlar karşısında belediyeye karşı sorumludurlar.
  d)-Adına Mezar Yeri Tahsis Belgesi düzenlenen kişiler hiçbir surette bu belgeyi başka birine devredemez.

  Mezar Türleri:
  Madde 18-
  a)-Aile mezarlığı;parselasyon planı yapılmış ve numaralandırılmış birden fazla mezar yerinin tahsisi yapılabilen yerlerdir .
  b)-Umumi mezarlıklar; parselasyon planı harici sıralı sisteme göre açılıp gömü yapılan yerlerdir.bu kısımda ileriye dönük boş mezar yeri ayrılamaz.ancak mezar yeri onarım belgesi alınması ve yasal süre içersinde mezar yerinin onarması halinde mükerrer defin yapılabilir.

  Mezar Yapım ve Onarım Yetki Belgesi ve Uyulması Gereken Kurallar:
  Madde 19-

  a)- Mezarlıklarda, mezar üstüne yapılacak her türlü yapılar, belediye başkanlığından Mezar İnşaat ve Yetki Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır. Ancak, birinci derecede yakınlarına ait mezarı onarmak isteyen kişilerden, yetki belgesi şartı aranmaz.
  b)-Mezar üstü yapım esnasında başka mezarlar tahrip edilemez ve inşaattan arta kalan taş, moloz, kum, ve toprakların mezarlık dışına çıkarılması, mezarı yapan gerçek ve tüzel kişinin yükümlülüğü altındadır. Bu kurala uymayanlar önce uyarılır, gereği yapılmadığında haklarında Göl Türkbükü Belediyesi Emir ve Yasaklarını Belirleyen Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre cezai işlem uygulanır.
  c)-Mezarlıklarda mezar inşaatı yapan gerçek ve tüzel kişilerin Mezar Yeri Onarım Belgesi ve Mezar Yeri Tahsis Belgesinde belirtilen ölçülerin dışına taşmaları veya izinsiz mezar yapmaları halinde, yaptığı mezar yıktırılır. - d)-Tekerrürü halinde yine yapılan mezar yıktırılarak, ilgili kişinin Mezar Yapım ve Onarım Yetki Belgesi iptal edilir. (Bir yıl Mezar İnşaat ve Onarım Yetki Belgesi verilmez) Mezar İnşaat ve Yetki Belgesi bir yıllık olup, yetki belgesi her yıl yenilenecektir.
  Mezar Bakım ve Onarım Yetki Belgesi:
  Madde 20-
  a)- Mezarlıklarda, mezarlar üzerine yapılacak her türlü bakım, çiçek ve bitki dikimi belediye başkanlığından Mezar Bakım ve Onarım Yetki Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır. Ancak, birinci derecede yakınlarına ait mezar bakım yapmak isteyen kişilerden, yetki belgesi şartı aranmaz.
  b)-Mezar bakım ve onarımı işi bakımı yapılacak mezar üstü ile sınırlıdır. Mezar dışına yapılacak işlemler (ağaç dikmek vs. ) zabıta amirinin kontrolü ve denetimi ile yapılır.
  c)-Mezar üstü bakımı esnasında başka mezarlar tahrip edilemez ve arta kalan çöp, moloz,kum, ve toprakların mezarlık dışına çıkarılması, mezarı yapan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüğü altındadır.
  d)- Bu kurala uymayanlar önce uyarılır, gereği yapılmadığında haklarında Göl Türkbükü Belediyesi Emir ve Yasaklarını Belirleyen Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre cezai işlem uygulanır.
  e)-Mezar Bakım ve Onarım Yetki Belgesi bir yıllık olup, yetki belgesi her yıl yenilenecektir.

  Cenaze Nakli :
  a)- İlgili kurum ve kuruluşlardan Gömme İzin Kâğıdı alan vatandaşlar, Mezarlık Hizmet Bürolarına müracaat ederek cenaze nakil hizmetlerinden faydalanabilir.
  b)- Cenaze Nakil hizmeti Belediyeler, çeşitli kamu kurumları,dernekler ve özel şirketlerin bu işe mahsus araçlarıyla şehir içi ve şehirler arası olarak gerçekleştirilir.
  c)- Cenaze nakil işlemleri yalnızca cenaze nakline mahsus araçlarla yapılır. Cenaze nakilleri için ayrılan araçlar, hiçbir surette başka amaçla kullanılamaz.
  d)- Hasta Nakil aracı ve Acil Müdahale Ambulansı ile cenaze naklinin yapılmaması esastır.
  e)- Cenaze Nakil araçları, isteğe bağlı olarak açık veya kapalı kasa olabilir. Nakil esnasında tabut etrafında cenaze yakınlarının oturmasını engellemek amacıyla oturak bulundurulamaz.
  f)- Şehirlerarası nakil yapılacak cenaze nakil aracı kapalı kasa olmalı ve araçta soğutma tertibatı bulunmalıdır.
  g)-Sıcak mevsimlerde ve mevsim ne olursa olsun on iki saatten fazla devam edecek nakillerde cenazenin ilaçlanarak çabuk bozulmasının engellenmesi zorunludur.
  h)- Şehirler arası nakil yapılacak ölü veya bakayası, kefene sarılı olduğu halde çinko veya kurşundan mamul madeni bir tabut içerisine koyulur.
  ı)- Şehirlerarası nakli yapılacak cenazeler Belediyede görevli tabibin , tabibin bulunmaması halinde sağlık memurunun nezaretinde tabutlanır, tabutlar yine aynı kişilerce mühürlenir.
  i) Tabutu mühürleyen görevli, tabutun, Ölülerin Bir Yerden Diğer Bir Yere Nakline Dair Talimatnameye uygun olarak hazırlanıp mühürlendiğini ve naklinde bir sakınca olmadığına dair Yol Nakil İzin Belgesi verecektir. Cenaze naklinin uygun araçla yapılıp yapılmadığı Yol Nakil İzin Belgesi veren görevli tarafından denetlenebilir.
  j)- Gömme İzin Kağıdı alınmamış ölülere veya ceset bakiyelerine Yol Nakil İzin Belgesi kesinlikle verilmez.

  Cenazenin Mezardan Çıkarılması ve Nakli:

  a)- Mezardan çıkarılıp, nakli yapılacak cenazeler için Başkanının onayı gereklidir. Ancak Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemelerin yazılı talepleri ile otopsi yaptırılacak cenazelerin mezardan çıkarılmasını istemesi halinde, Başkanının onayı alınmaz.
  b)-Mezardan çıkarılıp nakli yapılacak cenazeler için, defter kayıtlarından Gömme İzin Kağıdı sureti çıkarılıp naklinin uygun olup olmadığı konusunda kurum tabibinin onayı alınır.
  c)-Kolera ,veba,çiçek,şarbon ,cüzam,tifüs ve ruam hastalıklarından vefat edenlerin nakli yapılamayacağı gibi, bu tür hastalıklarından vefat etmiş olanların cenazelerinin mezardan çıkarılıp başka bir mezarlığa nakli, defin tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe yapılamaz.
  d)- Mezardan çıkarılıp Şehirlerarası nakli yapılacak cenazeler, görevli tabibin , tabibin bulunmaması halinde sağlık memurunun nezaretinde gerekli sıhhi tedbirler alınarak TABUTLANIR ve nakli gerçekleştirilir.

  Diğer Hükümler :
  Madde 21- Belediyenin sorumluluğunda bulunan mezarlıklar dışında defin yapılamaz. Resmi mezarlık alanları haricinde yapılmaması için Belediye Zabıtası,Jandarma ve Mahalli Polis Karakollarından önlem alınması istenir. Önlenemeyenler ile sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.
  Madde 22-Mezarlıkların işletme ve işlettirilme sorumluluğu Göl Türkbükü Belediye başkanlığı Zabıta Amirliğince yaptırılır.
  Madde 23- Mezarlık işlerinde görevlendirilen personel, her ne ad altında olursa olsun, bahşiş ve hediye alamazlar. Usulsüz hareketleri tespit edilenler hakkında tabi olduğu yasa ve yönetmelikler ile Toplu İş Sözleşmesinin ilgili maddeleri uyarınca disiplin hükümleri uygulanır.
  Madde 24- Mezarlık sahası içerisinde düzeni sağlamak için; otlatmak maksadıyla hayvan sokmak, satıcılık yapmak, dilencilik yapmak,para karşılığı kuran okumak, Mezarların üzerlerine oturmak,taşlarını tahrip etmek,çiçekleri koparmak,mezarlık sahası içerisine çöp atmak veya inşaat atıklarını atmak, konulmuş levhaları sökmek veya yerlerini değiştirmek, ağaçların üzerine işaret koymak, izin almadan ağaç dikmek ve halkın huzurunu bozucu davranışlar...belediyesi zabıta amirliğince gerekli tedbirler alınır. Uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.
  Madde 25- Tüm ziyaretçiler, mezarlıklarda uygulanan kurallara uymak zorundadırlar. Aksi davranışta bulunanlar derhal mezarlıktan dışarı çıkartılır.
  Madde 26– Mezarlar üzerine çiçek ve çelenk haricinde herhangi bir şey koymak ve siyasi çağrışım yapacak sloganlar yazmak yasaktır.
  Madde 27– Mezarlık içerisine yapılacak çeşmelerin yerleri belediye başkanlığı fen işleri tarafından planlanacaktır. Belirlenen yerler dışında çeşme yapılmayacaktır.
  Hayrat çeşme yaptıracak olanların isimleri, unvanları ve işaretleri herhangi bir şekilde çeşmelere yazılmayacaktır.


  Yürürlük:
  Madde 28- Bu yönetmelik,... Belediye Meclisinin kabulü ile yürürlüğe girer.
  Yürütme :
  Madde 29- Bu yönetmeliği...Belediye Başkanlığı yürütür.
  alıntı.
 4. 25.Mart.2012, 14:09
  2
  Silent and lonely rains  Amaç :
  Madde 1 – Bu yönetmeliğin amac--- Belediyesi sınırları içerisinde meydana gelen ölümlerin belgelenmesi cenazelerinin naklin, gasilhane hizmeti ve uygun mezarlıklara defnini sağlama ile ilgili işlemlerin belirli kurallar dâhilinde yürütülmesini, görev ve sorumluluklarını belirlemektir.

  Kapsam:
  Madde 2 -
  Bu yönetmelik; ... Belediye sınırları içerisinde mevcut ve yeni açılacak mezarlık alanlarını korumak ve belirlemek ile tüm defin hizmetlerini kapsar.

  Hukuki Dayanak :
  Madde 3 –
  Bu Yönetmelik;
  a-) 5393 sayılı Belediye kanunu
  b-) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

  c-) 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun
  d-) 19/01/2010 tarih ve 27467 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik
  e-) 04/07/1931 tarih ve 11410 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Mezarlıklar Hakkında Nizamname
  f-) Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2000 tarih ve 2000/42-2000/43 sayılı genelgelerini kapsar.

  Tanımlar :
  Madde 4 –
  Bu yönetmelikte geçen :
  Belediye : Göl Türkbükü Belediyesini
  Başkan : Göl Türkbükü Belediye Başkanını
  Meclis : Göl Türkbükü Belediye Meclisini
  Encümen : Göl Türkbükü Belediye Encümenini
  Zabıta : Göl Türkbükü Zabıta Amirliğini
  Vefat eden :Yaşamı sona ermiş kişiyi
  Cenaze sahibi : Göl Türkbükü Belediyesine makbuz karşılığı ücret ödeyen gerçek yada tüzel kişiyi
  Cenaze :Kefenlenip define hazırlanmış kişiyi
  Tarife :... Belediye Meclisince her yıl belirlenen muhtelif ücret miktarını
  Defin hizmetleri :Cenazenin belirtilen mezarlıklara götürülmesi ve gömülmesini
  Mezarlık hizmetleri :Mezarlık alanlarında yürütülen tüm yapım üst bakım temizlik ve peyzaj işlerini
  Gömme ve Defin :Cenazenin toprağa verilmesi işlemini
  Gasil hane :Ölülerin yıkandığı ve kefene sarıldığı yerleri
  Morg :Sıhhi ölü bekleme yerlerini
  Sağlık kuruluşu :Sağlık bakanlığına bağlı hastaneler (özel poliklinik ve hastaneler dahil)sağlık ocakları aile hekimlikleri ve üniversite hastanelerini ifade eder.

  Teşkilat Yapısı :
  Madde 5 – Göl Türkbükü Belediyesi mezarlık ve cenaze hizmetleri koordinasyonu aşağıdaki birimlerden oluşur.
  a-) Mezarlık Büro Hizmetleri
  b-) Gasil hane ve Cenaze Nakil Araçları
  c-) Mezarlıklar Bakim ve Temizlik Ekibi

  d-) Arşiv ve Bilgi İşlem
  e-) Teşkilat yapısındaki hizmetler Göl Türkbükü Belediyesi zabıta amirliğince yapılır.

  Zabıta Amirinin Görev ve Sorumlukları :
  Madde 6- Göl Türkbükü Belediyesi tüzel kişiliği içinde yer alan zabıta amirliğince Belediye Başkanının gözetimi ve denetimi altında, yasalar çerçevesinde;
  beldemizde vefat eden ve şehir dışında vefat edip beldemize getirilen cenazelerin defni için gerekli organizasyonu sağlamak,
  a-) Mezar yerlerini hazırlamak,
  b-) Cenazelere gasil hane hizmeti vermek,
  c-) Uygun araçlarla cenaze nakil işini yapmak,
  d-) Fakir ve kimsesiz vatandaşların cenazelerinin ücretsiz defnini sağlamak,
  e-) Mezar yerini onarmak isteyen vatandaşlara mezar yeri onarım belgesi vermek,
  f-) Mezarlıkların bakım,onarım ve temizliğini yapmak veya yaptırmak.
  g-) Yeni mezarlık alanlarının tespitinde gerekli katkıyı sağlamak.


  Hizmet Süresi :
  Madde 7 – Göl Türkbükü Belediyesi mezarlık hizmetlerinde sürekliliği esas alarak dini bayram,ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili günlerinde aksaklıklara meydan vermeden, 365 gün aralıksız hizmet verir.
  Personelin çalışma süreleri, ilgili mevzuatlara ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre düzenlenir.

  Personelin Yetki , Görev ve Sorumlulukları
  MADDE 8 -
  a)- Kanun,tüzük ve yönetmeliklerle Belediyeye verilmiş görevlerden, yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlar.
  b)- Belediye Başkanının talimatıyla Meclis ve Encümen kararlarını uygular.
  c)- Belediye hudutları içerisindeki cenazelerin (sorumluluk alanı dışından getirilip Göl Türkbükü Belediyesi sorumluluğundaki mezarlıklara defin yapılacak cenazeler dâhil) defnedilebilmesi için gerekli tedbirleri alır ve takip eder, cenaze arabaları ve gerekli levazımatın alınmasını temin eder, bu hususta stratejiler ve projeler üreterek Belediye Başkanına teklifte bulunur.
  d)-1593 sayılı hıfzıssıhha kanun gereğince belediye mezarlıklarına defin edilmesi mezar nakli için mezardan çıkartılması ve diğer bir mezar ve mezarlığa tekrar gömülmesi işleminin mevzuata uygu bir şekilde yürütülmesini sağlamak
  e)- Mezarını onarmak isteyen vatandaşlara Mezar Yeri Onarım Belgesi verir.
  f)- Mezarlıklar içerisinde inşaat yapmak isteyen kişilere Mezar Yapım ve Onarım Yetki Belgesini ve mezarlar üzerine yapılacak her türlü bakım, çiçek ve bitki dikimi yapacak kişilere Mezar Bakım ve Onarım Yetki Belgesi verir.
  g)- Vatandaşların Mezarlıkları rahat ziyaret etmeleri konusundaki tüm organizasyonları yapar. Ziyaret amacı dışında gelenler(dilenci ve çocukların)mezarlığa girmesine engel olmak.
  h)- Mahiyetindeki personelin arasında gerekli görev ve iş bölümünü yaparak, görev ve sorumluluklarının süresi içinde yerine getirilmesini sağlar.
  ı)-Yapılacak hizmet alımları ile ilgili teknik şartnameleri düzenler ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılıp yapılmadığını kontrol eder.
  i)-Belediye meclisinin belirlediği hizmet karşılığı ücret tarifesi üzerinden tahsil edilmesini sağlamak.
  j)-Aile mezarlığı edinmek isteyen vatandaşlara mezar tahsis belgesini vermek.
  k)-Cenazelerin defnedilebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve takip etmek.
  l)-Cenaze için gerekli levazımatı alınmasını sağlamak ve temin etmek
  m)-Ölüm kayıtlarının mezar yeri onarım belgelerinin ve mezar yeri tahsis belgelerinin düzenlenmesini ve arşivlenmesini sağlamak
  n)-Arşivde bulunan eski belgelerin düzenli saklanması ve bu belgelerin bilgisayar ortamına aktarılarak mezarlık bilgi sisteminin oluşmasını ve yürütülmesini sağlamak
  o)-Ölüm kayıtları mezar yeri onarım belgelerini ve mezar yeri tahsis belgelerini arşivlenmesi
  ö)-Personel arasındaki gerekli bilgilendirme ,görev ve iş bölümünü yapar planlar denetler güvenli ve düzenli bir çalışma ortamını sağlamak
  p)-Yeni mezarlık alanlarının açılması çalışmalarını yürütmek.
  r)-Cenaze sahiplerinin isteği üzerine belediye anonsundan duyurulmasını sağlamak,
  s)-Fakir ve kimsesiz vatandaşların cenazelerinin ücretsiz defin hizmetlerini yürütmek.
  t)-Cenaze ile ilgili gelen mezar yeri taleplerinin (mezar kazma .gasil hane ,cenaze nakil ve defin hizmetleri)yerine getirilmesini dini bayram ulusal bayram ve hafta tatil günlerinde de aksatılmadan Göl Türkbükü belediye başkanlığı denetiminde zabıta amirliği tarafından yürütür.

  Harita Teknikerinin Görev ve Sorumlulukları
  Madde 9

  a)-Fen İşleri, imar işleri, yeni mezarlık alanlarının oluşturulması ile çeşitli istimlak işlerinin takibini sağlar.
  b)- Mevcut Mezarlıkların revizyon planını yaparak, bunlara ait düzenli bir arşiv sisteminin kurulmasını sağlar.
  c)- Parselasyonlu veya müsait olan eski mezarlıklarda ve yeni açılan veya açılacak mezarlıklarda mezar yerleri ve sınırlarının tespitini sağlamak
  d)- Mezarlıkların büyük ölçekli haritaların yapılmasını sağlar veya yaptırır.
  e)- Mezarlık Bilgi Sistemine bilgilerin ( Gömme İzin Kağıdı bilgileri, Mezar Onarım Belgesi bilgileri, Mezar yeri Tahsis Belgesi bilgileri ve fotoğrafları) zamanında ve eksiksiz olarak aktarılmasını ve harita bilgileri ile eşleştirilmesini sağlar.
  f)- Onarımı yapılan mezarların takibi yapılarak, fotoğraflarının çekilip arşivlenmesini sağlar.
  g)- Yapılan definlerin, parselasyon planına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler.
  h)- Yeni yapılacak ve mevcut mezarlık alanlarında, defin yapılacak alanların ada içi parselasyon planının hazırlanmasını sağlar veya yaptırır.
  ı)- Kapalı mezarlıklara yapılan yeni definlerin parselasyon planına işlenmesini sağlar.
  i)- Mezarlıklarda haritalandırma çalışmalarının takibi ve kontrolünü yapar.
  j)- Mezarlıklarla ilgi tüm grafik bilgilerinin yapılmasını sağlar veya yaptırır.
  k)- Planlara ait dosyaları tanzim eder.
  l)- Göreviyle ilgili yapılan işleri bilgisayar ortamında kayıt eder, saklar ve döküm alır.

  Cenaze Nakil Aracı Şoförünün Görev ve Sorumlulukları
  Madde 10
  a)- Mezarlık hizmetleri memurundan almış olduğu yazılı ve sözlü talimatlarla uygun araçlarla cenaze nakil hizmeti verir.
  b)- İhtiyaç olduğunda cenazenin araçtan mezar başına kadar taşınmasına yardımcı olur.
  c)- Araçları her zaman göreve hazır vaziyette bekletir.
  d)- Araçların günlük bakımlarını yaparak, periyodik bakım zamanlarında bakımını yaptırır.
  e)- Günlük araç görev kâğıdını doldurur.

  Mezarlık bakım ve temizlik görevlisinin Görev ve Sorumlulukları
  Madde 11
  a)- Mezarlık içerisinde oluşan yabani ot temizliği yapar.
  b)- Mezarlık ara yollarının temizliğini yapar.
  c)- Mezarlık içerisinde oluşan çöplerin, temin edilen araçlarla çöp alanına dökülmesini sağlar.
  d)-İhtiyaç olması halinde mezarlık görevlilerine yardımcı olur.
  e)- İhtiyaç olduğunda cenazenin taşınmasına ve defnine yardımcı olur.
  f)- Mezarlıkta bulunan mezarlık ve güvenlik görevlileri ile beraber mezarlığın güvenliğini sağlar.

  Mezarlık güvenlik görevliği
  Madde 12
  a)- Göl Türkbükü Belediyesi Zabıta Amirliğince rutin kontrol yapılarak sağlanacaktır.

  Ölüm Halinde Yapılması Gereken İşlemler:
  Madde 13
  a)-Gömme İzin Kağıdının Alınması:
  Ölen bir kişinin mezarlıklara defin edilebilmesi veya sınırlarımız dışındaki bir mezarlığa defin edilmek üzere nakil edilebilmesi için mutlak surette Gömme İzin Kağıdı alınması gerekmektedir.
  b)- Ölümün evde olması durumunda, Gömme İzin Kağıdı ikamet edilen yerde Belediye tabibi tarafından düzenlenir. Belediye tabibinin olmadığı hallerde Gömme İzin Kağıdı Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Ocaklarındaki tabiplerce düzenlenir.
  c)- Hastanede vefat olduğunda, Gömme İzin Kağıdı hastane tarafından düzenlenir.
  d)- Adli Tıp veya Cumhuriyet savcılığının el koyduğu cenazeler için verilen defin ruhsatları veya otopsi tutanağı, ilgili Belediyesi tarafından Gömme İzin Kağıdına çevrilir.
  e)-Yurt dışında ölüp ülkemize getirilen cenazeler için öldüğü ülkede verilen ölüm raporlarının Havaalanlarında yapılan tercüme raporlarıyla birlikte ilgili Belediyeye müracaat edilerek Gömme İzin Kağıdı alınır.
  f)- Özel hastane, özel doktor ve özel poliklinik tarafından verilen ölüm nedenini belirten belgelerle birlikte ölüm olayının gerçekleştiği yerin ilgili Belediyesine müracaat edilerek Gömme İzin Kağıdı alınır.
  g)-Gömme İzin Kâğıdı eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurulup imzalanmalıdır. İmzasız veya eksik doldurulan Gömme İzin Kâğıdıyla işlem yapılmaz.

  2. Cenaze Defin Hizmetleri:

  a)-Gömme İzin Kâğıdı alan vatandaşlar Göl Türkbükü belediyesi zabıta amirliğine müracaat ettiklerinde Mezar yeri temini, mezar kazma hizmeti, Cenaze yıkama ve kefenleme hizmeti, cenaze nakil hizmeti veya bunların tümünün bir arada sunulduğu mezar tahtası ilavesi ile birlikte tam hizmetimizden faydalanabilirler. Sunulan hizmetler belediye meclisince belirlenen ücret tarifesi üzerinden tahsil edilir.
  b)-cenaze olup Defin işlemini takip edenler tarafından vefat eden kişinin kimsesiz ve fakir olduğunu yazılı olarak beyan edilenler veya Cumhuriyet Başsavcılığı, Hastaneler ve Huzurevlerinin (resmi merciler) yazılı talepleri ile defin edilmesi istenilen ve kimsesi olmayanlar herhangi bir ücret talep edilmeden tam hizmet verilerek defin edilir.

  c)-Resmi mercilerden gelen beyanlarla yapılan definler sonrasında ortaya çıkan beyana aykırı durum tespit edildiğinde herhangi bir cezai yaptırım uygulanmaz.
  d)-Ölülerin yıkanması ve kefenlenmesi ile ilgili tüm işlemlerin Göl Türkbükü Belediyesince yapılması esastır. Ancak vatandaşların kendi tercihleri olması halinde hastanelerin gasil hanelerinden de faydalanılabilir.
  e)-Gömme İzin Kağıdı alınmış ve vatandaşlar tarafından bekletilmesi uygun görülen cenazeler varsa belediye bünyesindeki morglardan faydalandırılır.
  f)-Gömme İzin Kâğıdı alınmış tüm cenazeler Göl Türkbükü Belediyesi sınırları içerisindeki Mezarlıklara Mezarlıklar Nizamnamesinin 28. maddesi uyarınca gün batımına kadar defin yapılır. Bu müddet dışında bütün işlemler tamamlanmış olsa dahi defin yapılmaz. Ancak zaruri bir durum olması veya cenazenin morgda bekletilmesinin sakınca taşıması halinde, Göl Türkbükü Belediye Başkanının onayı alındıktan sonra defin yapılabilir.
  g)-Yasalarla bildirimi zorunlu tutulan bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin defin işlemleri sırasında Belediye zabıta amirliği ve bir sağlık görevlisi nezaretinde gerekli tedbirler ( ilaçlama, Kireçleme v.b) alınır. Bu tür hastalıktan ölenler hiçbir surette ve hiçbir yolla şehirlerarası nakil edilemezler.
  h)-Gömme işleminden önce ve sonra yapılacak dini törenlere, Göl Türkbükü beldesindeki din görevlilerinin katılması halinde, törenlerin sevk ve idaresinde yetkilidirler.

  Mükerrer Defin :

  Madde 14

  Ölüm tarihinden itibaren 20 yılını tamamlayan her tür mezara mükerrer defin yapılabilir. Bu nedenle tahsisli mezarlarda, adına tahsis yapılan kişi veya kanuni mirasçılarından birinin muvafakati alınarak , umumi yerde bulunan mezarlara ise Mezar Onarım Belgesi alan kişi veya kanuni mirasçılarından birinin muvafakati alınarak cinsiyet farkı gözetilmek şartı ile mükerrer defin işleri yapılır.

  Mezar Yeri Onarım Belgesi:


  Madde 15
  a)- Mezarların üzerine yapılacak mezar üstü yapılara, ölüm tarihinden itibaren beş yıl içerisinde birinci derece yakınlarının (veraset ilamı, vukuatlı nüfus kayıt örneği veya kimlik belgeleri ile ispatlaması) ilgili belediye biriminden Mezar Yeri Onarım Belgesi alması koşuluyla müsaade edilir.
  b)-Adına Mezar Yeri Onarım Belgesi düzenlenen kişiler hiçbir surette bu belgeyi başka birine devredemez.
  c)-Mezarlıklar Nizamnamesinin 36. maddesine göre; ölüm tarihinden itibaren üç ay dolmadıkça, Mezar Yeri Onarım Belgesi alınmış olsa dahi mezar yeri onarımına müsaade edilmez.
  d)Yakınları ve varisleri bulunmayan bir kişinin gömülü bulunduğu mezarın, hayırsever birisinin, herhangi bir dernek veya vakfın onarmak istemesi halinde Mezar Onarım Belgesi ne “ bu mezar yeri hiçbir şekilde yeni bir gömü için kullanılamaz’’ kaydı taahhüt olarak not edilir ve işlem yapılır.

  Mezar Yerlerinin Onarım Şartları:
  Madde 16-
  a)- Belediye sınırları içerisinde bulunan mezarlıklar üstlerinde yapılacak mezar üstü yapılarda demir parmaklık kullanılmayacaktır.
  b)- Başkanın onayı alınmadan hiçbir mezar üst yapısı anıt mezar tarzında düzenlenemez.
  c)- Belediye başkanın uygun gördüğü mezarlıklarda Belediye Meclisinin kararı alındıktan sonra mezar üst yapılarının tek tip halinde mezar uygulamasını istenebilir.
  d)- Onarımı yapılan mezar minimum ölçüleri, eni 1 mt. boyu ise 2 mt. ebadındadır. Ancak bu ölçüleri, eni 1.30 mt. boyu ise 2.30 mt. ebadına kadar artırabilir.
  e)- Mezar Yeri Onarım Belgesi alınmış olsa dahi, ölüm tarihinden itibaren beş yıl içerisinde onarılmayan mezarlara mükerrer defin yapılırsa,belediye başkanlığı sorumlu tutulamaz ve ilgilisine bu yere karşılık yer tahsisi yapılmaz.
  f)- Adına Mezar Yeri Onarım Belgesi düzenlenen gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu mezar yerleriyle ilgili çıkabilecek sorunlar karşısında belediyeye karşı sorumludurlar.

  Mezar Yeri Tahsis Belgesi
  Madde 17-
  a)-Aile Mezarlığı olarak ayrılan ve gerekli parselasyon işlemi yapılmış mezarların talebi halinde Mezar Yeri Tahsis Belgesi düzenlenir. Mezar yeri tahsis belgesi verilmesi ve verilecek mezarların sayısını belirlemeye Belediyesi Encümeni yetkilidir.
  b)-Aile mezarlığının mezar ölçüleri her bir kabir için, eni 1.25 mt. boyu ise 2.25 mt ebadındadır.
  c)-Adına Mezar Yeri Tahsis Belgesi düzenlenen gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu mezar yerleriyle ilgili sorunlar karşısında belediyeye karşı sorumludurlar.
  d)-Adına Mezar Yeri Tahsis Belgesi düzenlenen kişiler hiçbir surette bu belgeyi başka birine devredemez.

  Mezar Türleri:
  Madde 18-
  a)-Aile mezarlığı;parselasyon planı yapılmış ve numaralandırılmış birden fazla mezar yerinin tahsisi yapılabilen yerlerdir .
  b)-Umumi mezarlıklar; parselasyon planı harici sıralı sisteme göre açılıp gömü yapılan yerlerdir.bu kısımda ileriye dönük boş mezar yeri ayrılamaz.ancak mezar yeri onarım belgesi alınması ve yasal süre içersinde mezar yerinin onarması halinde mükerrer defin yapılabilir.

  Mezar Yapım ve Onarım Yetki Belgesi ve Uyulması Gereken Kurallar:
  Madde 19-

  a)- Mezarlıklarda, mezar üstüne yapılacak her türlü yapılar, belediye başkanlığından Mezar İnşaat ve Yetki Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır. Ancak, birinci derecede yakınlarına ait mezarı onarmak isteyen kişilerden, yetki belgesi şartı aranmaz.
  b)-Mezar üstü yapım esnasında başka mezarlar tahrip edilemez ve inşaattan arta kalan taş, moloz, kum, ve toprakların mezarlık dışına çıkarılması, mezarı yapan gerçek ve tüzel kişinin yükümlülüğü altındadır. Bu kurala uymayanlar önce uyarılır, gereği yapılmadığında haklarında Göl Türkbükü Belediyesi Emir ve Yasaklarını Belirleyen Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre cezai işlem uygulanır.
  c)-Mezarlıklarda mezar inşaatı yapan gerçek ve tüzel kişilerin Mezar Yeri Onarım Belgesi ve Mezar Yeri Tahsis Belgesinde belirtilen ölçülerin dışına taşmaları veya izinsiz mezar yapmaları halinde, yaptığı mezar yıktırılır. - d)-Tekerrürü halinde yine yapılan mezar yıktırılarak, ilgili kişinin Mezar Yapım ve Onarım Yetki Belgesi iptal edilir. (Bir yıl Mezar İnşaat ve Onarım Yetki Belgesi verilmez) Mezar İnşaat ve Yetki Belgesi bir yıllık olup, yetki belgesi her yıl yenilenecektir.
  Mezar Bakım ve Onarım Yetki Belgesi:
  Madde 20-
  a)- Mezarlıklarda, mezarlar üzerine yapılacak her türlü bakım, çiçek ve bitki dikimi belediye başkanlığından Mezar Bakım ve Onarım Yetki Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır. Ancak, birinci derecede yakınlarına ait mezar bakım yapmak isteyen kişilerden, yetki belgesi şartı aranmaz.
  b)-Mezar bakım ve onarımı işi bakımı yapılacak mezar üstü ile sınırlıdır. Mezar dışına yapılacak işlemler (ağaç dikmek vs. ) zabıta amirinin kontrolü ve denetimi ile yapılır.
  c)-Mezar üstü bakımı esnasında başka mezarlar tahrip edilemez ve arta kalan çöp, moloz,kum, ve toprakların mezarlık dışına çıkarılması, mezarı yapan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüğü altındadır.
  d)- Bu kurala uymayanlar önce uyarılır, gereği yapılmadığında haklarında Göl Türkbükü Belediyesi Emir ve Yasaklarını Belirleyen Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre cezai işlem uygulanır.
  e)-Mezar Bakım ve Onarım Yetki Belgesi bir yıllık olup, yetki belgesi her yıl yenilenecektir.

  Cenaze Nakli :
  a)- İlgili kurum ve kuruluşlardan Gömme İzin Kâğıdı alan vatandaşlar, Mezarlık Hizmet Bürolarına müracaat ederek cenaze nakil hizmetlerinden faydalanabilir.
  b)- Cenaze Nakil hizmeti Belediyeler, çeşitli kamu kurumları,dernekler ve özel şirketlerin bu işe mahsus araçlarıyla şehir içi ve şehirler arası olarak gerçekleştirilir.
  c)- Cenaze nakil işlemleri yalnızca cenaze nakline mahsus araçlarla yapılır. Cenaze nakilleri için ayrılan araçlar, hiçbir surette başka amaçla kullanılamaz.
  d)- Hasta Nakil aracı ve Acil Müdahale Ambulansı ile cenaze naklinin yapılmaması esastır.
  e)- Cenaze Nakil araçları, isteğe bağlı olarak açık veya kapalı kasa olabilir. Nakil esnasında tabut etrafında cenaze yakınlarının oturmasını engellemek amacıyla oturak bulundurulamaz.
  f)- Şehirlerarası nakil yapılacak cenaze nakil aracı kapalı kasa olmalı ve araçta soğutma tertibatı bulunmalıdır.
  g)-Sıcak mevsimlerde ve mevsim ne olursa olsun on iki saatten fazla devam edecek nakillerde cenazenin ilaçlanarak çabuk bozulmasının engellenmesi zorunludur.
  h)- Şehirler arası nakil yapılacak ölü veya bakayası, kefene sarılı olduğu halde çinko veya kurşundan mamul madeni bir tabut içerisine koyulur.
  ı)- Şehirlerarası nakli yapılacak cenazeler Belediyede görevli tabibin , tabibin bulunmaması halinde sağlık memurunun nezaretinde tabutlanır, tabutlar yine aynı kişilerce mühürlenir.
  i) Tabutu mühürleyen görevli, tabutun, Ölülerin Bir Yerden Diğer Bir Yere Nakline Dair Talimatnameye uygun olarak hazırlanıp mühürlendiğini ve naklinde bir sakınca olmadığına dair Yol Nakil İzin Belgesi verecektir. Cenaze naklinin uygun araçla yapılıp yapılmadığı Yol Nakil İzin Belgesi veren görevli tarafından denetlenebilir.
  j)- Gömme İzin Kağıdı alınmamış ölülere veya ceset bakiyelerine Yol Nakil İzin Belgesi kesinlikle verilmez.

  Cenazenin Mezardan Çıkarılması ve Nakli:

  a)- Mezardan çıkarılıp, nakli yapılacak cenazeler için Başkanının onayı gereklidir. Ancak Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemelerin yazılı talepleri ile otopsi yaptırılacak cenazelerin mezardan çıkarılmasını istemesi halinde, Başkanının onayı alınmaz.
  b)-Mezardan çıkarılıp nakli yapılacak cenazeler için, defter kayıtlarından Gömme İzin Kağıdı sureti çıkarılıp naklinin uygun olup olmadığı konusunda kurum tabibinin onayı alınır.
  c)-Kolera ,veba,çiçek,şarbon ,cüzam,tifüs ve ruam hastalıklarından vefat edenlerin nakli yapılamayacağı gibi, bu tür hastalıklarından vefat etmiş olanların cenazelerinin mezardan çıkarılıp başka bir mezarlığa nakli, defin tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe yapılamaz.
  d)- Mezardan çıkarılıp Şehirlerarası nakli yapılacak cenazeler, görevli tabibin , tabibin bulunmaması halinde sağlık memurunun nezaretinde gerekli sıhhi tedbirler alınarak TABUTLANIR ve nakli gerçekleştirilir.

  Diğer Hükümler :
  Madde 21- Belediyenin sorumluluğunda bulunan mezarlıklar dışında defin yapılamaz. Resmi mezarlık alanları haricinde yapılmaması için Belediye Zabıtası,Jandarma ve Mahalli Polis Karakollarından önlem alınması istenir. Önlenemeyenler ile sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.
  Madde 22-Mezarlıkların işletme ve işlettirilme sorumluluğu Göl Türkbükü Belediye başkanlığı Zabıta Amirliğince yaptırılır.
  Madde 23- Mezarlık işlerinde görevlendirilen personel, her ne ad altında olursa olsun, bahşiş ve hediye alamazlar. Usulsüz hareketleri tespit edilenler hakkında tabi olduğu yasa ve yönetmelikler ile Toplu İş Sözleşmesinin ilgili maddeleri uyarınca disiplin hükümleri uygulanır.
  Madde 24- Mezarlık sahası içerisinde düzeni sağlamak için; otlatmak maksadıyla hayvan sokmak, satıcılık yapmak, dilencilik yapmak,para karşılığı kuran okumak, Mezarların üzerlerine oturmak,taşlarını tahrip etmek,çiçekleri koparmak,mezarlık sahası içerisine çöp atmak veya inşaat atıklarını atmak, konulmuş levhaları sökmek veya yerlerini değiştirmek, ağaçların üzerine işaret koymak, izin almadan ağaç dikmek ve halkın huzurunu bozucu davranışlar...belediyesi zabıta amirliğince gerekli tedbirler alınır. Uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.
  Madde 25- Tüm ziyaretçiler, mezarlıklarda uygulanan kurallara uymak zorundadırlar. Aksi davranışta bulunanlar derhal mezarlıktan dışarı çıkartılır.
  Madde 26– Mezarlar üzerine çiçek ve çelenk haricinde herhangi bir şey koymak ve siyasi çağrışım yapacak sloganlar yazmak yasaktır.
  Madde 27– Mezarlık içerisine yapılacak çeşmelerin yerleri belediye başkanlığı fen işleri tarafından planlanacaktır. Belirlenen yerler dışında çeşme yapılmayacaktır.
  Hayrat çeşme yaptıracak olanların isimleri, unvanları ve işaretleri herhangi bir şekilde çeşmelere yazılmayacaktır.


  Yürürlük:
  Madde 28- Bu yönetmelik,... Belediye Meclisinin kabulü ile yürürlüğe girer.
  Yürütme :
  Madde 29- Bu yönetmeliği...Belediye Başkanlığı yürütür.
  alıntı.


+ Yorum Gönder