+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İftira ve hile yapmak ile ilgili peygamberimizin hadis-i Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İftira ve hile yapmak ile ilgili peygamberimizin hadis-i

  Sual: iftira ve hile yapmak ile ilgili peygamberimizin hadis-i ? 2. Ecrinim
  Hüvel Baki..

  Cevap: iftira ve hile yapmak ile ilgili peygamberimizin hadis-i


  Reklam  Cevap: İslamda HÎLE HÜKMÜ NEDİR CAİZ MİDİR

  Aldatacak tarz ve tedbir Sahtekarlık, düzenbazlık
  Başkasını kurnazca hareket ve fiilleriyle aldatmak Alış-verişlerde hîleden maksat, bir kimseyi söz, fiil ve davranışlarıyla etkileyerek, satım akdinin onun yararına olduğunu telkin etmek ve onu piyasa fiyatının dışında bir satış bedeli ödemeye razı etmektir Hîle, ayet ve hadislerle yasaklanmıştır
  Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurulur: “Ey iman edenler, Allah’a ve Peygambere hâinlik etmeyin Kendiniz bilip dururken emânetlerinize de hâinlik etmeyiniz” (el-Enfâl, 8/27) Ebû Hureyre (ö 57/676)’den rivâyete göre, Hz Peygamber bir gün pazar yerinden geçerken elini bir hububât yığınının içine sokmuş, altının ıslak olduğunu görünce satıcıya sebebini sormuştur Satıcı yağan yağmurun ıslattığını bildirince, Allah’ın elçisi şöyle buyurmuştur: “Bu ıslaklığı herkesin görmesi için hububatın üzerine çıkarman gerekmez miydi? Hîle yapan, bizi aldatan benden değildir” (Müslim, Iman, 164; Ebû Davud, Büyû’, 50; Tirmizî, Büyû’, 72)
  Bu hadis alış-verişte hile yapmanın yasak olduğunu gösterir
  Satılan malda ayıp varsa, satıcının bunu müşteriye açıklaması gerekir Ticaret örfünde, satılacak malın kıymetini ve dolayısıyla satış bedelini azaltan kusurlara “ayıp” denir (Ali Haydar, Düraru’l Hukkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm, I, 554 vd; Mecelle, mad, 338)
  Hadis-i şerifte şöyle buyurulur:
  “Satıcı doğru söyler ve sattığı şeyin ayıbını açıkça beyan ederse, satışı bereketli olur Yalan söyler ve sattığı malın ayıbını gizlerse, satışın bereketi yok olur” (Buhârî)
  Cenâb-ı Allah şöyle buyurur: “Ey iman edenler, birbirinizin mallarını bâtıl yollarla yemeyiniz Bu mallar, sizden karşılıklı rızaya dayanan bir ticaret yoluyla olursa bu müstesnâdır” (en-Nisâ, 4/29) “Azap olsun, ölçü de tartıda noksanlık edenlere Onlar insanlardan ölçüp aldıkları zaman tam olarak alırlar; fakat insanlara verilmek üzere ölçtükleri veya onlara tarttıkları zaman eksiltirler” (el-Mutaffifın, 83/1, 2, 3) “Ölçüyü ve tartıyı doğru yapın Biz insana ancak gücünün yeteceği kadarını yükleriz” (el-En’âm, 6/ 152)
  “Ölçüyü tam yapın, eksiltenlerden olmayın, doğru terazı ile tartın Insanların hakkını azaltmayın Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın”(eş-Şuarâ, 26/181-183)
  Bu ve benzeri âyet ve hadisler müslümanın bütün iş ve muâmelelerinde doğru hareket etmesini hîle ve hud’adan uzak durmasını bildirmektedir
  Allah Rasûlü özellikle ticaret yapanlara bu konuda şu tavsiyede bulunmuştur: “Bu tüccarlar topluluğu, alış-verişe boş söz ve yalan yere yemin çokça karıştığı için bunu sadakalarınızla telâfi ediniz” (Ebû Dâvud, Büyû’, 1)
  Hîle, ya sözle veya fiille karşı tarafı etkilemek suretiyle vuku bulur Sözlü hile; tarafların birbirini etkilemek ve akde razı etmek için, bir takım aldatıcı ve yanıltıcı sözler konuşmasıdır Amaç, ayıplı bir malı, müşteriye ayıpsız gibi satmak veya normalın üstünde bir fiyatla satışı gerçekleştirmektir Meselâ, satılan malı mevcut olmayan sıfatlarla övmek, malın kusurunu giilemek, üçüncü bir kişi aracılığı ile fiyatın yükselmesini sağlamak bunlar arasındadır (Abdülkerîm Zeydan, Islâm Hukukuna Giriş, Terc Ali Şafak, Istanbul (ty), s 521) Fiilî hile ise; taraflardan birisinin diğerini etkilemek ve alış verişe razı etmek için birtakım hîleli hareketler yapmasıdır Meselâ; kalitesi düşük bir mala, aynı cins fakat kalitesi yüksek bir malın damgasını vurmak; kalan değeri yüksek olan kömüre düşük kalitelisini karıştırmak; sütsüz ineğin memelerini bağlayarak süt biriktirmek ve alıcıya çok süt varmış gibi göstermek (Buhârî, Büyû’, 64) ve böylece normal fiyatının üstünde fâhiş gabn * derecesinde bir satış bedeli ile satmak gibi hilelerdir Günlük hayatta buna benzer pek çok hile ve aldatma çeşitleri görülmektedir
  Işte, Islâm bütün hîle ve aldatmaları yasaklamış, müslümanın özünün ve sözünün bir olmasını istemiştir Bütün namazların her rek’atında okunan Fâtiha suresinde “Ey-Rabbimiz, bizi dosdoğru yola ilet” (el-Fatiha, 1/6) dûasının tekrar edilmesi toplumu en doğruya, en güzele ulaştırma amacına yöneliktir
  Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Bir kimse, bir mümin hakkında olmayan bir şey söylerse, iftiraya uğrayan kimse, onu affedinceye kadar, Allahü teâlâ onu Cehenneme sokar) [Ebu Davud]

 3. Misafir
  çok güzel olmuş elllere salık


  sevgilerimle azra ödevimde yararlı oldu

 4. Misafir
  benim ödevime çok yardımcı oldu yazanlara çok teşekkür ediyorum

 5. Misafir
  çokteşekürler

+ Yorum Gönder
hile yapmak ile ilgili hadisler,  peygamberimizin iftira ile ilgili hadisleri,  hz. muhammedin iftira ile ilgili hadisleri,  hz.muhammedin iftira ile ilgili sözleri,  iftira ile ilgili hadisler