+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Deccal geldiğinde tevbelerin kabul olmayacağı yazıyor bazı hadislerde, tevbeler kabul olmayacaksa mehdide gelince islamı nasıl yeryüzüne yayacak ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Deccal geldiğinde tevbelerin kabul olmayacağı yazıyor bazı hadislerde, tevbeler kabul olmayacaksa mehdide gelince islamı nasıl yeryüzüne yayacak ?


 2. Ercan
  Devamlı Üye

  Cevap: deccal geldiğinde tevbelerin kabul olmayacağı yazıyor bazı hadislerde, tevbeler kabul olmayacaksa mehdide gelince islamı nasıl yeryüzüne yayacak ?


  Reklam  Cevap: Azabımızı gördükleri zaman, “Yalnız Allah’a inandık; O’na ortak koşmakta olduğumuz şeyleri inkâr ettik” dediler.
  Fakat azâbımızı gördükleri zaman inanmaları, kendilerine fayda vermedi. Bu, Allah’ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan kanunudur. İşte orada inkârcılar hüsrana uğradılar. ( Mümin 84-85 )

  hadis kaynaklarında tövbe kapısıyla ilgili şöyle bir rivâyet bulunmaktadır. “Mağribte bulunan tövbe kapısı açıktır. (Bir kanadından diğer kanadına) uzunluğu yetmiş yıllık yoldur. Bu kapı tövbe için açık kalmaya devam etmektedir. Güneş batıdan doğuncaya kadar da bu kapı kapanmayacaktır.” Bu rivâyeti Safvân b. Assâl el-Mürâdî’den; Tirmîzî, İbn Mâce, Nesâî, İbn Hanbel, Tayâlisî, Abdurrezâk b. Hemmâm, Humeydî, Said b. Mansur, Osman b. Said, Nuaym b. Hammad, Taberânî, İbn Huzeyme, Dârekutnî ve Beyhakî tahric etmişlerdir. Tirmîzî rivâyete “hasen-sahih” hükmünü vermiştir.

  Tevbe ancak can boğaza dayandığı zaman kabul olmaz. Bunda bile istisna vardır. Kişi artık ölüyorum tevbe edeyim derse kabul olmaz. Ancak yaşama ümidi ile tevbe ederse, tevbesi inşallah kabul olacaktır. Şüphesiz en doğrusunu Allah bilir.


+ Yorum Gönder