+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İmam Buhari'nin şeyhleri kimlerdir ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İmam Buhari'nin şeyhleri kimlerdir ?


 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: İmam Buhari'nin şeyhleri kimlerdir ?


  Reklam  Cevap: Buhârî'nin kendi ifadesine göre hadis aldığı hocalarınin sayısı binden fazladır. Hadis yazdığı şeyhlerine ait senetleri de bildiğini, senedi zayif rivayetlere itibar etmediğini belirtir. Hocalarının başlıcaları şunlardır:Ahmed b. Hanbel, Ali b. el-Medinî, Yahya b. Maîn, İsmail b. idris el-Medînî, İshak b. Rahuyeh, Mekkî b. ibrahim el-Belhî, Muhammed b. Selam el-Bikendi, İbrahim b. el-Es'as, Ali b. el-Hasan b. Sekîk, Yahya b. Yahya, İbrahim b. Musa el-Hafiz, Süreyc b. en-Numan, Ebu Asim en-Nebil es-Seybânî, Muhammed b. Abdullah el-Ensârî, Abdullah b. Zübeyr el-Hamidî, El Mekrî, Abdülaziz el-Üveysî.
  Öğrencileri arasinda da en meşhurları şunlardır;
  Ebu isa et-Tirmîzî, Muhammed b. Nasru'l Mervezî, Ibni Ebi Dâvud, Müslim b. Haccac ve en-Nesâi.


+ Yorum Gönder
buharinin şeyhi