+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Çocuğumun olması için Allah (c.c)ın hangi esmalarını okumam gerekir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Çocuğumun olması için Allah (c.c)ın hangi esmalarını okumam gerekir?


 2. Ercan
  Devamlı Üye

  Cevap: Çocuğumun olması için Allah (c.c)ın hangi esmalarını okumam gerekir?


  Reklam  Cevap: ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İÇİNOKUNACAK DUA:

  Allah'tan her şeyin hayırlısını istemelidir. Bizim için ne-yin hayırlı olup olmadığını bizler bilemeyiz. Bir âyet-i keri-mede de bildirildiği gibi, hayır zannettiğimiz şeyler bazen bi-zim için şer, şer sandıklarımız da hayır olabilir. Onun için Al-lah'tan her şeyin, bu arada çocuğun da hayırlısını istemeliyiz. Çocuk sahibi olmak elbette her kesin istediği bir şeydir. Yara-tılış kanunları da bu yöndedir. Ama bazı durumlarda bazı in-sanlar için çocuk sahibi olmamak hayırlı olabilir.

  Çocuğu ol-mayanlar, bunun sebeplerini araştırıp bu sebepleri ortadan kaldırmak ve çocuk sahibi olmak için çalışabilirler. Fakat bü-tün gayretlere rağmen yine çocuk olmuyorsa bunu dert etmek, ısrarla bu konu üzerinde durmak da doğru değildir. Belki de onlar için hayırlı olan öylesidir. Belki çocukları olsaydı başla-rına bilinmedik belâlar gelecekti ve Allah onları o belâlardan korumak için çocuk vermedi.

  Evet, çocuk istemeli, bunun yol-larını da aramalı, ama işi çığırından çıkarıp takıntı haline getirmemelidir. Her şeyin hayırlısını istemelidir. Cenab-ı Hak, hakkımızda her şeyin haylırlısını versin. (Amin)

  1. "İnne rabbeke hüve'I-hallâku'l-alîm." = "Muhak-kak ki Rabbin her türlü yaratma şeklini bilir." (Hicr, 15/81) âyetini gecele-ri 1267 kere tekrar eder ve bunu üç ay boyunca sürdürür.

  2. Veya; "Fallâhu hüve'l-veliyyü ve hüve yuhyî" = "Muhak-kak ki Allah dosttur ve yaratandır." (Şura, 42/9) âyetini, beraber olmadan önce 289 kere tekrar eder.

  3. Veya; "HüvaIIahü'l-hâliku'l-bâriü" = "O yaratandır ve yok-tan var edendir." (Haşr, 59/24) âyetini 1054 kere tekrar eder.)

  4. Veya;
  tıbbî bir arızası olmamak şartıyla, çocuğu olmayan bir kadın, eğer aybaşı halinden üç gün sonra, öğle saatlerine ya-kın bir zamanda temiz bir kâğıt üzerine 110 defa "Bismillâhirrahmânirrahîm" yazıp o kâğıdı üzerinde taşıyarak eşiyle beraber olursa, Allah'ın izniyle hâmile kalır. (Hâmile kalın-caya kadar kâğıdı üzerinde taşımalıdır.)

  Sorularla İslamiyet


+ Yorum Gönder