+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kuranda geçen peygamber kıssları hz muhammed veya hz ibrahimle ilgili Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kuranda geçen peygamber kıssları hz muhammed veya hz ibrahimle ilgili


 2. imam
  Üye

  Cevap: Kuranda geçen peygamber kıssları hz muhammed veya hz ibrahimle ilgili


  Reklam  Cevap: Kur’ân-ı Kerim’de en veciz ve en güzel şekilde anlatılan ve gözlerimizin önüne canlı tablolar halinde serilen kıssaların bir kısmını şöyle sıralayabiliriz:
  1) Âdem ile melekler ve İblis, Âdem ile Havva, Âdem ve iki oğlu (Hâbil ve Kabil) hâdisesi,
  2) Nuh, Hûd, Sâlih, Şuayb, Eyyub (a.s.)’un hayatı ve tevhid mücâdelesi,
  3) Lokman (a.s.)’ın oğluna yaptığı öğütler,
  4) İbrâhim (a.s.) ve oğulları’nın kıssası, Kâbe’nin temellerinin yükseltilmesi, İsmail’in kurban edilmesi hâdisesi,
  5) Yusuf (a.s.)’a karşı kardeşlerinin kıskançlığı ve onu kuyuya atmaları, Yusuf ile Aziz’in karısı arasında geçen hâdise, Yusuf’un hapse girmesi, kardeşleriyle görüşmesi,
  6) Mûsâ (a.s.)’nın rasullüğünden önceki hayatı, risâleti, mûcizeleri, Firavun’un inadı, İsrailoğullarının Mısır’dan çıkması, Bakara ve Hızır (diye bilinen, kendisine rahmet ve ilim verilen kul) kıssası,
  7) Dâvud ve Süleyman (a.s.)’ın kıssası, Süleyman ve Belkıs,
  8) İsa (a.s.)’nın doğumu, risâleti, sofrası,
  9) İsrail oğulları, Zülkarneyn, Ashâb-ı Kehf, Ashâb-ı Uhdûd, Ashâb-ı Fil,
  10) İsrâ, Hicret, Bedir, Uhud, Benî Nadir, Ahzab, Mekke Fethi, Huneyn Gazvesi, İfk Hâdisesi ve münâfıklara âit kıssalar (İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s. 171-172; Ali Turgut, Tefsir Usulü ve Kaynakları, s. 176-177).

+ Yorum Gönder

hz muhammedin kuranda geçen kıssaları

kuranda geçen hz muhammed kıssaları