+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Sizi idare edenlere sövmeyiniz. Islah olmaları (yanlış kararlarını düzeltmeleri) için, Allah’a dua ediniz. Çünkü onların ıslah olmaları, sizin yararınızadır. Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Sizi idare edenlere sövmeyiniz. Islah olmaları (yanlış kararlarını düzeltmeleri) için, Allah’a dua ediniz. Çünkü onların ıslah olmaları, sizin yararınızadır.


 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: Sizi idare edenlere sövmeyiniz. Islah olmaları (yanlış kararlarını düzeltmeleri) için, Allah’a dua ediniz. Çünkü onların ıslah olmaları, sizin yararınızadır.


  Reklam  Cevap:
  Sizi idare edenlere sövmeyiniz. Islah olmaları (yanlış kararlarını düzeltmeleri) için, Allah’a dua ediniz. Çünkü onların ıslah olmaları, sizin yararınızadır.
  [Hadis-i Şerif (Taberani).]

  hadisteki mesaj nedir?
  Hadisteki mesaj Ulul Emre İtaattır.Müslümanlar nerede olursa olsun İslamiyeti yaşamakla görevlidir. Yöneticilerin İslamiyete aykırı olmayan emir ve yasaklarına da uymak durumundadırlar.

  Hadiste geçen "Islah olmaları için dua ediniz" ifadeleri islamiyete aykırı tutum ve davranışları olursa dua ediniz demektir. Bu da kim olursa olsun, hangi devlette bulunursa bulunsun ıslahı için dua edilebileceğini göstermektedir. Bu açıdan Hadis-i Şerifi geniş anlamıyla her yönetici için değelendirmenin bir sakıncası olmaz. Nitekim Peygamber Efendimiz Ömer b. Hattab ve Ebu Cehil için dua etmiştir.


 3. berkehan
  Emekli
  Hz Ömer halife olduğu zaman cemaate soruyor."Ben Kuran a ve sünnete aykırı bir iş yaparsam siz ne yaparsınız"? Müslümanlarda "vallahi Ya Ömer seni kılıcımızla düzeltiriz" Hz. Ömer "Ya Rabbim sana hamdolsun böyle bir topluluğun başına geldiğim için" diyor.

  İslam Ümmetini böyle bir zihniyetle yetiştiren kişi Peygamber Efendimizdi.Hz.ömerden önceki halife Hz. Ebu Bekir Efendimiz de Kuran ın hükümlerinin uygulanmasında çok titiz davrandı.Peygamber Efendimizden sonra dinden dönmeye kalkan yada dinin bir hükmünü yerine getirmek istemeyen topluluklar üzerine hemen İslam ordusunu gönderdi.

  Şimdi Bu örneklere baktığımızda Efendimizin yetiştirdiği halifeleri ve diğer Müslümanlar bu konuda kılıçları çekecek kadar hassas iken Peygamber Efendimizin Yukarıdaki sözünü nasıl değerlendirmek gerekir.Hadisin sahihlik derecesi nedir?Manası itibari ile değerlendirdiğimizde Efendimiz böyle bir söz söylemiş olabilir mi?İslamda bu tip zulüm ve eziyete maruz kalan müslümanlar oturup dua mı etmelidirler.Yoksa Müslümanların tavrı Hz. Ömer e verilen cevap gibi mi olmalıdır?

+ Yorum Gönder