+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Mucize nedir sadece peygamberlere mi verilmiştir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Mucize nedir sadece peygamberlere mi verilmiştir?


 2. Misafir

  Cevap: mucize nedir sadece peygamberlere mi verilmiştir?


  Reklam  Cevap: mucizeler sadece allah'a aittir ve o ol derse olu verir işte bu yüzden peygamberlerin mucizeleride allahın mucizesi olup peygamberler aracılığı ile gösterilmiştir

 3. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  Elçilerin mucizeleri vardır. Mucize, bir şahsın Allah’ın elçisi ol-duğunun ispat belgesidir.

  Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesi Kur-‘an-ı Ke-rim’dir.

  Kur’an ile tanışan herkes onu getirenin elçi olması gerektiğini anlar.
  Çünkü o, in-sanın yazabile-ceği bir kitap değildir. Bu, tıpkı İsa aleyhisselâmın Allah’ın izniyle ölü-leri diriltmesi, kuş heykeli yapıp Allah’ın
  izniyle üfü-rünce canlı hale gelmesi; Salih aley-hisse-lâmın devesi gibi hiç bir insanın benzerini yapamayacağı bir muci-zedir. Ama o kuş uçup gider,
  dirilen kişi tekrar ölür ve deve kesilirse, bunlar ondan sonra ge-lenler için mucize olma özelliğini yitirmiş olur
  Kur’an-ı Kerim’in mucizeliği ise süreklidir. Onu dün-ya-nın neresinde, kim ne zaman okur ve manasını anlarsa
  onun bir mucize olduğunu ve onu geti-ren kişinin Allah’ın elçisi ol-ması gerek-tiğini kavrar
  . Al-lah Teâlâ, Kur’ân’ı
  korumayı bizzat üst-lendiği için onun mucizeliği kıyamete kadar devam edecektir. Kur’an var oldukça Peygamberimiz
  Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah’ın elçisi olduğuna inanma mecburi-yeti de var olacak ve yeni bir elçiye ihtiyaç kalmayacaktır.
  S.vakfı


+ Yorum Gönder
mucize nedir,  mucize kimlere verilmiştir,  mucize nedir kimlerde vardIr,  mucize nedir mucize kimlere verilen bir özelliktir,  insanlar mucize gösterebilir mi,  mucize neden gosterilir