+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Evi Koruma amaçlı Bahçede köpek beslemek caizmi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Evi Koruma amaçlı Bahçede köpek beslemek caizmi?


 2. mumsema
  aydınlatmaya devam...

  Cevap: Evi Koruma amaçlı Bahçede köpek beslemek caizmi?


  Reklam  Cevap: Evde köpek beslemek hakkında bilgi verir misiniz?

  Günümüzde o kadar çok evinde köpek besleyen aile var ki (özellikle müslümanlar)! Ben bunun günah olup olmadığını öğrenmek istiyorum! Günah ise, sebebi? Bir çok söylenti var, köpek Allah’a değil sahibine taptığı için diyenler. Köpeğin kokusundan rahatsız oldukları için rahmet melekleri girmezlermiş o eve? Rahmet meleklerini diğer meleklerden ayrılır mı?

  1- İçinde köpek bulunan eve meleklerin girmemelerinin sebebi onların pis kokmaları, pislik yemeleridir. Bundan dolayı gereksiz yere köpek edinen kimse evine melek girmekten mahrum bırakılmak suretiyle cezalandırılmıştır (Nevevî, Şerhu'l-Müslim, Kahire 1347-49/1929-30, XIV, 84; Aynî, Umdetü'l-Kârî, Kahire 1348, XV, 139).

  Köpek rızkı esbap olan insanlardan blmektedir. Bu konuda Bediüzzaman hazretleri şöyle bir açıklam yapmaktadır:

  "Sebeplere riâyet bir sorumluluk olsa da, onlara te’sir-i hakiki vermek apaçık bir dalâlet ve inhiraf, onlara riâyet etmenin yanında neticeyi Allah’tan bilmekse bir istikamettir. “Arkadaş! İnsan esbâb ve şerâiti kucağına alıp ona yapışırsa, zillet ve hakarete ma’ruz kalır. Meselâ; kelp, hayvanlar arasında birkaç sıfat-ı hasene ile muttasıftır ve onlarla iştihar etmiştir. Hatta onun sadâkat ve vefadârlığı darb-ı mesel olmuştur. O, bu güzel evsâfına binâen insanlar arasında mübarek bir hayvan kabul edilmesi gerekirken maalesef mübârekiyet şöyle dursun ‘necisü’l-ayn’ addedilmiştir. Tavuk, inek, kedi gibi hayvanlarda ise, insanların onlara ettikleri ihsanlara karşı şükran hisleri olmadığı halde, insanlarca azîz ve mübarek sayılmışlardır. Evet, kelpte hırs marazı fazla olduğundan zâhirî sebeplere öyle bir ihtimam ile yapışır ki, bu onun, Mün’im-i Hakîkî’den bütün bütün gafil olduğunu gösterir. Evet kelp, vasıtayı müessir bilerek, Mün’im-i Hakîkî’ye karşı gafletine ceza olarak ‘necis’ hükmünü almıştır ki, tâhir olsun. Zira hükümler, hadler günahlara keffâret olmak için vaz’edilmişlerdir.. ve kelp insanlar arasında tahkir damgasını gafletine keffâret olarak yemiştir. Öteki hayvanlar ise, vesâiti bilmiyorlar ve esbâba da o kadar kıymet vermiyorlar. Meselâ; kedi, seni sever, tazarru eder; ihsânını alıncaya kadar.. aldıktan sonra, sanki aranızda hiçbir muârefe olmamış gibi bir tavra girer.. evet, onun ancak Mün’im-i Hakîkî’ye şükran hissi vardır; çünkü fıtratı Sâni’i bilir.. ve şuuru olsun olmasın, lisân-ı hâliyle ibadetini eda eder. Evet, kedinin mırmırları ‘Yâ Râhîm! Yâ Râhîm! Yâ Râhîm’dir." Melekler vazife olarak ayrılmaktadırlar. Rahmet melekleri, azab melekleri gibi melekler vardır.

  Evde köpek beslemek konusunda bilgi almak için tıklayınız.
  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet


 3. Misafir
  Evde kedi beslenirmi

 4. jerusselam
  Devamlı Üye
  Sadece zevk için de olsa kedi beslemek caizdir
  Kedi dinimizde beslenmesi caiz görülen bir hayvandır. Ebu Katade’den (ra) şöyle rivayet edildi:
  “Resulullah (asm) kedi hakkında şöyle buyurdu:
  “O pis değildir. Sizin etrafınızda dolaşanlardan biridir.” (Ebu Davud)
  Eziyet etmemek şartıyla evde kedi beslemek caizdir
  İbn-i Ömer (ra) anlatıyor: "Resulullah (asm) buyurdular ki: "Bir kadın, eve hapsettiği bir kedi yüzünden cehenneme gitti. Kediyi hapsederek yiyecek vermemiş, yeryüzünün haşeratından yemeye de salmamıştı." (Buhârî)
  1-Burada azaba dûçar (tutulmuş) olan kadının kâfir olduğu ve kedinin ölümüne sebep olduğu için azabının artırıldığını teyid eden delil olduğu gibi; kadının mümin olduğunu, bu fiili sebebiyle azaba maruz kaldığını teyid eden karine (delil) de mevcuttur. Şârihler her iki ihtimal üzerinde de durmuşlardır.
  2-Hadis, eziyet etmemek kaydıyla evde kedi beslemenin caiz olduğuna delil kabul edilmiştir. Kedi manasında emsali hayvanların da yiyecek ve içeceğine dikkat etmek kaydıyla evde beslenebileceğine de bu hadis delil kabul edilmiştir. (Kütüb-i Sitte)

 5. Akif
  Devamlı Üye
  teşekkürler

+ Yorum Gönder
bahçede köpek beslemek günahmı,  bahçede köpek beslemek caiz mi