Konusunu Oylayın.: Kaç çesit salavat vardır

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Kaç çesit salavat vardır
 1. 15.Mart.2012, 20:09
  1
  Misafir

  Kaç çesit salavat vardır

 2. 15.Mart.2012, 20:09
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  kaç çesit salavat vardır

 3. 15.Mart.2012, 21:50
  2
  Muhasibi
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 22.Ağustos.2007
  Üye No: 12
  Mesaj Sayısı: 15,774
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 159
  Bulunduğu yer: Gönlümün Mürekkep Lekeleri'de Fikir İşçisi

  Cevap: kaç çesit salavat vardır
  [COLOR=#0000FF][COLOR=#0000FF]1 Kadı İyaz' ın Şifâ-i Şerif Kitabından, Zeydülhab (ra)' dan rivayetle: "Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; ""Kim bu salavatı okursa benim şefaatim ona vacib olur""" Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe ındeke yevmel kıyâmeti.
  2 İmam-ı Malik Hazretlerinin Muvattâ' sında, İmam Ahmed ibni Hambel Hazretlerinin Müsnedinde bulunan ve Ruveyfâ bini Sâbitil Ensâri (ra)' den rivayetle: "Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; [COLOR="magenta"][COLOR="magenta"][COLOR="magenta"][COLOR="magenta"][COLOR="red"]""Her kim bana salavat verirse sonunda bunu okusun""" Allâhümme enzilhül mak'adel mukarrebe ındeke yevmel kıyâmeti
  3 Ebu Hureyre (ra)' den rivayetle, Kadı İyaz' ın (rahimehullah) Şifâ-i Şerif Kitabından alınmıştır "17-""Siz salavat vermek istediginiz zaman güzelce edin
  Zirâ getirdiginiz salavati Efendimiz (sas) Hazretlerine arzederler
  Su sekilde ederseniz Efendimiz (sas) de size selam verir ve Hak Teâlâ' dan o kimsenin bagislanmasini ister""" Allâhümme salli alennebiyyil ümmiyyi ve ezvâcihî ümmühâtil mü'minîne ve zürriyyetihî ve ehli beytihî kemâ salleyte alâ İbrâhîme inneke hamîdün mecîd
  4 Enes İbn-i Mâlik' ten rivayetle: "Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; ""Kim Cuma günleri bu şekilde salavat getirirse Hak Teâlâ onun seksen yıllık günahını affeder""" Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûliken nebiyyil ümmiyyi
  5 Ezhar adlı kitapta Ebu Said-i Hudri (ra)' den rivayetle: Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; """Her fakir kimse sadaka verenlerin sevabı kadar sevab almak isterse bu vechile salavat versin""" Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve salli alel mü'minîne vel mü'minâti vel müslimîne vel müslimât[
  6 Ezhâr-ül Ehadis Kitabında, Enes İbni Mâlik (ra)' den rivayetle, "Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; ""Şu geçen kimsenin hergün kazandığı kadar hiç kimse amel edemez çünkü Cebrail (as)bana bildirdi ki, bu kimse hergün on defa şu salavâtı verir""" "Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ emertenâ en nusalliye aleyh,
  Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi kemâ yenbeğî en yusalle aleyh,
  Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi biadedi men lem yusalli aleyh,
  Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ tuhibbü en yusalle aleyh"
  7 Ravzatul Ehbab kitabında, Ebubekir Sıddık (ra)' dan rivayetle: "Peygamber Efendimiz (sas) sağ tarafına oturmuşlardı, bu esnada kapıdan birisi girdi ve Efendimiz bu zâtı benimle kendi arasına oturttu Adam gittikten sonra buyurdu ki; ""Bu kişibana şu şekilde salavat verir, onun için ona ikrâm et""" "Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ hüve ehlühû,
  Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ tuhibbü ve terdâ lehû."
  8 Ezhar adlı kitabdan alınmıştır "Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; ""Bir kimse bana günde yüz kere şu sûretle salavat verirse, inşallah ahirette Rabb'im önünde o kimseye şefaat eylerim""" "Allâhümme salli alâ rûhi Muhammedin fil ervâh,
  Ve salli alâ cesedi Muhammedin fil ecsâd,
  Ve salli alâ kabri Muhammedin fil kubûr"
  9 Hısni Hasin Kitabında Ebu Yali Musuli (ra)' den rivayet olunmuştur "Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; ""Bir kimse malının çok olmasını istiyorsa, bu suretle salavat okusun""" Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve alel mü'minîne vel mü'minât vel müslimîne vel müslimât
  10 Şevâhidin Nübüvve Kitabında, Ebu Karsafe (ra)' dan rivayetle: "Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; ""Her kim yatağına yatmadan önce Tebâreke Sûresini okuyup, daha sonra dört defa bu salavatı söylerse, Hak Teâlâ (cc) iki melek gönderipbana ismi ile birlikte arz ederler Ben de ona selam ve rahmet dilerim""" "Allâhümme Rabbel hilli velharâm,
  Ve Rabbel beledil harâm,
  Ve Rabbel meş'aril harâm,
  Bikülli âyetin enzeltehâ fî şehr-i Ramazan,
  Belliğ rûha seyyidinâ Muhammedin, Minnî tahiyyeten ve selâmen"
  11 Riyâzül Ehadis adlı kitaptan alınmıştır Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; """Cennette bir ağaç vardır ve ismi Mahbube' dir Ak meyvesi olur, nardan küçük elmadan büyük, sütten ak, baldan tatlı ve kaymaktan yumuşaktır O meyveden ancak bu salavata devam edenler yer""" Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala âli seyyidinâ Muhammedin vesellim
  12 Ezhar adlı kitaptan, İbni Ömer (ra)' den rivayetle: "Bir gün Efendimizin huzurunda, bir devenin hırsızlığı sebebiyle iki kişi birbirinden davacı iken deve lisâna gelmiş ve gerçek sahibini söylemişti Bunun üzerine Resûlullah Efendimiz (sas) deve sahibine; ""Sen ne okudun ki Medine' nin mahalleleri melekler ile doldu ve deve konuştu?"", diye sordu Bunun üzerine adam aşağıdaki salavat-ı şerifeyi okuduğunu söyledi Peygamber Efendimiz (sas) de buyurdular ki; ""Senin yarın, sıratı geçerken yüzün ayın ondördü gibi nurlu ola!""" "Allâhümme salli ve sellim alennebiyyin Muhammedin hattâ lâyebkâ min salâtike şeyün,
  Ve bârik alennebiyyin Muhammedin hattâ lâyebkâ min berekâtike şey'ün,
  Verhaminnebiyye Muhammeden hattâ lâ yebkâ min rahmetike şey'ün

  NOT: Ravzat-ül Ulemâ kitabı da bu salavatı nakletmiş fakat sonuna ""Ve sellim alennebiyyü seyyidinâ Muhammedin hattâ lâ yebkâ min selâmike şey'ün"" cümlesini eklemiştir"
  13 Şifâ-i Şerif Kitabından alınmıştır Hz Ali (krv) Efendimiz her ne zaman salavat-ı şerife okuyacak olsa önce şu ayet-i kerimeyi okur ve arkasından da aşağıdaki salavatı söylerdi "Bismillâhirrahmânirrahîm, ""İnnallâhe vemelâ iketehû yüsallûne alennebiyyi; Yâ eyyühellezîne âmenû, sallû aleyhi ve sellimû teslîme""Lebbeyk, Allâhümme ve se'adeyk salavâtullâhil berrir Rahîm, velmelâiketil mukarrabîn, vennebiyyin vessıddîkın veşşühedâi vessâlihîn Vemâ sebbaha leke şey'ün Yâ Rabbel âlemîn Alâ seyyidinâ Muhammed İbn-i Abdullah, Hatemennebiyyin ve Seyyidil mürselîn ve İmâmil müttekîn ve Resûl-i Rabbil âlemîn Eşşâhidil beşîriddâî ileyke bi iznike essirâcil münîr ve aleyhisselâm ve eimmeti ehli beytihî rıdvânullâhi aleyhim ecmaîn"
  14 Riyâzil Müzekkirin kitabından alınmıştır "Hz Ali (krv) Efendimiz buyurdular ki; ""Her kimse günde on kere ve Cuma gününde yüz kere bu şekilde salavat verirse inşallah kıyamet gününde Efendimiz (sas) elinden tutar""" Salavâtullâhi ve melâiketihî ve enbiyâihî ve rusülihi ve cemîi halkıhî alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihî ve aleyhisselâm ve rahmetullâhi ve berekâtühû
  15 İbni Abbas (ra) buyurmuştur ki; """Bir kimse şu şekilde salavat verse, yetmiş melek onun sevabını yazar""" Sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve cezâhü annâ mâ hüve ehlühû
  16 Ezhar adlı kitapta kaydedilmiştir ki; Bir kimse hergün üç kere bu salavatı söylerse Peygamber Efendimiz (sas)' in nübüvvet hakkını ödemiş olur ve Hak Teâlâ inşallah onun ahirette derecesini yükseltir Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sellim ve eczihî annâ hayrel cezâi 4. 15.Mart.2012, 21:50
  2
  Devamlı Üye  [COLOR=#0000FF][COLOR=#0000FF]1 Kadı İyaz' ın Şifâ-i Şerif Kitabından, Zeydülhab (ra)' dan rivayetle: "Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; ""Kim bu salavatı okursa benim şefaatim ona vacib olur""" Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe ındeke yevmel kıyâmeti.
  2 İmam-ı Malik Hazretlerinin Muvattâ' sında, İmam Ahmed ibni Hambel Hazretlerinin Müsnedinde bulunan ve Ruveyfâ bini Sâbitil Ensâri (ra)' den rivayetle: "Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; [COLOR="magenta"][COLOR="magenta"][COLOR="magenta"][COLOR="magenta"][COLOR="red"]""Her kim bana salavat verirse sonunda bunu okusun""" Allâhümme enzilhül mak'adel mukarrebe ındeke yevmel kıyâmeti
  3 Ebu Hureyre (ra)' den rivayetle, Kadı İyaz' ın (rahimehullah) Şifâ-i Şerif Kitabından alınmıştır "17-""Siz salavat vermek istediginiz zaman güzelce edin
  Zirâ getirdiginiz salavati Efendimiz (sas) Hazretlerine arzederler
  Su sekilde ederseniz Efendimiz (sas) de size selam verir ve Hak Teâlâ' dan o kimsenin bagislanmasini ister""" Allâhümme salli alennebiyyil ümmiyyi ve ezvâcihî ümmühâtil mü'minîne ve zürriyyetihî ve ehli beytihî kemâ salleyte alâ İbrâhîme inneke hamîdün mecîd
  4 Enes İbn-i Mâlik' ten rivayetle: "Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; ""Kim Cuma günleri bu şekilde salavat getirirse Hak Teâlâ onun seksen yıllık günahını affeder""" Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûliken nebiyyil ümmiyyi
  5 Ezhar adlı kitapta Ebu Said-i Hudri (ra)' den rivayetle: Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; """Her fakir kimse sadaka verenlerin sevabı kadar sevab almak isterse bu vechile salavat versin""" Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve salli alel mü'minîne vel mü'minâti vel müslimîne vel müslimât[
  6 Ezhâr-ül Ehadis Kitabında, Enes İbni Mâlik (ra)' den rivayetle, "Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; ""Şu geçen kimsenin hergün kazandığı kadar hiç kimse amel edemez çünkü Cebrail (as)bana bildirdi ki, bu kimse hergün on defa şu salavâtı verir""" "Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ emertenâ en nusalliye aleyh,
  Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi kemâ yenbeğî en yusalle aleyh,
  Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi biadedi men lem yusalli aleyh,
  Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ tuhibbü en yusalle aleyh"
  7 Ravzatul Ehbab kitabında, Ebubekir Sıddık (ra)' dan rivayetle: "Peygamber Efendimiz (sas) sağ tarafına oturmuşlardı, bu esnada kapıdan birisi girdi ve Efendimiz bu zâtı benimle kendi arasına oturttu Adam gittikten sonra buyurdu ki; ""Bu kişibana şu şekilde salavat verir, onun için ona ikrâm et""" "Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ hüve ehlühû,
  Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ tuhibbü ve terdâ lehû."
  8 Ezhar adlı kitabdan alınmıştır "Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; ""Bir kimse bana günde yüz kere şu sûretle salavat verirse, inşallah ahirette Rabb'im önünde o kimseye şefaat eylerim""" "Allâhümme salli alâ rûhi Muhammedin fil ervâh,
  Ve salli alâ cesedi Muhammedin fil ecsâd,
  Ve salli alâ kabri Muhammedin fil kubûr"
  9 Hısni Hasin Kitabında Ebu Yali Musuli (ra)' den rivayet olunmuştur "Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; ""Bir kimse malının çok olmasını istiyorsa, bu suretle salavat okusun""" Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve alel mü'minîne vel mü'minât vel müslimîne vel müslimât
  10 Şevâhidin Nübüvve Kitabında, Ebu Karsafe (ra)' dan rivayetle: "Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; ""Her kim yatağına yatmadan önce Tebâreke Sûresini okuyup, daha sonra dört defa bu salavatı söylerse, Hak Teâlâ (cc) iki melek gönderipbana ismi ile birlikte arz ederler Ben de ona selam ve rahmet dilerim""" "Allâhümme Rabbel hilli velharâm,
  Ve Rabbel beledil harâm,
  Ve Rabbel meş'aril harâm,
  Bikülli âyetin enzeltehâ fî şehr-i Ramazan,
  Belliğ rûha seyyidinâ Muhammedin, Minnî tahiyyeten ve selâmen"
  11 Riyâzül Ehadis adlı kitaptan alınmıştır Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; """Cennette bir ağaç vardır ve ismi Mahbube' dir Ak meyvesi olur, nardan küçük elmadan büyük, sütten ak, baldan tatlı ve kaymaktan yumuşaktır O meyveden ancak bu salavata devam edenler yer""" Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala âli seyyidinâ Muhammedin vesellim
  12 Ezhar adlı kitaptan, İbni Ömer (ra)' den rivayetle: "Bir gün Efendimizin huzurunda, bir devenin hırsızlığı sebebiyle iki kişi birbirinden davacı iken deve lisâna gelmiş ve gerçek sahibini söylemişti Bunun üzerine Resûlullah Efendimiz (sas) deve sahibine; ""Sen ne okudun ki Medine' nin mahalleleri melekler ile doldu ve deve konuştu?"", diye sordu Bunun üzerine adam aşağıdaki salavat-ı şerifeyi okuduğunu söyledi Peygamber Efendimiz (sas) de buyurdular ki; ""Senin yarın, sıratı geçerken yüzün ayın ondördü gibi nurlu ola!""" "Allâhümme salli ve sellim alennebiyyin Muhammedin hattâ lâyebkâ min salâtike şeyün,
  Ve bârik alennebiyyin Muhammedin hattâ lâyebkâ min berekâtike şey'ün,
  Verhaminnebiyye Muhammeden hattâ lâ yebkâ min rahmetike şey'ün

  NOT: Ravzat-ül Ulemâ kitabı da bu salavatı nakletmiş fakat sonuna ""Ve sellim alennebiyyü seyyidinâ Muhammedin hattâ lâ yebkâ min selâmike şey'ün"" cümlesini eklemiştir"
  13 Şifâ-i Şerif Kitabından alınmıştır Hz Ali (krv) Efendimiz her ne zaman salavat-ı şerife okuyacak olsa önce şu ayet-i kerimeyi okur ve arkasından da aşağıdaki salavatı söylerdi "Bismillâhirrahmânirrahîm, ""İnnallâhe vemelâ iketehû yüsallûne alennebiyyi; Yâ eyyühellezîne âmenû, sallû aleyhi ve sellimû teslîme""Lebbeyk, Allâhümme ve se'adeyk salavâtullâhil berrir Rahîm, velmelâiketil mukarrabîn, vennebiyyin vessıddîkın veşşühedâi vessâlihîn Vemâ sebbaha leke şey'ün Yâ Rabbel âlemîn Alâ seyyidinâ Muhammed İbn-i Abdullah, Hatemennebiyyin ve Seyyidil mürselîn ve İmâmil müttekîn ve Resûl-i Rabbil âlemîn Eşşâhidil beşîriddâî ileyke bi iznike essirâcil münîr ve aleyhisselâm ve eimmeti ehli beytihî rıdvânullâhi aleyhim ecmaîn"
  14 Riyâzil Müzekkirin kitabından alınmıştır "Hz Ali (krv) Efendimiz buyurdular ki; ""Her kimse günde on kere ve Cuma gününde yüz kere bu şekilde salavat verirse inşallah kıyamet gününde Efendimiz (sas) elinden tutar""" Salavâtullâhi ve melâiketihî ve enbiyâihî ve rusülihi ve cemîi halkıhî alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihî ve aleyhisselâm ve rahmetullâhi ve berekâtühû
  15 İbni Abbas (ra) buyurmuştur ki; """Bir kimse şu şekilde salavat verse, yetmiş melek onun sevabını yazar""" Sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve cezâhü annâ mâ hüve ehlühû
  16 Ezhar adlı kitapta kaydedilmiştir ki; Bir kimse hergün üç kere bu salavatı söylerse Peygamber Efendimiz (sas)' in nübüvvet hakkını ödemiş olur ve Hak Teâlâ inşallah onun ahirette derecesini yükseltir Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sellim ve eczihî annâ hayrel cezâi

+ Yorum Gönder