+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İbni sinanın kişilik özellikleri nelerdir? nasıl biriydi ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İbni sinanın kişilik özellikleri nelerdir? nasıl biriydi ?


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: ibni sinanın kişilik özellikleri nelerdir? nasıl biriydi ?


  Reklam  Cevap: İslam filozofu. Aristotelesçi felsefe anlayışını İslam düşüncesine göre yorumlayarak, yaymaya çalışmış, görgücü-usçu bir yöntemin gelişmesine katkıda bulunmuş bir bilim adamıdır. Buhara yakınlarında Hormisen'de doğup, 21 Haziran 1037'de Hemedan'da ölmüştür. Gerçek adı Ebu'l-Ali el-Hüseyin B. Abdullah İbn Sina'dır. Babası, Belh'ten göçerek Buhara'ya yerleşmiş, Samanoğulları hükümdarlarından II.

  Nuh döneminde sarayla ilişki kurmuş, yüksek görevler almış olan Abdullah adlı birisidir. İbn Sina, önce babasından, sonra çağın önde gelen bilginlerinden Natilî ve İsmail Zahid'den mantık, matematik, gökbilim öğrenimi görmüştür. Bir süre tıpla ilgilenmiş, özellikle, hastalıkların ortaya çıkış ve yayılış nedenlerini araştırmış, sağıltımla uğraşmıştır. Bu alandaki başarısı nedeniyle, II. Nuh'un özel hekimi olarak görevlendirildi, onu sağlığa kavuşturunca, dönemin önde gelen tıp bilginlerinden biri olarak önem kazanmıştır.

+ Yorum Gönder
yunus emrenin kişilik özellikleri