+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İngilizcede En Çok Kullanılan Kelimeler ve Türkçe Anlamları Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İngilizcede En Çok Kullanılan Kelimeler ve Türkçe Anlamları


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: İngilizcede En Çok Kullanılan Kelimeler ve Türkçe Anlamları


  Reklam  Cevap: WORDS <-----> MEANINGS
  abbreviation: <-----> kısaltma
  ability: <-----> beceri
  able: <-----> becerikli
  about: <-----> hakkında
  above: <-----> üstünde, -den yukarı
  abroad: <-----> yurtdışına
  absence: <-----> yokluk
  absent: <-----> dalgın
  accept: <-----> kabul etmek
  acceptable: <-----> kabul edilebilir
  accident: <-----> kaza
  accidental: <-----> kaza ile olan
  according: <-----> e göre
  account: <-----> hesap
  achive: <-----> başarmak
  achivement: <-----> başarı
  acid: <-----> asit
  across. <-----> karşıda
  act: <-----> davranmak
  action: <-----> olay
  active: <-----> aktif
  activity: <-----> aktivite
  actor,actress: <-----> aktör, aktris
  actual: <-----> gerçek
  actually: <-----> aslında, gerçekten
  add: <-----> eklemek
  addition: <-----> eklenti
  additional: <-----> ilave
  address: <-----> adres
  adjective: <-----> sıfat
  admiration: <-----> taktir hayranlık
  admire: <-----> hayran olmak
  admit: <-----> içeri almak,kabul etmek
  adult: <-----> yetişkin
  advanced: <-----> gelişmiş, ileri
  advantage: <-----> avantaj
  adventure: <-----> macera
  adverb: <-----> zarf
  advertise: <-----> ilan vermek
  advertisement: <-----> reklam ilanı
  advice: <-----> tavsiye
  advise: <-----> danışman
  affair: <-----> mesele
  affect: <-----> etkilemek
  afford: <-----> gücü yetmek
  afraid: <-----> korkmak
  after: <-----> sonra
  afternoon: <-----> öğleden sonra
  afterwards: <-----> daha sonra, sonradan
  again: <-----> tekrar
  against: <-----> karşıda
  age: <-----> yaş
  ago: <-----> önce
  agree: <-----> razı olmak, anlaşmak
  agreement: <-----> anlaşma
  ahead: <-----> ileride, öne doğru
  aim: <-----> amaç, hedef
  air: <-----> hava 3. Muhasibi
  Editör
  aircraft: <-----> uçak
  airport: <-----> hava limanı
  alcohol: <-----> alkol
  alive: <-----> yaşayan
  all: <-----> hepsi
  allow: <-----> izin vermek
  almost: <-----> hemen hemen
  alone: <-----> yalnız
  along: <-----> boyunca
  alphabet: <-----> alfabe
  already: <-----> zaten
  also: <-----> ayrıca
  although: <-----> e rağmen
  always: <-----> her zaman
  among: <-----> arasına
  amount: <-----> tutar
  amuse: <-----> eğlendirmek
  amusement: <-----> eğlence
  amusing: <-----> eğlenceli
  an: <-----> bir
  ancient: <-----> antik, eski
  and: <-----> ve
  anger: <-----> sinir
  angle: <-----> melek
  angry: <-----> sinirli
  animal: <-----> hayvan
  announce: <-----> ilan etmek
  annoy: <-----> rahatsız etmek
  annoying: <-----> rahatsız edici
  another: <-----> diğer
  answer: <-----> cevap
  anxiety: <-----> tasa, kaygı
  anxious: <-----> endişeli, kaygılı
  any: <-----> hiç
  anyone: <-----> herhangi biri
  anything: <-----> herhangi bir şey
  anywhere: <-----> herhangi biyer
  apart: <-----> ayrı
  apartment: <-----> apartman
  appaer: <-----> gözükmek
  appaerance: <----->
  apple: <-----> elma
  aproval: <----->
  approve: <-----> onaylamak
  area: <-----> meydan
  argue: <-----> tartışmak
  arguement: <-----> münakaşa
  arm: <-----> kol
  army: <-----> ordu
  around: <-----> etraf
  arrange: <-----> planlamak
  arrangement: <-----> düzenleme
  arrival: <-----> geliş, varış
  arrive: <-----> varmak, ulaşmak
  art: <-----> sanat
  article: <-----> makale
  artificial: <-----> yapay
  as: <-----> gibi


 4. Muhasibi
  Editör
  as opposed to: <-----> tersi anlamı
  ashamed: <-----> utanmış
  ask: <-----> sormak
  asleep: <-----> uykuda
  association: <-----> kurum, ilişki, çağrışım
  at: <-----> de da
  atom: <-----> atom
  attack: <-----> saldırı
  attempt: <-----> girişim
  attend: <-----> uğraşmak
  attention: <-----> dikkat
  attitude: <-----> davranış
  attract: <-----> cezbetmek
  attractive: <-----> çekici
  authority: <-----> uzman kimse
  autumn: <-----> sonbahar
  available: <-----> hazır, meşkul değil
  average: <-----> avaraj
  avoid: <-----> kaçınmak, sakınmak
  awake: <-----> uyanık
  away: <-----> uzağa
  awkward: <-----> uygunsuz, zor

  <-----> LETTER B
  baby: <-----> bebek
  back: <-----> geri
  background: <-----> geri taraf
  backward: <-----> geri kalmış
  bad: <-----> kötü
  bag: <-----> yatak
  bake: <-----> fırında pişirmek
  balance: <-----> ayar
  ball: <-----> top
  band: <-----> bando
  bank: <-----> banka
  bar: <-----> bar
  base: <-----> üs,taban,kurmak,dayanmak
  basic: <-----> kolay
  basket: <-----> çöp kutusu
  bath: <-----> banyo
  battle: <-----> savaş
  be: <-----> olmak
  beach: <-----> sahil, pilaj
  beak: <-----> gaga
  beam: <-----> yaymak, gülümsemek,ışın
  bean: <-----> fasulye
  bear: <-----> ayı
  beat: <-----> vurmak,karıştırmak,tempo
  beautiful: <-----> güzel
  beauty: <-----> güzellik
  because: <-----> çünkü
  become: <-----> dönüşmek
  bed: <-----> yatak
  beer: <-----> bira
  before: <-----> önca
  begin: <-----> başalamak
  begining: <-----> başlangıç
  behave: <-----> davranmak
  behaviour: <-----> davranış
  behind: <-----> arkasında, gerisinde
  belief: <-----> inanç
  believe: <-----> inanmak
  bell: <-----> zil
  belong: <-----> ait olmak
  below: <-----> aşağıda, altında
  belt: <-----> kemer
  bend: <-----> eğmek, bükmek
  beneath: <-----> altında
  beside: <-----> yanına


 5. Muhasibi
  Editör
  best: <-----> en iyisi
  better: <-----> daha iyi
  between: <-----> arasında
  beyond: <-----> ötede, ileride, - den sonra
  bicycle: <-----> bisiklet
  big: <-----> büyük
  bill: <-----> hesap, kanun tasarısı
  bird: <-----> kuş
  birth: <-----> doğmak
  bit: <-----> biraz, bir parça
  bite: <-----> ısırmak
  bitter: <-----> acı, üzücü
  black: <-----> siyah
  blade: <-----> bıçak
  blame: <-----> sorumluluk, suçlu tutmak
  blind: <-----> kör
  block: <-----> blok
  blood: <-----> kan
  blow: <-----> üflemek
  blue: <-----> mavi
  board: <-----> tahta
  boat: <-----> bot, sal
  body: <-----> vücud
  boil: <-----> yağ
  bomb: <-----> bomba, patlamak
  bone: <-----> kemik
  book: <-----> kitap
  boot: <-----> bot, tekmelemek
  border: <-----> sınır
  bored: <-----> sıkılmış
  boring: <-----> sıkıcı
  born: <-----> doğmuş
  borrow: <-----> ödünç almak
  both: <-----> ikiside
  bottle: <-----> şişe
  bottom: <-----> kıç
  bowl: <-----> kase, tas
  box: <-----> kutu
  boy: <-----> erkek çocuk
  brain: <-----> beyin
  branch: <-----> şube, dal
  brave: <-----> cesur
  bread: <-----> ekmek
  break: <-----> ara, mola, tenefüs
  breakfast: <-----> kahvaltı
  breast: <-----> meme
  breath: <-----> nefes
  breathe: <-----> nefes almak
  breed: <-----> üretmek, beslemek
  brick: <-----> tuğla
  bridge: <-----> köprü
  bright: <-----> parlak
  bring: <-----> getirmek
  broad: <-----> geniş
  broadcast: <-----> radyo yayını
  brother: <-----> erkek kardeş
  brown: <-----> kahverengi
  brush: <-----> fırçalamak
  build: <-----> inşa etmek
  building: <-----> bina
  bullet: <-----> mermi
  burn: <-----> yanmak
  brust: <-----> vahşi
  bury: <-----> gömmek
  bus: <-----> otobüs
  bush: <-----> çalı
  business: <-----> mühendis
  busy: <-----> meşgul
  but: <-----> ama
  butter: <-----> tereyağı
  button: <-----> buton, düğme
  buy: <-----> satın almak
  by: <-----> ile,-e kadar yakınında


 6. Muhasibi
  Editör
  <-----> LETTER C
  cake: <-----> kek
  calculate: <-----> heaplamak
  call: <-----> çağırmak, seslenmek
  calm: <-----> sakin olmak
  camera: <-----> fotğraf makinası
  camp: <-----> kamp kurmak
  can: <-----> e bilmek
  cap: <-----> kep
  capital: <-----> başkent
  car: <-----> araba
  card: <-----> kart
  care: <-----> bakım, umursamak
  careful: <-----> dikkatli
  careless: <-----> dikkatsiz
  carrige: <-----> havuç
  carry: <-----> taşımak
  case: <-----> kutu,durum
  castle: <-----> kale
  cat: <-----> kedi
  catch: <-----> yakalamak
  catlle: <-----> sığır
  cause: <-----> neden olmak
  ceiling: <-----> tavan
  celebrate: <-----> bayram
  cell: <-----> satmak
  central: <-----> merkezi
  centre: <-----> merkez
  century: <-----> yüzyıl
  ceremony: <-----> tören
  certain: <-----> kesin
  chain: <-----> zincir
  chair: <-----> sandalye
  chance: <-----> şans, fırsat
  change: <-----> değiştirmek
  character: <-----> karakter
  charge: <-----> şarj etmek
  chase: <-----> kovalamak
  cheap: <-----> ucuz
  cheat: <-----> kopya çekmek,aldatmak
  check: <-----> kontrol etmek
  cheek: <-----> yanak
  cheerful: <-----> neşeli
  cheese: <-----> peynir
  chemical. <-----> tıbbi
  chemistry: <-----> kimya
  cheque: <-----> çek
  chest: <-----> göğüs
  chicken: <-----> tavuk
  chief: <-----> şef
  child: <-----> çocuk
  children: <-----> çocuklar
  chin: <-----> çene
  chocolate: <-----> çikolata
  choice: <-----> seçim
  choose: <-----> seçmek
  church: <-----> kilise
  cigarette: <-----> sigara
  cinema: <-----> cinema
  circle: <-----> daire
  circular: <-----> dairesel
  citizen: <-----> vatandaş
  city: <-----> şehir
  claim: <-----> iddia etmek, talep etmek
  class: <-----> sınıf
  clay: <-----> kil
  clean: <-----> temiz
  clear: <-----> temizlemek
  clever: <-----> akıllı
  cliff: <-----> tepe


 7. Muhasibi
  Editör
  climb: <-----> tırmanmak
  clock: <-----> saat
  close: <-----> kapalı
  cloth: <-----> örtü, kılıf
  clothes: <-----> elbise
  clothing: <-----> giyecek
  cloud: <-----> bulut
  clup: <-----> klup
  coal: <-----> kömür
  coast: <-----> sahil, yokuş aşağı kaymak
  coat: <-----> kot
  coffee: <-----> kahve
  coin: <-----> katılmak
  cold: <-----> soğuk
  collar: <-----> yaka, tasma
  collect: <-----> toplamak
  college: <-----> kolej
  colour: <-----> renk
  comb: <-----> tarak
  combination: <-----> bileşim
  combine: <-----> birleştirmek
  come: <-----> gelmek
  comfort: <-----> konfor
  comfortable: <-----> konforlu
  command: <-----> emretmek, komuta
  committee: <-----> komite
  common: <-----> olağan, genel, müşterek
  communicate: <-----> haberleşmek
  communication: <-----> iletişim
  company: <-----> kampanya
  compare: <-----> karşılaştırmak
  comparison: <-----> karşılaştırmak
  compete: <-----> rekabet etmek
  competition: <-----> yarışma
  competitor: <-----> rakip
  complain: <-----> şikayet etmek
  complaint: <-----> şikayet
  complete: <-----> tam, bitirmek
  completely: <-----> tamamen
  complicated: <-----> anlaşılması güç
  compound: <-----> bileşim
  computer: <-----> bilgisayar
  concern: <-----> kaygılanmak, ilgilendirmek
  concerning: <-----> ilişkin
  concert: <-----> konser
  condition: <-----> koşullandırmak
  confidence: <-----> güven
  confident: <-----> kendinden emin
  confuse: <-----> karıştırmak
  confusing: <----->
  connect: <-----> bağlanmak
  connection: <-----> bağlantı
  conscious: <-----> bilinçli
  consider: <-----> iyice düşünmek
  consist: <-----> ibaret olmak
  contain: <-----> içermek
  container: <-----> içerik
  continue: <-----> devam etmek
  continuous: <-----> sürekli
  contract: <-----> kontrat
  control: <-----> kontrol etmek
  conversation: <-----> konuşma
  cook: <-----> yemek pişirmek
  copy: <-----> kopya etmek
  corn: <-----> mısır
  corner: <-----> köşe
  correct: <-----> doğru
  cost: <-----> fiyat
  cotton: <-----> pamuk
  cough: <-----> öksürmek
  could: <-----> e bildi
  council: <-----> konsey
  count: <-----> saymak


+ Yorum Gönder