+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Dört halifenin kişilik özellikleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Dört halifenin kişilik özellikleri

  Sual: Arkadaşlar dinimize göre dört halifenin kişilik özellikleri neler olduğu hakkında eğitici yazılar yazar mısınız ? ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Dört halifenin kişilik özellikleri


  Reklam  Cevap: 4 halifenin kişisel özellikleri (Maddeler halinde)Hz. Ebu Bekir'in kişisel özellikleri (632-634)


  1. Kişisel özellik: Sevgili Peygamber Efendimiz (sav) ile peygamberliğinden önce de arkadaş olan Hz. Ebu Bekir, onun tebliği üzerine Müslüman olan ilk insanlardan biridir.
  2. Kşisel özellik: Hz. Ebu Bekir, İslamiyet'in açıkça anlatılmaya başlanmadığı bir dönem olan Peygamberimiz'in (sav) henüz yalnız olduğu dönemde İslamiyet'i kabul etmiştir.

  3. Kişisel özellik: Hz. Muhammed (sav)'in yakın dostu ve İslam ahlakının güzel bir temsilcisi olan Hz. Ebu Bekir, aralarında Hz. Osman, Talha b. Ubeydullah, Sa'd b. Ebi Vakkas, Zübeyr b. Avvam, Abdurrahman b. Avf ve Ebu Ubeyde b. Cerrah başta olmak üzere birçok kişinin İslam dinini yaşamasına vesile olmuştur.


  4. Kişisel özellik: Hz. Muhammed (sav) hastalandığında, Müslümanlara imamlık yapma görevini Hz. Ebu Bekir'e vermiştir. Onun vefatından sonra ise, Hz. Ömer ve arkadaşlarının önerisi üzerine Hz. Ebu Bekir halife seçilmiştir.


  Sonuç olarak, Hz. Ebu Bekir, güçlü imanı, dehası ve üstün devlet adamı vasfıyla İslam Birliği'ni muhafaza etmiş
  ve kendisinden sonra gelenlere güçlü bir devlet bırakmıştır.  Hz. Ömer'in kişisel özellikleri (634-644)

  1. Özellik: Hz. Ömer Kuran ahlakı ve adaletin uygulanması konusundaki çabalarıyla tanınır.
  2. Özellik: Adaleti uygularken herkese eşit davranmış; soyluluk, zenginlik, akrabalık, makam gibi unsurların adaleti engellemesine kesinlikle izin vermemiştir.
  3. Özellik: İdaresi altındaki topraklarda adaletin katıksız bir biçimde uygulanması için her türlü önlemi almıştır.
  4. Özellik: Onun iktidarı döneminde sosyal adalet tam anlamıyla egemen olmuştur. Her zaman halkına karşı büyük bir sorumluluk duygusuyla hareket etmiştir. Tarihi kaynaklara göre bu konuda, "Fırat kıyısında bir deve helak olsa, bundan kendimi sorumlu hissederim" sözü meşhurdur.

  5. Özellik: Hz Ömer'in İstişareye Önem Verirdi

  Hz. Osman'ın kişisel özellikleri (644-656)

  Yüksek ahlaki meziyetlere sahip olan Hz. Osman, İslamiyet'i ilk kabul eden üstün şahıslardan biridir.
  1. özellik: Hz. Ömer'den sonra halife seçildi.
  2. Özellik: İslam toplumundaki onun bu göreve layık olduğu kanaati sebebiyle halifeliğine kimse itiraz etmedi, herkes ona biat etti.
  3. Özellik. Halifeliğinden önce, Peygamber Efendimiz (sav)'in yakın çevresinde yer aldı.
  4. Özellik: Vahiy katipliği yaptı.
  5. Özellik: Üstün ahlakı, güzel konuşmasıyla dikkat çekti.
  6. Özellik: Ayrıca çok güzel bir hitabete sahipti.
  7. Özellik: Ezberi çok kuvvetli idi ve Yüce Kuran'ı ezberledi.

  8. Özellik: Hz. Osman'ın İslam dinine yaptığı en büyük hizmetlerden biri Kuran'ın çoğaltılmasıdır. Zamanında, şive farklılıklarından dolayı Kuran ayetlerinin farklı okunması üzerine bir kurul oluşturularak Kuran çoğaltılmıştır.


  Hz. Ali'nin kişisel özellikleri (656-661)

  Hz. Ali, Peygamberimiz (sav)'in amcası Ebu Talib'in oğludur. Tarihi kaynaklarda belirtildiği üzere, Hz. Muhammed (sav)'in yanında büyümüş, onun eğitiminden geçerek yetişmiştir.
  Hz. Ali'nin öne çıkan üç önemli özelliği
  1. cesaret,
  2. ilim ve
  3. güzel konuşmadır.
  Onun, İslam toplumunun en alim kişilerinden biri olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Sevgili Peygamber Efendimiz (sav)'in ifadesiyle Hz. Ali "İlim beldesinin kapısı"dır. Daha çocukluğundan itibaren Resulullah (sav)'in yanında bulunmuş, Kuran'ı ondan öğrenmiş, onun katipliğini yapmıştır.
  Peygamberimiz (sav)'in vefatına kadar onun yanından ayrılmamıştır. Böylelikle dini konular üzerinde yüksek bir ilim düzeyine erişmiştir. Bunun için, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman'ın ilk danıştığı kimseler arasındadır.
  Halife olmasının ardından Müslümanların bilgi ve ilim sahibi olmaları için okul kurmuştur. Eğitime büyük önem vermiştir. Hz. Ali'nin şehid edilmesiyle birlikte İslam'ın en parlak dönemlerinden biri olan Dört Halife Dönemi sona ermiştir.

  1-Sahih-i Müslim, 11/351
  2-Buhârî, 62/Fadâilu Sahâbe, 5/Lev Kuntu Muttahizen; İbn Hacer, Feth, VII. 26, R. 2675, 7/Menâkıbuu Osman; İbn Hacer, Feth, VII. 66; R. 3699, Tirmizî, 50/Menâkıbu, 19/Menâkıbuu Osman, R. 3697; Tuhfetu'l-Ahvezi, X. 185, H.3780; Müsned, III. 112, Abdurrezak, Musannef, XI. 229, R. 20401; Nua'ym, İmâme, s. 336.
  3-http://www.aksam.com.tr/arsiv/aksam/2004/10/02/gundem/gundem1.html
  4-Sahih-i Müslim, 11/351
  5-Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 433
  6-El-Kavlu Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 24
  7-Hz. Muhammed ve Hayatı, DIB Yayınları, Ankara, 1996, s. 435
  8-Buhârî, 8/Salât, 80/el-Huhe ve'l-Mamer, İbn Hacer, Feth, I. 665, R. 467, 3656, 3657,3637; 62/Fadâilu's-Sahâbe,
  3/Seddu'l-Ebvab, İbn Hacer, Feth, VII. 15, R. 3654; Müslim, 44/Fadâilu's-Sahâbe, 1/Fadâilu Ebi Bekir,
  R.4 2382;Tirmizî, 50/Menâkıbu, 15/Menâkıbu Ebû Bekir, R. 3659.
  alıntı..

  9-Üsdül-Gabe, IV, s. 151


 3. Misafir
  Bu dönemde yaşayan din adamları kişisel özellik bakımında herkese örnek olabilecek insanlardı. Ayrıca bu insanlar dürüstlükleri, adaletleri ve hoşgörülü olmalarıyla hep örnek oldular. Dönemin insanları kendilerini kimseden üstün görmediler ve yaşamlarıyla örnek oldular

 4. Misafir
  bu siteyi çok sevdim.elimden geldikçe ziyaret etmeye çalışacağım.ödevimde çok yardımcı oldu.Allah razı olsun...

 5. Misafir
  Çok teşekkür ederim ama keşke daha kısa olsaydı...

 6. Misafir
  Cok guzel olmus ödevimi sayenizde bitirdim

 7. Misafir
  Merhabalar gerçekten çok güzel bir konu hazırlamışsınız

 8. Misafir
  Çok sağolun ödevime büyük katkıda bulundunuz

  Allah razı olsun çok yardımcı oldunuz

  çok güzel bilgi keşke biraz daha kısa olsaymış.

  Güzel olmus ödevimi sayenizde bitirdim

  Ödevime çok yardımı dokundu

  Allah razı olsun odevime yardımci oldunuz ))

  Çok güzel olmuş . Teşekkürler.

  eyi bilgi teşekkirler soğolun

 9. Misafir
  Herkese çok teşekkürler ama bi razdaha kısa olsaydı daha iyi olurdu herkesin ellerine sağlık

 10. mum
  Administrator
  4 halifenin özellikleri
  bi razdaha kısa olsaydı daha iyi olurdu
  Konu kısaltıldı ve maddeler haline getirildi.

+ Yorum Gönder
4 halifenin özellikleri,  hz ali nin kişilik özellikleri,  dört halifenin özellikleri,  halifelerin özellikleri,  hz osman kişisel özellikleri,  hz. ömerin kişilik özellikleri ,  hz ömer özellikleri