+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Mukayeseli İSLAM HUKUKU - Prof. Dr. Hamza AKTAN Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Mukayeseli İSLAM HUKUKU - Prof. Dr. Hamza AKTAN


 2. imam
  Üye

  Cevap: Mukayeseli İSLAM HUKUKU - Prof. Dr. Hamza AKTAN


  Reklam  Cevap: Mukayeseli İslam Miras Hukuku
  Mukayeseli İslam Miras Hukuku, Prof. Dr. Hamza Aktan  Dostlarınızla paylaşmak için tıklayın

  Prof. Dr. Hamza Aktan
  İŞARET YAYINLARI

  İlk çağlardan günümüze kadar uygulanagelmiş miras hukuk sistemlerinin zamanla insan ruhunda ve zihninde gelişen adalet telakkileriyle tekamül etmesi sonucu fert, aile ve toplum dengesinin nispeten sağlanabildiği eklektik miras hukuku telakkisini İslam miras hukukunun miladi yedinci yüzyıl ortalarında beşeriyete empoze etmiş olması hukuk tarihi açısından üzerinde durulması gereken önemli bir gelişmedir. İslam miras hukuku ölenin sadece eli silah tutan erkek hısımlarına mirasçılık hakkı tanıyan, kadın ve çocukları mirastan mahrum bırakan ilkel bir miras hukuku anlayışının egemen olduğu bir muhitte ortaya çıkmakla birlikte fert, aile ve toplum hukukunun kesiştiği denge noktasını bulabilmiş, ne aile efradının hukukunu koruma adına ferdin kendi malları üzerindeki haklarını bütünüyle kısıtlamış ne de ferdin tasarruf hakkının aile fertleri aleyhine sınırsız olduğunu kabul etmiştir. İslam miras hukukunda bir taraftan mirasçıların hukuku korunurken diğer taraftan da ferde kendi mülkünü mirasçılar dışında belli oranda şahsi tercihine göre tasarruf edebilme yetkisi verilmiştir.

+ Yorum Gönder
mukayeseli islam hukuku indir