+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kur'an surelerinin ayet sayıları nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kur'an surelerinin ayet sayıları nedir?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Kur'an surelerinin ayet sayıları nedir?


  Reklam  Cevap: 1] Fatiha Suresi,
  7 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 1. cüzdedir.


  2] Bakara Suresi
  ,
  286 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 1. cüzdedir.


  3] Al-i İmran Suresi
  ,
  200 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 3. cüzdedir.


  4] Nisa Suresi
  ,
  176 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 4. cüzdedir.


  5] Maide Suresi
  ,
  120 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 6. cüzdedir.


  6] Enam Suresi
  ,
  165 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 7. cüzdedir.


  7] Araf Suresi
  ,
  206 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 8. cüzdedir.


  8] Enfal Suresi
  ,
  75 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 9. cüzdedir.


  9] Tevbe Suresi
  ,
  129 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 10. cüzdedir.


  10] Yunus Suresi
  ,
  109 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 11. cüzdedir.


  11] Hud Suresi
  ,
  123 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 12. cüzdedir.


  12] Yusuf Suresi
  ,
  111 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 12. cüzdedir.


  13] Rad Suresi
  ,
  43 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 13. cüzdedir.


  14] İbrahim Suresi
  ,
  52 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 13. cüzdedir.


  15] Hicr Suresi
  ,
  99 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 14. cüzdedir.


  16] Nahl Suresi
  ,
  128 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 14. cüzdedir.


  17] İsra Suresi
  ,
  111 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 15. cüzdedir.


  18] Kehf Suresi
  ,
  110 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 15. cüzdedir.


  19] Meryem Suresi
  ,
  98 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 16. cüzdedir.


  20] TaHa Suresi
  ,
  135 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 16. cüzdedir.


  21] Enbiya Suresi
  ,
  112 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 17. cüzdedir.


  22] Hac Suresi
  ,
  78 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 17. cüzdedir.


  23] Müminun Suresi
  ,
  118 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 18. cüzdedir.


  24] Nur Suresi
  ,
  64 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 18. cüzdedir.


  25] Furkan Suresi
  ,
  77 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 18. cüzdedir.


  26] Şuara Suresi
  ,
  227 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 19. cüzdedir.


  27] Neml Suresi
  ,
  93 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 19. cüzdedir.


  28] Kasas Suresi
  ,
  88 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 20. cüzdedir.


  29] Ankebut Suresi
  ,
  69 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 20. cüzdedir.


  30] Rum Suresi
  ,
  60 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 21. cüzdedir.


  31] Lokman Suresi
  ,
  34 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 21. cüzdedir.


  32] Secde Suresi
  ,
  30 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 21. cüzdedir.


  33] Ahzab Suresi
  ,
  73 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 21. cüzdedir.


  34] Sebe Suresi
  ,
  54 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 22. cüzdedir.


  35] Fatır Suresi
  ,
  45 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 22. cüzdedir.


  36] Yasin Suresi
  ,
  83 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 22. cüzdedir.


  37] Saffat Suresi
  ,
  182 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 23. cüzdedir.


  38] Sad Suresi
  ,
  88 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 23. cüzdedir.


  39] Zümer Suresi
  ,
  75 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 23. cüzdedir.


  40] Mümin Suresi
  ,
  85 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 24. cüzdedir.


  41] Fussilet Suresi
  ,
  54 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 24. cüzdedir.


  42] Şura Suresi
  ,
  53 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 25. cüzdedir.


  43] Zuhruf Suresi
  ,
  89 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 25. cüzdedir.


  44] Duhan Suresi
  ,
  59 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 25. cüzdedir.


  45] Casiye Suresi
  ,
  37 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 25. cüzdedir.


  46] Ahkaf Suresi
  ,
  35 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 26. cüzdedir.


  47] Muhammed Suresi
  ,
  38 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 26. cüzdedir.


  48] Fetih Suresi
  ,
  29 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 26. cüzdedir.


  49] Hucurat Suresi
  ,
  18 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 26. cüzdedir.


  50] Kaf Suresi
  ,
  45 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 26. cüzdedir.


  51] Zariyat Suresi
  ,
  60 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 26. cüzdedir.


  52] Tur Suresi
  ,
  49 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 27. cüzdedir.


  53] Necm Suresi
  ,
  62 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 27. cüzdedir.


  54] Kamer Suresi
  ,
  55 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 27. cüzdedir.


  55] Rahman Suresi
  ,
  78 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 27. cüzdedir.


  56] Vakıa Suresi
  ,
  96 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 27. cüzdedir.


  57] Hadıd Suresi
  ,
  29 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 27. cüzdedir.


  58] Mücadele Suresi
  ,
  22 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 28. cüzdedir.


  59] Haşr Suresi
  ,
  24 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 28. cüzdedir.


  60] Mümtehine Suresi
  ,
  13 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 28. cüzdedir.


  61] Saf Suresi
  ,
  14 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 28. cüzdedir.


  62] Cuma Suresi
  ,
  11 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 28. cüzdedir.


  63] Münafikun Suresi
  ,
  11 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 28. cüzdedir.


  64] Tegabun Suresi
  ,
  18 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 28. cüzdedir.


  65] Talak Suresi
  ,
  12 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 28. cüzdedir.


  66] Tahrim Suresi
  ,
  12 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 28. cüzdedir.


  67] Mülk Suresi
  ,
  30 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 29. cüzdedir.


  68] Kalem Suresi
  ,
  52 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 29. cüzdedir.


  69] Hakka Suresi
  ,
  52 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 29. cüzdedir.


  70] Mearic Suresi
  ,
  44 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 29. cüzdedir.


  71] Nuh Suresi
  ,
  28 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 29. cüzdedir.


  72] Cin Suresi
  ,
  28 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 29. cüzdedir.


  73] Müzzemmil Suresi
  ,
  20 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 29. cüzdedir.


  74] Müddessir Suresi
  ,
  56 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 29. cüzdedir.


  75] Kıyame Suresi
  ,
  40 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 29. cüzdedir.


  76] İnsan Suresi
  ,
  31 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 29. cüzdedir.


  77] Mürselat Suresi
  ,
  50 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 29. cüzdedir.


  78] Nebe Suresi
  ,
  40 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.


  79] Naziat Suresi
  ,
  46 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.


  80] Abese Suresi
  ,
  42 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.


  81] Tekvir Suresi
  ,
  29 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.


  82] İnfitar Suresi
  ,
  19 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.


  83] Mutaffifın Suresi
  ,
  36 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.


  84] İnşikak Suresi
  ,
  25 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.


  85] Büruc Suresi
  ,
  22 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.


  86] Tarık Suresi
  ,
  17 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.


  87] Ala Suresi
  ,
  19 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.


  88] Gaşiye Suresi
  ,
  26 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.


  89] Fecr Suresi
  ,
  30 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.


  90] Beled Suresi
  ,
  20 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.


  91] Şems Suresi
  ,
  15 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.


  92] Leyl Suresi
  ,
  21 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.


  93] Duha Suresi
  ,
  11 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.


  94] İnşirah Suresi
  ,
  8 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.


  95] Tin Suresi
  ,
  8 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.


  96] Alak Suresi
  ,
  19 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.


  97] Kadir Suresi
  ,
  5 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.


  98] Beyyine Suresi
  ,
  8 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.


  99] Zilzal Suresi
  ,
  8 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.


  100] Adiyat Suresi
  ,
  11 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.


  101] Karia Suresi
  ,
  11 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.


  102] Tekasür Suresi
  ,
  8 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.


  103] Asr Suresi
  ,
  3 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.


  104] Hümeze Suresi
  ,
  9 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.


  105] Fil Suresi
  ,
  5 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.


  106] Kureyş Suresi
  ,
  4 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.


  107] Maun Suresi
  ,
  7 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.


  108] Kevser Suresi
  ,
  3 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.


  109] Kafirun Suresi
  ,
  6 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.


  110] Nasr Suresi
  ,
  3 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.


  111] Tebbet Suresi
  ,
  5 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.


  112] İhlas Suresi
  ,
  4 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.


  113] Felak Suresi
  ,
  5 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.


  114] Nas Suresi
  ,
  6 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
  alıntı.

+ Yorum Gönder