Konusunu Oylayın.: İslamda mezhepler nasıl ortaya çıkmıştır

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi
İslamda mezhepler nasıl ortaya çıkmıştır
 1. 15.Mart.2012, 19:32
  1
  Misafir

  İslamda mezhepler nasıl ortaya çıkmıştır


  İslamda mezhepler nasıl ortaya çıkmıştır Mumsema islamda mezhepler nasıl ortaya çıkmıştır


 2. 15.Mart.2012, 19:32
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  islamda mezhepler nasıl ortaya çıkmıştır

 3. 15.Mart.2012, 22:12
  2
  Muhasibi
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 22.Ağustos.2007
  Üye No: 12
  Mesaj Sayısı: 15,774
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 159
  Bulunduğu yer: Gönlümün Mürekkep Lekeleri'de Fikir İşçisi

  Cevap: islamda mezhepler nasıl ortaya çıkmıştır
  islâm Tarihinde Mezheblerin Çıkış
  Sebebleri

  Müslümanlar arasında mezheblerin çıkışını etkileyen başlıca
  sebepler şunlardır:

  1- İnsanların anlayış ve idrak seviyelerinin farklı
  oluşu, arzu ve isteklerinin uyuşmazlığı.

  2- Metod ve ölçülerin farklı
  oluşu. Mesela; Mu'tezile aklı esas almış ve nakli buna tabi kılmış, Ehl-i Sünnet
  nakli esas almış ve aklı bunu destekleyici mahiyette kullanmış, İslâm
  filozofları sadece aklı esas almışlardır.

  3-Arab ırkçılığı. Hz. Peygamber
  zamanında ortadan kalkan Hz. Osman'ın hilafetinin son yıllarında yeniden açık
  bir şekilde ortaya çıkarak anlaşmazlıklar üzerinde etkili oldu.

  4-Hilafet münakaşaları ve bunun neticesinde ortaya çıkan fitne ve iç savaşlar. Bu
  savaşlarda müslümanlardan ölenlerin ve öldürülenlerin durumu, öldürme (katl),
  büyük günah işleyenlerin (mürtekib-i kebirenin) durumu meselesi, büyük günah
  işleyenin kâfir olup olmaması, kader, cebir ve kulun iradesi meselesi, bu iç
  savaşlarda kaderin rolü, gibi meseleler müslümanlar arasında farklı görüşlerin
  ortaya çıkmasına neden olmuştur.

  5- Karşılaşılan eski kültür ve inançların etkisi. Fethedilen ülkelerin değişik kültür ve dinlere mensub
  halkının bir kısmı samimi olarak ve bir kısmı da zahiren müslüman olmuşlardı.
  Bunlar eski din ve inanışlarının etkileri altında cebir, ihtiyar, Allahın
  sıfatları hakkında fikirlerini ortaya koşmuşlar ve bir kısım müslümanları da
  tesirleri altına almışlardı. Selef alimlerinin bunlara cevap vermekte yetersiz
  kalması sebebiyle Mutezile mezhebi ortaya çıktı. Bu mezhebin salikleri de
  akaidde akla önem veren bir metod geliştirmişlerdi.

  6- Eski Yunan, Hind
  ve İran felsefesinin Arapçaya tercüme edilmesi. Eski felsefenin pek çok
  hükümleri İslam akaidi ile uyuşmuyordu. Bazı müslümanlar İslam Akaidini
  felsefenin tesiri altında kalarak mütalaa etmişler ve çeşitli görüş
  ayrılıklarına sebep olmuşlardır. Mutezile, felsefe ile meşgul olmuş, İslam
  akaidini açıklamada felsefi metodları uygulamışlardır.

  7- Bir takım
  kıssacı ve hikayeciler, İslamla uyuşmayan asılsız hikayeleri nakletmişler ve
  müslümanlar arasında yaymışlardır. İsrailiyat denilen ve İslâmla bağdaşmayan bu
  hikayeler tefsirlere ve İslâm tarihlerine girmiş ve bu da müslümanlar arasında
  ihtilaflara yol açmıştır.

  8- İslâmın tanıdığı fikir hürriyeti. Hicri I.
  asrın sonlarından itibaren herkes istediği gibi düşünür ve görüşünü söylerdi.
  Açıkça zarurat-ı diniyyeden birini veya birkaçını inkâr etmek hâriç, fikirler ve
  kanâatler üzerinde baskı yoktu. İlim adamları ortaya atılan meseleler üzerinde
  deliliyle birlikte hakikati arar, fikir ve kanaatını serbestçe beyan
  ederdi.

  9- Nassların karakteri. Kuranda muhkem ve müteşahih ayetlerin
  bulunması. Müteşabih nasların belirlenmesi ve bunların tefsir ve te'villeri
  ihtilafa yol açmıştır.

  10- Hadislerin, zabt edilme ve senedi konusunda
  konulan şartlar sebebiyle sahih, hasen ve zayıf kısımlarına ayrılması, zayıf
  hadisle amel edilip edilemeyeceği de ihtilaflara yol açmıştır.

  11-Arabça'nın gramer ve belâgatını bütün incelikleriyle bilememek. İslâmın maksadını
  anlamamak, hüküm çıkarırken cehalet sebebiyle Kur'ân'ın bütünlüğüne riayet
  edememek.

  12- Heva ve nefse uymak, arzulara tabi olarak delilsiz hüküm
  vermek, başkalarını delilsiz taklid etmek.

  13- Örf ve âdetlerin değişik
  olması da mezheblerin çıkış sebeplerinden birisidir.

  Yukarıda sayılan tüm bu maddeler mezheblerin ortaya çıkış nedenlerinden bazılarıdır.
  İnsanlar bilmedikleri konularda hüküm vermeyi adet haline getirdikleri günümüzde, büyük
  mezhep alimlerinin Kuran- Kerim'i,Sünneti ve Sahabenin yapmış olduğu ictihadları
  inceleyip fetva çıkarabilmesi aslında bizim için bir rahmettir.
 4. 15.Mart.2012, 22:12
  2
  Devamlı Üye  islâm Tarihinde Mezheblerin Çıkış
  Sebebleri

  Müslümanlar arasında mezheblerin çıkışını etkileyen başlıca
  sebepler şunlardır:

  1- İnsanların anlayış ve idrak seviyelerinin farklı
  oluşu, arzu ve isteklerinin uyuşmazlığı.

  2- Metod ve ölçülerin farklı
  oluşu. Mesela; Mu'tezile aklı esas almış ve nakli buna tabi kılmış, Ehl-i Sünnet
  nakli esas almış ve aklı bunu destekleyici mahiyette kullanmış, İslâm
  filozofları sadece aklı esas almışlardır.

  3-Arab ırkçılığı. Hz. Peygamber
  zamanında ortadan kalkan Hz. Osman'ın hilafetinin son yıllarında yeniden açık
  bir şekilde ortaya çıkarak anlaşmazlıklar üzerinde etkili oldu.

  4-Hilafet münakaşaları ve bunun neticesinde ortaya çıkan fitne ve iç savaşlar. Bu
  savaşlarda müslümanlardan ölenlerin ve öldürülenlerin durumu, öldürme (katl),
  büyük günah işleyenlerin (mürtekib-i kebirenin) durumu meselesi, büyük günah
  işleyenin kâfir olup olmaması, kader, cebir ve kulun iradesi meselesi, bu iç
  savaşlarda kaderin rolü, gibi meseleler müslümanlar arasında farklı görüşlerin
  ortaya çıkmasına neden olmuştur.

  5- Karşılaşılan eski kültür ve inançların etkisi. Fethedilen ülkelerin değişik kültür ve dinlere mensub
  halkının bir kısmı samimi olarak ve bir kısmı da zahiren müslüman olmuşlardı.
  Bunlar eski din ve inanışlarının etkileri altında cebir, ihtiyar, Allahın
  sıfatları hakkında fikirlerini ortaya koşmuşlar ve bir kısım müslümanları da
  tesirleri altına almışlardı. Selef alimlerinin bunlara cevap vermekte yetersiz
  kalması sebebiyle Mutezile mezhebi ortaya çıktı. Bu mezhebin salikleri de
  akaidde akla önem veren bir metod geliştirmişlerdi.

  6- Eski Yunan, Hind
  ve İran felsefesinin Arapçaya tercüme edilmesi. Eski felsefenin pek çok
  hükümleri İslam akaidi ile uyuşmuyordu. Bazı müslümanlar İslam Akaidini
  felsefenin tesiri altında kalarak mütalaa etmişler ve çeşitli görüş
  ayrılıklarına sebep olmuşlardır. Mutezile, felsefe ile meşgul olmuş, İslam
  akaidini açıklamada felsefi metodları uygulamışlardır.

  7- Bir takım
  kıssacı ve hikayeciler, İslamla uyuşmayan asılsız hikayeleri nakletmişler ve
  müslümanlar arasında yaymışlardır. İsrailiyat denilen ve İslâmla bağdaşmayan bu
  hikayeler tefsirlere ve İslâm tarihlerine girmiş ve bu da müslümanlar arasında
  ihtilaflara yol açmıştır.

  8- İslâmın tanıdığı fikir hürriyeti. Hicri I.
  asrın sonlarından itibaren herkes istediği gibi düşünür ve görüşünü söylerdi.
  Açıkça zarurat-ı diniyyeden birini veya birkaçını inkâr etmek hâriç, fikirler ve
  kanâatler üzerinde baskı yoktu. İlim adamları ortaya atılan meseleler üzerinde
  deliliyle birlikte hakikati arar, fikir ve kanaatını serbestçe beyan
  ederdi.

  9- Nassların karakteri. Kuranda muhkem ve müteşahih ayetlerin
  bulunması. Müteşabih nasların belirlenmesi ve bunların tefsir ve te'villeri
  ihtilafa yol açmıştır.

  10- Hadislerin, zabt edilme ve senedi konusunda
  konulan şartlar sebebiyle sahih, hasen ve zayıf kısımlarına ayrılması, zayıf
  hadisle amel edilip edilemeyeceği de ihtilaflara yol açmıştır.

  11-Arabça'nın gramer ve belâgatını bütün incelikleriyle bilememek. İslâmın maksadını
  anlamamak, hüküm çıkarırken cehalet sebebiyle Kur'ân'ın bütünlüğüne riayet
  edememek.

  12- Heva ve nefse uymak, arzulara tabi olarak delilsiz hüküm
  vermek, başkalarını delilsiz taklid etmek.

  13- Örf ve âdetlerin değişik
  olması da mezheblerin çıkış sebeplerinden birisidir.

  Yukarıda sayılan tüm bu maddeler mezheblerin ortaya çıkış nedenlerinden bazılarıdır.
  İnsanlar bilmedikleri konularda hüküm vermeyi adet haline getirdikleri günümüzde, büyük
  mezhep alimlerinin Kuran- Kerim'i,Sünneti ve Sahabenin yapmış olduğu ictihadları
  inceleyip fetva çıkarabilmesi aslında bizim için bir rahmettir.


+ Yorum Gönder