Konusunu Oylayın.: Efendimizin erdemli davranışları maddeler halinde

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 33 kişi
Efendimizin erdemli davranışları maddeler halinde
 1. 12.Mart.2012, 21:43
  1
  Misafir

  Efendimizin erdemli davranışları maddeler halinde


  Efendimizin erdemli davranışları maddeler halinde Mumsema efendimizin erdemli davranışları maddeler halinde yazınız


 2. 12.Mart.2012, 21:43
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  efendimizin erdemli davranışları maddeler halinde yazınız

 3. 29.Mart.2012, 14:26
  2
  Fetva Meclisi
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 23.Ocak.2007
  Üye No: 6
  Mesaj Sayısı: 9,440
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 102

  Cevap: efendimizin erdemli davranışları maddeler halinde
  Peygamberimizin çocukluğu ve gençliği temiz ve erdemli bir şekilde geçmişti. Peygamberlikten sonraki yaşamı nasıl erdemli ise, kırk çocukluk ve gençlik döneminde de öylesine erdemliydi. Halbuki gençlik yıllarını geçirdiği Mekke şehri, o zamanlar o kadar karışıktı ki, Mekkeliler arasında yaşayıp da cahiliye çirkinliklerine bulaşmamak âdeta mümkün değildi.
  İslâm öncesi Cahiliye döneminde dolandırıcılık, hile, aldatma, hak yeme, verdiği sözde durmama, hainlik eksik olmuyor, çok basit bir iş gibi görülüyordu.

  Peygamberimiz bu karışık ve kirli toplumda kirlenmeden kalmayı başardı. Başkalarına bulaşan kötü hallerden bütünüyle uzak kaldı. Çünkü Yüce Allah, onu cahiliye devrinin her türlü pis işlerinden, çirkinliklerinden nefret duyacak bir karakterde yaratmıştı.
  Peygamberimizin gençliği, amcası Ebû Talib'in yanında ve onun himayesi altında geçti. Ebû Talib yeğeni için o zaman pek revaçta olan ticareti, meslek olarak seçmişti. Zaten kendisi de meşhur bir tüccardı.
  Peygamberimiz amcası ile birlikte ticarî seyahatler yaparak tecrübesini arttırdı. Doğruluğu, alış verişindeki adaleti kısa zamanda çevresinde duyuldu ve meşhur oldu. O zamanlar Arabistan'da doğru ve güvenilir kimselere sermaye verilir, ticaret yapılarak kârı paylaştırılırdı. Peygamberimize de buna benzer işler verilmiş, o da en doğru bir şekilde işini başarmıştı.

  Hz. Muhammed ‘in (s.a.v.)
  örnek Ahlakı
  Kuşkusuz hem ferdî hem de sosyal bakımdan
  İslâm’ın ideal ve örnek insanı Hz. Muhammed’dir. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm
  Resûlullah’ın hayat ve şahsiyetini müslümanlar i-çin örnek olarak göstermiş (el-Ahzâb
  33/21); bu sebeple ashâb-ı kirâm onun hayatını titizlikle izlemişler; bu
  hayatı hem bizzat kendi yaşayışlarına örnek almışlar hem de sonraki
  nesillere büyük bir gayret ve itina ile nak-letmişlerdir. Onun ahlâkı
  ve şahsiyeti hakkında en önem-li kaynak Kur’ân-ı Kerîm’dir. Çünkü, Hz.
  Âişe’nin be-lirttiği gibi (Müslim, “Müsâfirîn”, 139) “Onun ahlâkı Kur’an’dır.” Hadis
  külliyatıyla siyer, şemâil ve hilye kitapları Hz. Peygamber’in hayatını, bedenî
  özellikleri-ni ve ahlâkî kişiliğini anlatan hadis ve haberleri ihti-va eder.
  Bu kaynakların verdiği mâlumat, yalnızca Peygamberi-miz’in ahlâkını tanıtmak bakımından
  değil, aynı zamanda hem Asr-ı saâdet toplumunun genel karakteri hakkında
  bi-ze fikir vermesi hem de bir müslümanın ahlâkî kişiliği-nin nasıl
  olması gerektiğini göstermesi bakımından son derece önemlidir.

  Resûlullah bir defasında
  kendisini şöyle tanıtmıştı: “Rabbimin katında benim on ismim var: Ben
  Muhammed’im; Ahmed’im; Mâhî’yim, yani Allah benim vasıtamla inkârcılığı mahvedecektir; ben
  Hâşir’im, yani Allah kullarını benim i-zimde toplayacaktır; ben rahmet Peygamber’iyim,
  tövbe Peygamber’iyim, kahramanlık Peygamber’iyim. Ben Mukaffî’yim, yani bütün insanları Allah
  yoluna yöneltirim. Nihayet ben (insanlığı) kemale erdirenim” (Müslim, “Fezâil”, 126).
  Kusursuz bir ifade kabiliyetine sahip olan Resûlullah, hayatı boyunca sadece
  gerçeği söylemiş ve söylediklerini harfi harfine yaşamıştır. O, daima tatlı
  dilli, güler yüzlü ve toleranslı olmuş; bununla beraber sözlerini saygı
  ile dinletmeyi de başarmıştır.
  Peygamberimiz toplulukta yemek yemeyi severdi. Yemeğe
  besmele ile başlar, sağ elini kullanır, tıka basa doyma-dan sofradan
  kalkar, yemekten önce ve sonra ellerini yı-kardı. Sağlığa zararlı ve
  dinen haram olan veya kokusuyla çevresindekileri rahatsız edecek şeyleri yemez;
  bunların dışında hiçbir yemek için “sevmiyorum” demezdi. Sofra kurallarına mutlaka
  uyar, bu konuda çevresindeki-leri de sabırla ve nezaketle eğitirdi.
  İpek
  elbise giymez, altın yüzük takmazdı. Giyiminde temizliğe ve sadeliğe önem
  verir, pejmürdelikten hoşlanmazdı. Temizliği “imanın yarısı” sayardı. Bizzat kendisi temiz
  olduğu gibi bu alışkanlığı etrafındakilere de kazandırmaya çalışırdı. Lüks ve
  ihtişama önem vermez, geçici sıkıntıları tasa edinmezdi. Diğer müslümanlara da
  kanaatkâr olmayı, hayata daima iyimser bakmayı telkin ederdi.
  Gönlü zengindi.
  Affetmeyi sever, kimseyi incitmez, düşmanlarının dahi iyiliğini isterdi. Kur’ân-ı Kerîm’de
  onun bu meziyetinden övgüyle bahsedilir ve şöyle buyurulur: “Eğer kaba,
  katı kalpli olsaydın, muhakkak ki insanlar çevrenden dağılır giderlerdi…” (Âl-i
  İmrân 3/159). O, insanların kusurlarını yüzlerine vurmaz, ten-kitlerini isim vermeden
  yapardı.
  Bir öğünlük yemeğini olmayana verdiği için kendisinin ve ailesinin
  aç sabahladığı geceler çok olmuş; fakat kendisi ve ailesi, açlığın
  sıkıntısını iyilik yapmanın ve Allah’ın hoşnutluğunu kazanmanın verdiği mutlulukla altetmeyi
  bilmişlerdir.
  Yeri gelince eşsiz bir yiğit, yeri gelince de son
  de-rece halim selim idi. Adaleti titizlikle korur; insanla-ra sırf mevki
  ve makamlarına göre muamele etmezdi. Aksi-ne fakirlerin, kimsesizlerin, yetimlerin, hastaların,
  gariplerin, çocukların daha çok ilgi ve mutluluğa muhtaç olduklarını bilir
  ve bunu onlardan esirgemezdi.
  Kibirlenmekten nefret eder, kibirle imanın bir
  kalpte birleşemeyeceğini söyler; kimseye karşı ululuk taslamaz; fakat düşmanları karşısında
  da ezilip küçülmezdi. Otori-tesini sürdürmek için sunî ve zorlama tedbirlere
  başvurmaz; meclislerde boş bulduğu yere otururdu. Dalkavukluk-tan nefret ederdi. Kendisine
  bir ilâh gözüyle bakılması-na asla razı olmaz; kendisinin de bir
  insan olduğunu, sadece Allah’ın korumasıyla hata ve günahtan kurtulabi-leceğini hiçbir
  kaygıya kapılmadan samimiyetle ifade ederdi. Halkın arasına katılır; insanlarla olan
  ilişki-lerini herhangi bir insan gibi sürdürür; hastaları, dostlarını, komşularını ziyaret
  eder; müslümanların acı ve tatlı günlerini paylaşmaktan geri kalmazdı.
  Resûlullah’ın
  aile hayatı son derece muntazamdı. Eş-lerine saygı gösterir; haklarına riayet
  eder; hatta ge-celeyin ibadet etmek istediği zaman bile eşinden izin
  alma inceliğini gösterirdi. Aile bireyleriyle şakalaşma-yı sever, nâdiren vuku bulan
  aile içi tatsızlıkları an-layışla karşılar, ikazlarını incitmeden, medenîce yapar-dı.
  Din
  ve dünya işleri arasında ideal bir uyum kurması, onun en
  önemli özelliklerinden ve başarısının sebeple-rinden biridir. Bir hıristiyan olan müsteşrik
  M. G. Demombynes, Muhammed (s. 599-600) isimli önemli eserinde, İslâmiyet’in
  Hıristiyanlığa üstünlüğünü ve Hz. Peygamber’in başarısının sebeplerini şöyle anlatıyor: “Îsâ’nın
  vaazında öbür dünya için hazırlık, bu dünyanın nimetle-rinden vazgeçmekle başlar.
  İslâm’da ise kesinlikle böyle bir şey yoktur… İslâm’a göre, iyi
  bir şekilde kullan-mak şartıyla hiçbir nimet kötü değildir.”
  Bazı sahâbîler,
  ebedî kurtuluşlarını kazanabilmek i-çin geceleri hep namaz kılacaklarını, gündüzleri oruç
  tutacaklarını, evlenmeyeceklerini, evli olanlar eşlerine yaklaşmayacaklarını söylemişlerdi. Hz. Peygamber bu
  gelişmeyi duyunca onları şu sözlerle uyardı: “Sizin şöyle şöyle söylediğinizi
  duyuyorum. Bakın, yemin ederim ki ben, Allah’a hepinizden daha çok
  saygılıyım. Bununla birlikte oruç tuttuğum günler de olur, tutmadığım günler
  de. Namaz da kılarım, uyku da uyurum. Kadınlarla da evlenirim…
  Kim benim sünnetimden (yolumdan) yüz çevirirse benden yüz çe-virmiş olur”
  (Buhârî, “Nikâh”, 1). “Dünyada zühd içinde ol-mak, helâli haram saymak
  değildir” (Tirmizî, “Zühd”, 29).
  Kur’an Allah elçisini “güzel örnek” olarak
  gösteri-yor. Muhammed Hamîdullah’ın dediği gibi, “Şayet Hz. Muhammed, insanın dünya
  hayatını, zevklerini tamamen red-deden, bunlardan uzak kalan bir melek hayatı
  sürdürmek isteseydi, onun sürdürdüğü bu hayat, insanlar için ölü doğmuş
  bir kural olarak kalacaktı” (İslâm Peygamberi, II, 664). Nitekim Roma’nın
  barbarlaştırdığı Hıristiyanlık dünyaya hâkim olsa bile, Îsâ’ya nisbet edilen Hıristi-yanlık
  kilise hatta mânastırların duvarlarını aşamamış-tır.
  Resûlullah’ın diğer bir önemli özelliği,
  Kur’an’ın deyimiyle “insan-peygamber” oluşudur (el-İsrâ 17/93). O-nun ebedî mesajına göre,
  kendisi de dahil olmak üzere, “Bütün insanlar hata eder; hata
  edenlerin en hayırlısı ise tövbe edenlerdir” (Tirmizî, “Kıyâmet”, 49). En
  mükemmel insanın hayatında bile iyilik-kötülük mücadelesinin bit-tiği bir son nokta
  yoktur. O sebepledir ki, kendisine “Yaşlandınız, yâ Resûlellah!” denildiğinde o,
  “Beni Hûd ve Şûrâ sûreleri yaşlandırdı” (Tirmizî, “Tefsîr”, 56, 6)
  buyurmuşlardır. Çünkü her iki sûrede de, “Sana buyurulduğu gibi dosdoğru
  ol!” (Hûd 11/112; eş-Şûrâ 42/15) denilmektedir. Fahreddin er-Râzî’nin de belirttiği
  gibi bu âyet, ahlâkî hayatın kolay olmadığını gösterir. Zira bir
  ömür boyu doğruluk çizgizinden sapmadan ilerlemek, Kur’an’ın deyimiyle, bu “sarp
  yokuşu tırmanabilmek” zor, zor olduğu kadar da kutsal bir çabadır.
  İslâm dini prensip olarak Hıristiyanlık’ta olduğu gi-bi, Hz. Peygamber de
  dahil olmak üzere, hiçbir insanı ilâhlık mertebesinde hatasız kabul etmemiştir.
  Bu yüzden Peygamberimiz, sık sık tövbe ve istiğfar ettiğini söy-ler;
  iyilik yolunda sebat ettirmesi, ahlâkını güzelleş-tirmesi için Allah’a dua ederdi
  (meselâ bk. Müslim, “Müsâfirîn”, 201; Nesâî, “İftitâh”, 16, 17).
  Hz.
  Muhammed, Allah tarafından ebedî risâletle görev-lendirilmiş olmak bakımından en büyük
  şeref ve imtiyaza mazhar olmuştur. Bunun yanında o hem bir
  insan ve kul olarak hem de kendi deyimiyle “ahlâkî güzellikleri
  tamamlamak için gönderilmiş” bir rehber olarak bütün ömrü-nü erdemli yaşamaya
  adamış olmak bakımından da en seçkin insandır ve bu yüzden
  “üsve-i hasene” (güzel örnek)dir.
  Onun en yüksek ve örnek faziletlerinden
  biri de ken-disini kanunlar üstü görmemesidir. Kur’ân-ı Kerîm’de de-falarca ona,
  kendisine vahyedilene uyması emredilmiştir. Zümer sûresinin 12. âyetinde ona verilen
  bir tâlimat o-lan, “Ben müslümanların ilki olmakla emrolundum” şeklinde-ki ifade,
  onun ahlâk ve fazilette de öncü ve örnek olma-sını gerektirir.
  Bu sebepledir ki, Kur’ân-ı Kerîm’deki pek çok emir ve yasak
  doğrudan ona hitap eder.
  Herkesin kabul ettiği üzere kötülüklerin en
  fenası, bir insanın inanmadığı bir görüşü savunması, yapmadığı bir işi
  emretmesidir. Kur’an’da da, “Yapmayacağınız bir şeyi söylemeniz Allah katında büyük
  bir öfkeye sebep olur” (es-Saf 61/3) buyurulmuştur. Münafıkların “cehennemin en
  dibinde” gösterilmesi de bundandır (en-Nisâ 4/145). Bu açıdan, Hz. Peygamber’in
  inanmadığı veya yaşamadığı bir görüşü, bir işi buyurduğuna, kendi kendisiyle
  çeliştiği-ne dair tek bir örnek yoktur. Bu yüzden düşmanları tara-fından
  bile “Muhammedü’l-emîn” diye anılmış; risâletine ilk inananlar, kendisini en iyi
  tanıyan yakınları olmuş-tur. Tarihte ilkeler koyan nice düşünürler unutulup git-miş;
  fakat yalnız peygamberler, çağlar boyunca hak, dü-rüstlük, iyilik ve fazilet
  örneği olarak saygıyla izlen-mişlerdir. Özellikle, hayatını ayrıntılarıyla tanıma bahtına erdiğimiz
  yegâne peygamber olan Allah Resulü’nün, getirdiği evrensel ilkeler yanında, bir
  çocu-ğun başını okşaması, kızması beklenen bir küstahlığı te-bessümle karşılaması, sıradan
  insanların meseleleriyle içtenlikle ilgilenmesi gibi basit görünen faziletli dav-ranışları bile
  eşsiz bir ahlâk kahramanının, fazilet â-bidesinin zengin ahlâkî kişiliğini oluşturmuştur.
  Kur’ân-ı Kerîm’in birkaç âyetinde Hz. Peygamber, bazı küçük yanılgıları sebebiyle
  ikaz edilmiştir. Bu âyetler onun bir ilâh gibi kabul edilmemesi
  gerektiğini göster-mesi bakımından önemlidir. Fakat, bundan daha önemlisi şudur ki,
  Resûlullah bu âyetleri, en küçük bir komplekse kapılmadan, açık yüreklilikle
  halka okumuş, duyurmuş; dahası namazlarda okunmasına izin vermiştir. Tarihte kendisini
  eleştiren sözleri okumayı ibadet sayacak kadar ahlâkta ve fazilette yücelmiş
  olan bir başka şahsiyet yoktur. İşte bundan dolayı o, insanlığa
  örnek, âlemlere rahmettir.
  Allah Resulü, davet ettiği insanlara, âhiret kurtulu-şundan
  başka hiçbir peşin çıkar vaad etmiyordu. Aksine, bu yolun uzun,
  çetin ve dikenli olduğunu, onlara, gökle-rin, yerin ve dağların bile
  taşıyamayacağı bir emanet getirdiğini açıklıyor; fakat samimi bir mümin, lekesiz
  bir insan olarak her türlü bâtıllardan, edepsiz ve aşa-ğılık davranışlardan
  kurtularak, doğru ve samimi imana, faziletlerle süslü insanlığa çağırıyordu. Bizzat
  kendi yaşayışıyla da bu imanın ve faziletin zengin örneğini sergiliyordu.
  Nitekim Mekke’de müşriklerin dayanılmaz boyutlara ulaşan baskısı karşısında Habeşistan’a sığınan
  müslümanların sözcüsü Ca‘fer b. Ebû Tâlib’in, Habeş hükümdarının huzurunda yaptığı
  konuşmada şu çarpıcı ifade-ler yer alıyordu:
  “Biz vaktiyle Câhiliye halkı
  olarak putlara tapar, ölü hayvan eti yerdik. Bir sürü edepsizlikler
  yapardık; ya-kınlarımıza ilgisiz kalır, komşularımıza kötülük ederdik. Güçlü olanlarımız zayıfları
  ezerdi. İşte Allah bize Pey-gamberimiz’i göndermezden önceki halimiz bu idi…
  O Peygamber bize doğruluğu öğretti; emanete sadık kalmayı, akrabamıza ilgi
  göstermeyi, komşularımıza iyi davranma-yı, insanların haklarına ve hayatlarına saygılı olmayı
  emretti. Çirkin davranışları, yalancı şahitliği, yetim malı yemeyi, namuslu kadınlara
  iftira atmayı yasakladı.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 202)
  Resûlullah’ın
  düşmanları, onu, atalarının dinini terkettiği, şair, mecnun sihirbaz olduğu gibi
  iddialar ve saçmalıklarla halkın gözünden düşürmeye çalıştılar. Fakat, bir hıristiyan
  ilâhiyatçının da dediği gibi, “Hz. Muhammed’in çağdaşları onda hiçbir ahlâkî
  kusur göreme-diler” (M. Watt, Hz. Muhammed, s. 246); bu sebeple
  de ona asla gerçek bir kusur isnat edemediler. Sadece, her
  za-man ve her devirde bütün zalimlerin başvurduğu yolları izlediler; yani
  onunla ve ona inananlarla alay ettiler, hakaret ettiler, zulmettiler, abluka
  altına alıp açlığa mahkûm ettiler. Ancak otoritesini ve saygınlığını zorba-lıktan
  değil, getirdiği ilâhî prensiplerden, dayandığı doğrulardan, yaşadığı erdemlerden alan Allah
  elçisinin karşısında zalimlerin direnişi sadece bir çocukluk dev-resi kadar sürebildi.
  En sonunda Allah ona, haksızlıkla çıkarıldığı kutsal yurdu Mekke’ye muzaffer
  olarak dönme mutluluğunu yaşattı.
  Mekke fethedilince Resûlullah, bütün suçluların ba-ğışlandığını
  ilân etti. O vakte kadar, Ebû Cehil’den sonra müşriklerin lideri
  ve İslâm’ın en yaman düşmanı olan Ebû Süfyân İslâm karargâhına
  geldiğinde, Hz. Peygamber onu saygıyla karşılamış; hatta evinin dokunulmazlığı, oraya
  sığınanların güvence içinde olduğu tâlimatını vermişti. Bu tavır bize, eşsiz
  bir cesarete sahip muzaffer bir kumandanın, aynı zamanda alçak gönül-lü,
  kinden uzak ve bağışlayıcı olması lâzım geldiğini gösterir.
  Câhiliye döneminde
  Araplar âcizlik, pasiflik ve kor-kaklıktan nefret eder; cesaret ve yiğitlikten
  hoşlanır-lardı. Ancak güçlü ve yiğit olduğu halde öfkesini ve gu-rurunu
  yenenlere de büyük saygı duyarlardı. Eğer Hz. Peygamber’in ağır başlılığı
  ve yumuşaklığı âcizlikten ileri gelseydi; veya tersine, yiğitlik ve cesareti
  ken-disine gurur ve kibir verseydi asla sevilmez ve taraftar bulamazdı.
  Hz. Âişe, onun çok önemli iki özelliğini şu sözlerle anlatır:
  “Allah Resulü, iki durumdan birini seç-mek gerektiğinde, eğer kötü değilse,
  mutlaka kolay olanını seçerdi (insanların işlerini zorlaştırmazdı)… Bir de Al-lah
  Resulü, kendisiyle ilgili kötülüklerden dolayı asla in-tikam peşinde olmamıştır. Fakat
  Allah’ın bir kanunu ihlâl edilince mutlaka bunun cezasını verirdi” (Buhârî,
  “Edeb”, 80).
  Endülüslü ünlü âlim İbn Hazm (ö. 456/1064), her
  cüm-lesi bir hikmet değeri taşıyan el-Ahlâk ve’s-siyer adlı ahlâk kitabında
  şöyle der: “Âhiret iyiliğini, dünya bil-geliğini, düzgün yaşayışı, bütün ahlâk
  güzelliklerini, bütün faziletleri kazanmak isteyen kişi, Hz. Muhammed’i örnek alsın”
  (s. 19-20). Çünkü “Resûlullah bütün hayır-larda en ileridedir. Allah onun
  ahlâkını övmüş, fazilet-leri en mükemmel şekliyle onda toplamış ve onu
  her türlü kusurlardan arındırmıştır” (s. 50).

  arşivden alıntı... 4. 29.Mart.2012, 14:26
  2
  Moderatör  Peygamberimizin çocukluğu ve gençliği temiz ve erdemli bir şekilde geçmişti. Peygamberlikten sonraki yaşamı nasıl erdemli ise, kırk çocukluk ve gençlik döneminde de öylesine erdemliydi. Halbuki gençlik yıllarını geçirdiği Mekke şehri, o zamanlar o kadar karışıktı ki, Mekkeliler arasında yaşayıp da cahiliye çirkinliklerine bulaşmamak âdeta mümkün değildi.
  İslâm öncesi Cahiliye döneminde dolandırıcılık, hile, aldatma, hak yeme, verdiği sözde durmama, hainlik eksik olmuyor, çok basit bir iş gibi görülüyordu.

  Peygamberimiz bu karışık ve kirli toplumda kirlenmeden kalmayı başardı. Başkalarına bulaşan kötü hallerden bütünüyle uzak kaldı. Çünkü Yüce Allah, onu cahiliye devrinin her türlü pis işlerinden, çirkinliklerinden nefret duyacak bir karakterde yaratmıştı.
  Peygamberimizin gençliği, amcası Ebû Talib'in yanında ve onun himayesi altında geçti. Ebû Talib yeğeni için o zaman pek revaçta olan ticareti, meslek olarak seçmişti. Zaten kendisi de meşhur bir tüccardı.
  Peygamberimiz amcası ile birlikte ticarî seyahatler yaparak tecrübesini arttırdı. Doğruluğu, alış verişindeki adaleti kısa zamanda çevresinde duyuldu ve meşhur oldu. O zamanlar Arabistan'da doğru ve güvenilir kimselere sermaye verilir, ticaret yapılarak kârı paylaştırılırdı. Peygamberimize de buna benzer işler verilmiş, o da en doğru bir şekilde işini başarmıştı.

  Hz. Muhammed ‘in (s.a.v.)
  örnek Ahlakı
  Kuşkusuz hem ferdî hem de sosyal bakımdan
  İslâm’ın ideal ve örnek insanı Hz. Muhammed’dir. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm
  Resûlullah’ın hayat ve şahsiyetini müslümanlar i-çin örnek olarak göstermiş (el-Ahzâb
  33/21); bu sebeple ashâb-ı kirâm onun hayatını titizlikle izlemişler; bu
  hayatı hem bizzat kendi yaşayışlarına örnek almışlar hem de sonraki
  nesillere büyük bir gayret ve itina ile nak-letmişlerdir. Onun ahlâkı
  ve şahsiyeti hakkında en önem-li kaynak Kur’ân-ı Kerîm’dir. Çünkü, Hz.
  Âişe’nin be-lirttiği gibi (Müslim, “Müsâfirîn”, 139) “Onun ahlâkı Kur’an’dır.” Hadis
  külliyatıyla siyer, şemâil ve hilye kitapları Hz. Peygamber’in hayatını, bedenî
  özellikleri-ni ve ahlâkî kişiliğini anlatan hadis ve haberleri ihti-va eder.
  Bu kaynakların verdiği mâlumat, yalnızca Peygamberi-miz’in ahlâkını tanıtmak bakımından
  değil, aynı zamanda hem Asr-ı saâdet toplumunun genel karakteri hakkında
  bi-ze fikir vermesi hem de bir müslümanın ahlâkî kişiliği-nin nasıl
  olması gerektiğini göstermesi bakımından son derece önemlidir.

  Resûlullah bir defasında
  kendisini şöyle tanıtmıştı: “Rabbimin katında benim on ismim var: Ben
  Muhammed’im; Ahmed’im; Mâhî’yim, yani Allah benim vasıtamla inkârcılığı mahvedecektir; ben
  Hâşir’im, yani Allah kullarını benim i-zimde toplayacaktır; ben rahmet Peygamber’iyim,
  tövbe Peygamber’iyim, kahramanlık Peygamber’iyim. Ben Mukaffî’yim, yani bütün insanları Allah
  yoluna yöneltirim. Nihayet ben (insanlığı) kemale erdirenim” (Müslim, “Fezâil”, 126).
  Kusursuz bir ifade kabiliyetine sahip olan Resûlullah, hayatı boyunca sadece
  gerçeği söylemiş ve söylediklerini harfi harfine yaşamıştır. O, daima tatlı
  dilli, güler yüzlü ve toleranslı olmuş; bununla beraber sözlerini saygı
  ile dinletmeyi de başarmıştır.
  Peygamberimiz toplulukta yemek yemeyi severdi. Yemeğe
  besmele ile başlar, sağ elini kullanır, tıka basa doyma-dan sofradan
  kalkar, yemekten önce ve sonra ellerini yı-kardı. Sağlığa zararlı ve
  dinen haram olan veya kokusuyla çevresindekileri rahatsız edecek şeyleri yemez;
  bunların dışında hiçbir yemek için “sevmiyorum” demezdi. Sofra kurallarına mutlaka
  uyar, bu konuda çevresindeki-leri de sabırla ve nezaketle eğitirdi.
  İpek
  elbise giymez, altın yüzük takmazdı. Giyiminde temizliğe ve sadeliğe önem
  verir, pejmürdelikten hoşlanmazdı. Temizliği “imanın yarısı” sayardı. Bizzat kendisi temiz
  olduğu gibi bu alışkanlığı etrafındakilere de kazandırmaya çalışırdı. Lüks ve
  ihtişama önem vermez, geçici sıkıntıları tasa edinmezdi. Diğer müslümanlara da
  kanaatkâr olmayı, hayata daima iyimser bakmayı telkin ederdi.
  Gönlü zengindi.
  Affetmeyi sever, kimseyi incitmez, düşmanlarının dahi iyiliğini isterdi. Kur’ân-ı Kerîm’de
  onun bu meziyetinden övgüyle bahsedilir ve şöyle buyurulur: “Eğer kaba,
  katı kalpli olsaydın, muhakkak ki insanlar çevrenden dağılır giderlerdi…” (Âl-i
  İmrân 3/159). O, insanların kusurlarını yüzlerine vurmaz, ten-kitlerini isim vermeden
  yapardı.
  Bir öğünlük yemeğini olmayana verdiği için kendisinin ve ailesinin
  aç sabahladığı geceler çok olmuş; fakat kendisi ve ailesi, açlığın
  sıkıntısını iyilik yapmanın ve Allah’ın hoşnutluğunu kazanmanın verdiği mutlulukla altetmeyi
  bilmişlerdir.
  Yeri gelince eşsiz bir yiğit, yeri gelince de son
  de-rece halim selim idi. Adaleti titizlikle korur; insanla-ra sırf mevki
  ve makamlarına göre muamele etmezdi. Aksi-ne fakirlerin, kimsesizlerin, yetimlerin, hastaların,
  gariplerin, çocukların daha çok ilgi ve mutluluğa muhtaç olduklarını bilir
  ve bunu onlardan esirgemezdi.
  Kibirlenmekten nefret eder, kibirle imanın bir
  kalpte birleşemeyeceğini söyler; kimseye karşı ululuk taslamaz; fakat düşmanları karşısında
  da ezilip küçülmezdi. Otori-tesini sürdürmek için sunî ve zorlama tedbirlere
  başvurmaz; meclislerde boş bulduğu yere otururdu. Dalkavukluk-tan nefret ederdi. Kendisine
  bir ilâh gözüyle bakılması-na asla razı olmaz; kendisinin de bir
  insan olduğunu, sadece Allah’ın korumasıyla hata ve günahtan kurtulabi-leceğini hiçbir
  kaygıya kapılmadan samimiyetle ifade ederdi. Halkın arasına katılır; insanlarla olan
  ilişki-lerini herhangi bir insan gibi sürdürür; hastaları, dostlarını, komşularını ziyaret
  eder; müslümanların acı ve tatlı günlerini paylaşmaktan geri kalmazdı.
  Resûlullah’ın
  aile hayatı son derece muntazamdı. Eş-lerine saygı gösterir; haklarına riayet
  eder; hatta ge-celeyin ibadet etmek istediği zaman bile eşinden izin
  alma inceliğini gösterirdi. Aile bireyleriyle şakalaşma-yı sever, nâdiren vuku bulan
  aile içi tatsızlıkları an-layışla karşılar, ikazlarını incitmeden, medenîce yapar-dı.
  Din
  ve dünya işleri arasında ideal bir uyum kurması, onun en
  önemli özelliklerinden ve başarısının sebeple-rinden biridir. Bir hıristiyan olan müsteşrik
  M. G. Demombynes, Muhammed (s. 599-600) isimli önemli eserinde, İslâmiyet’in
  Hıristiyanlığa üstünlüğünü ve Hz. Peygamber’in başarısının sebeplerini şöyle anlatıyor: “Îsâ’nın
  vaazında öbür dünya için hazırlık, bu dünyanın nimetle-rinden vazgeçmekle başlar.
  İslâm’da ise kesinlikle böyle bir şey yoktur… İslâm’a göre, iyi
  bir şekilde kullan-mak şartıyla hiçbir nimet kötü değildir.”
  Bazı sahâbîler,
  ebedî kurtuluşlarını kazanabilmek i-çin geceleri hep namaz kılacaklarını, gündüzleri oruç
  tutacaklarını, evlenmeyeceklerini, evli olanlar eşlerine yaklaşmayacaklarını söylemişlerdi. Hz. Peygamber bu
  gelişmeyi duyunca onları şu sözlerle uyardı: “Sizin şöyle şöyle söylediğinizi
  duyuyorum. Bakın, yemin ederim ki ben, Allah’a hepinizden daha çok
  saygılıyım. Bununla birlikte oruç tuttuğum günler de olur, tutmadığım günler
  de. Namaz da kılarım, uyku da uyurum. Kadınlarla da evlenirim…
  Kim benim sünnetimden (yolumdan) yüz çevirirse benden yüz çe-virmiş olur”
  (Buhârî, “Nikâh”, 1). “Dünyada zühd içinde ol-mak, helâli haram saymak
  değildir” (Tirmizî, “Zühd”, 29).
  Kur’an Allah elçisini “güzel örnek” olarak
  gösteri-yor. Muhammed Hamîdullah’ın dediği gibi, “Şayet Hz. Muhammed, insanın dünya
  hayatını, zevklerini tamamen red-deden, bunlardan uzak kalan bir melek hayatı
  sürdürmek isteseydi, onun sürdürdüğü bu hayat, insanlar için ölü doğmuş
  bir kural olarak kalacaktı” (İslâm Peygamberi, II, 664). Nitekim Roma’nın
  barbarlaştırdığı Hıristiyanlık dünyaya hâkim olsa bile, Îsâ’ya nisbet edilen Hıristi-yanlık
  kilise hatta mânastırların duvarlarını aşamamış-tır.
  Resûlullah’ın diğer bir önemli özelliği,
  Kur’an’ın deyimiyle “insan-peygamber” oluşudur (el-İsrâ 17/93). O-nun ebedî mesajına göre,
  kendisi de dahil olmak üzere, “Bütün insanlar hata eder; hata
  edenlerin en hayırlısı ise tövbe edenlerdir” (Tirmizî, “Kıyâmet”, 49). En
  mükemmel insanın hayatında bile iyilik-kötülük mücadelesinin bit-tiği bir son nokta
  yoktur. O sebepledir ki, kendisine “Yaşlandınız, yâ Resûlellah!” denildiğinde o,
  “Beni Hûd ve Şûrâ sûreleri yaşlandırdı” (Tirmizî, “Tefsîr”, 56, 6)
  buyurmuşlardır. Çünkü her iki sûrede de, “Sana buyurulduğu gibi dosdoğru
  ol!” (Hûd 11/112; eş-Şûrâ 42/15) denilmektedir. Fahreddin er-Râzî’nin de belirttiği
  gibi bu âyet, ahlâkî hayatın kolay olmadığını gösterir. Zira bir
  ömür boyu doğruluk çizgizinden sapmadan ilerlemek, Kur’an’ın deyimiyle, bu “sarp
  yokuşu tırmanabilmek” zor, zor olduğu kadar da kutsal bir çabadır.
  İslâm dini prensip olarak Hıristiyanlık’ta olduğu gi-bi, Hz. Peygamber de
  dahil olmak üzere, hiçbir insanı ilâhlık mertebesinde hatasız kabul etmemiştir.
  Bu yüzden Peygamberimiz, sık sık tövbe ve istiğfar ettiğini söy-ler;
  iyilik yolunda sebat ettirmesi, ahlâkını güzelleş-tirmesi için Allah’a dua ederdi
  (meselâ bk. Müslim, “Müsâfirîn”, 201; Nesâî, “İftitâh”, 16, 17).
  Hz.
  Muhammed, Allah tarafından ebedî risâletle görev-lendirilmiş olmak bakımından en büyük
  şeref ve imtiyaza mazhar olmuştur. Bunun yanında o hem bir
  insan ve kul olarak hem de kendi deyimiyle “ahlâkî güzellikleri
  tamamlamak için gönderilmiş” bir rehber olarak bütün ömrü-nü erdemli yaşamaya
  adamış olmak bakımından da en seçkin insandır ve bu yüzden
  “üsve-i hasene” (güzel örnek)dir.
  Onun en yüksek ve örnek faziletlerinden
  biri de ken-disini kanunlar üstü görmemesidir. Kur’ân-ı Kerîm’de de-falarca ona,
  kendisine vahyedilene uyması emredilmiştir. Zümer sûresinin 12. âyetinde ona verilen
  bir tâlimat o-lan, “Ben müslümanların ilki olmakla emrolundum” şeklinde-ki ifade,
  onun ahlâk ve fazilette de öncü ve örnek olma-sını gerektirir.
  Bu sebepledir ki, Kur’ân-ı Kerîm’deki pek çok emir ve yasak
  doğrudan ona hitap eder.
  Herkesin kabul ettiği üzere kötülüklerin en
  fenası, bir insanın inanmadığı bir görüşü savunması, yapmadığı bir işi
  emretmesidir. Kur’an’da da, “Yapmayacağınız bir şeyi söylemeniz Allah katında büyük
  bir öfkeye sebep olur” (es-Saf 61/3) buyurulmuştur. Münafıkların “cehennemin en
  dibinde” gösterilmesi de bundandır (en-Nisâ 4/145). Bu açıdan, Hz. Peygamber’in
  inanmadığı veya yaşamadığı bir görüşü, bir işi buyurduğuna, kendi kendisiyle
  çeliştiği-ne dair tek bir örnek yoktur. Bu yüzden düşmanları tara-fından
  bile “Muhammedü’l-emîn” diye anılmış; risâletine ilk inananlar, kendisini en iyi
  tanıyan yakınları olmuş-tur. Tarihte ilkeler koyan nice düşünürler unutulup git-miş;
  fakat yalnız peygamberler, çağlar boyunca hak, dü-rüstlük, iyilik ve fazilet
  örneği olarak saygıyla izlen-mişlerdir. Özellikle, hayatını ayrıntılarıyla tanıma bahtına erdiğimiz
  yegâne peygamber olan Allah Resulü’nün, getirdiği evrensel ilkeler yanında, bir
  çocu-ğun başını okşaması, kızması beklenen bir küstahlığı te-bessümle karşılaması, sıradan
  insanların meseleleriyle içtenlikle ilgilenmesi gibi basit görünen faziletli dav-ranışları bile
  eşsiz bir ahlâk kahramanının, fazilet â-bidesinin zengin ahlâkî kişiliğini oluşturmuştur.
  Kur’ân-ı Kerîm’in birkaç âyetinde Hz. Peygamber, bazı küçük yanılgıları sebebiyle
  ikaz edilmiştir. Bu âyetler onun bir ilâh gibi kabul edilmemesi
  gerektiğini göster-mesi bakımından önemlidir. Fakat, bundan daha önemlisi şudur ki,
  Resûlullah bu âyetleri, en küçük bir komplekse kapılmadan, açık yüreklilikle
  halka okumuş, duyurmuş; dahası namazlarda okunmasına izin vermiştir. Tarihte kendisini
  eleştiren sözleri okumayı ibadet sayacak kadar ahlâkta ve fazilette yücelmiş
  olan bir başka şahsiyet yoktur. İşte bundan dolayı o, insanlığa
  örnek, âlemlere rahmettir.
  Allah Resulü, davet ettiği insanlara, âhiret kurtulu-şundan
  başka hiçbir peşin çıkar vaad etmiyordu. Aksine, bu yolun uzun,
  çetin ve dikenli olduğunu, onlara, gökle-rin, yerin ve dağların bile
  taşıyamayacağı bir emanet getirdiğini açıklıyor; fakat samimi bir mümin, lekesiz
  bir insan olarak her türlü bâtıllardan, edepsiz ve aşa-ğılık davranışlardan
  kurtularak, doğru ve samimi imana, faziletlerle süslü insanlığa çağırıyordu. Bizzat
  kendi yaşayışıyla da bu imanın ve faziletin zengin örneğini sergiliyordu.
  Nitekim Mekke’de müşriklerin dayanılmaz boyutlara ulaşan baskısı karşısında Habeşistan’a sığınan
  müslümanların sözcüsü Ca‘fer b. Ebû Tâlib’in, Habeş hükümdarının huzurunda yaptığı
  konuşmada şu çarpıcı ifade-ler yer alıyordu:
  “Biz vaktiyle Câhiliye halkı
  olarak putlara tapar, ölü hayvan eti yerdik. Bir sürü edepsizlikler
  yapardık; ya-kınlarımıza ilgisiz kalır, komşularımıza kötülük ederdik. Güçlü olanlarımız zayıfları
  ezerdi. İşte Allah bize Pey-gamberimiz’i göndermezden önceki halimiz bu idi…
  O Peygamber bize doğruluğu öğretti; emanete sadık kalmayı, akrabamıza ilgi
  göstermeyi, komşularımıza iyi davranma-yı, insanların haklarına ve hayatlarına saygılı olmayı
  emretti. Çirkin davranışları, yalancı şahitliği, yetim malı yemeyi, namuslu kadınlara
  iftira atmayı yasakladı.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 202)
  Resûlullah’ın
  düşmanları, onu, atalarının dinini terkettiği, şair, mecnun sihirbaz olduğu gibi
  iddialar ve saçmalıklarla halkın gözünden düşürmeye çalıştılar. Fakat, bir hıristiyan
  ilâhiyatçının da dediği gibi, “Hz. Muhammed’in çağdaşları onda hiçbir ahlâkî
  kusur göreme-diler” (M. Watt, Hz. Muhammed, s. 246); bu sebeple
  de ona asla gerçek bir kusur isnat edemediler. Sadece, her
  za-man ve her devirde bütün zalimlerin başvurduğu yolları izlediler; yani
  onunla ve ona inananlarla alay ettiler, hakaret ettiler, zulmettiler, abluka
  altına alıp açlığa mahkûm ettiler. Ancak otoritesini ve saygınlığını zorba-lıktan
  değil, getirdiği ilâhî prensiplerden, dayandığı doğrulardan, yaşadığı erdemlerden alan Allah
  elçisinin karşısında zalimlerin direnişi sadece bir çocukluk dev-resi kadar sürebildi.
  En sonunda Allah ona, haksızlıkla çıkarıldığı kutsal yurdu Mekke’ye muzaffer
  olarak dönme mutluluğunu yaşattı.
  Mekke fethedilince Resûlullah, bütün suçluların ba-ğışlandığını
  ilân etti. O vakte kadar, Ebû Cehil’den sonra müşriklerin lideri
  ve İslâm’ın en yaman düşmanı olan Ebû Süfyân İslâm karargâhına
  geldiğinde, Hz. Peygamber onu saygıyla karşılamış; hatta evinin dokunulmazlığı, oraya
  sığınanların güvence içinde olduğu tâlimatını vermişti. Bu tavır bize, eşsiz
  bir cesarete sahip muzaffer bir kumandanın, aynı zamanda alçak gönül-lü,
  kinden uzak ve bağışlayıcı olması lâzım geldiğini gösterir.
  Câhiliye döneminde
  Araplar âcizlik, pasiflik ve kor-kaklıktan nefret eder; cesaret ve yiğitlikten
  hoşlanır-lardı. Ancak güçlü ve yiğit olduğu halde öfkesini ve gu-rurunu
  yenenlere de büyük saygı duyarlardı. Eğer Hz. Peygamber’in ağır başlılığı
  ve yumuşaklığı âcizlikten ileri gelseydi; veya tersine, yiğitlik ve cesareti
  ken-disine gurur ve kibir verseydi asla sevilmez ve taraftar bulamazdı.
  Hz. Âişe, onun çok önemli iki özelliğini şu sözlerle anlatır:
  “Allah Resulü, iki durumdan birini seç-mek gerektiğinde, eğer kötü değilse,
  mutlaka kolay olanını seçerdi (insanların işlerini zorlaştırmazdı)… Bir de Al-lah
  Resulü, kendisiyle ilgili kötülüklerden dolayı asla in-tikam peşinde olmamıştır. Fakat
  Allah’ın bir kanunu ihlâl edilince mutlaka bunun cezasını verirdi” (Buhârî,
  “Edeb”, 80).
  Endülüslü ünlü âlim İbn Hazm (ö. 456/1064), her
  cüm-lesi bir hikmet değeri taşıyan el-Ahlâk ve’s-siyer adlı ahlâk kitabında
  şöyle der: “Âhiret iyiliğini, dünya bil-geliğini, düzgün yaşayışı, bütün ahlâk
  güzelliklerini, bütün faziletleri kazanmak isteyen kişi, Hz. Muhammed’i örnek alsın”
  (s. 19-20). Çünkü “Resûlullah bütün hayır-larda en ileridedir. Allah onun
  ahlâkını övmüş, fazilet-leri en mükemmel şekliyle onda toplamış ve onu
  her türlü kusurlardan arındırmıştır” (s. 50).

  arşivden alıntı...


 5. 17.Aralık.2014, 17:36
  3
  Misafir

  Cevap: efendimizin erdemli davranışları maddeler halinde

  1:güzel kokular sürünür.


 6. 17.Aralık.2014, 17:36
  3
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  1:güzel kokular sürünür.

 7. 19.Aralık.2014, 21:08
  4
  Misafir

  Cevap: efendimizin erdemli davranışları maddeler halinde

  Hz. Muhammedin Erdemli Davranışları Nelerdir

  Peygamberimizin çocukluğu ve gençliği temiz ve erdemli bir şekilde geçmişti. Peygamberlikten sonraki yaşamı nasıl erdemli ise kırk çocukluk ve gençlik döneminde de öylesine erdemliydi. Halbuki gençlik yıllarını geçirdiği Mekke şehri o zamanlar o kadar karışıktı ki Mekkeliler arasında yaşayıp da cahiliye çirkinliklerine bulaşmamak âdeta mümkün değildi.

  İslâm öncesi Cahiliye döneminde dolandırıcılık hile aldatma hak yeme verdiği sözde durmama hainlik eksik olmuyor çok basit bir iş gibi görülüyordu.

  Peygamberimiz bu karışık ve kirli toplumda kirlenmeden kalmayı başardı. Başkalarına bulaşan kötü hallerden bütünüyle uzak kaldı. Çünkü Yüce Allah onu cahiliye devrinin her türlü pis işlerinden çirkinliklerinden nefret duyacak bir karakterde yaratmıştı.

  Peygamberimizin gençliği amcası Ebû Talib'in yanında ve onun himayesi altında geçti. Ebû Talib yeğeni için o zaman pek revaçta olan ticareti meslek olarak seçmişti. Zaten kendisi de meşhur bir tüccardı.

  Peygamberimiz amcası ile birlikte ticarî seyahatler yaparak tecrübesini arttırdı. Doğruluğu alış verişindeki adaleti kısa zamanda çevresinde duyuldu ve meşhur oldu. O zamanlar Arabistan'da doğru ve güvenilir kimselere sermaye verilir ticaret yapılarak kârı paylaştırılırdı. Peygamberimize de buna benzer işler verilmiş o da en doğru bir şekilde işini başarmıştı.


 8. 19.Aralık.2014, 21:08
  4
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Hz. Muhammedin Erdemli Davranışları Nelerdir

  Peygamberimizin çocukluğu ve gençliği temiz ve erdemli bir şekilde geçmişti. Peygamberlikten sonraki yaşamı nasıl erdemli ise kırk çocukluk ve gençlik döneminde de öylesine erdemliydi. Halbuki gençlik yıllarını geçirdiği Mekke şehri o zamanlar o kadar karışıktı ki Mekkeliler arasında yaşayıp da cahiliye çirkinliklerine bulaşmamak âdeta mümkün değildi.

  İslâm öncesi Cahiliye döneminde dolandırıcılık hile aldatma hak yeme verdiği sözde durmama hainlik eksik olmuyor çok basit bir iş gibi görülüyordu.

  Peygamberimiz bu karışık ve kirli toplumda kirlenmeden kalmayı başardı. Başkalarına bulaşan kötü hallerden bütünüyle uzak kaldı. Çünkü Yüce Allah onu cahiliye devrinin her türlü pis işlerinden çirkinliklerinden nefret duyacak bir karakterde yaratmıştı.

  Peygamberimizin gençliği amcası Ebû Talib'in yanında ve onun himayesi altında geçti. Ebû Talib yeğeni için o zaman pek revaçta olan ticareti meslek olarak seçmişti. Zaten kendisi de meşhur bir tüccardı.

  Peygamberimiz amcası ile birlikte ticarî seyahatler yaparak tecrübesini arttırdı. Doğruluğu alış verişindeki adaleti kısa zamanda çevresinde duyuldu ve meşhur oldu. O zamanlar Arabistan'da doğru ve güvenilir kimselere sermaye verilir ticaret yapılarak kârı paylaştırılırdı. Peygamberimize de buna benzer işler verilmiş o da en doğru bir şekilde işini başarmıştı.

 9. 06.Şubat.2015, 17:52
  5
  Misafir

  Cevap: efendimizin erdemli davranışları maddeler halinde

  Allah razı olsun bana güzel bilgi verdiniz


 10. 06.Şubat.2015, 17:52
  5
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Allah razı olsun bana güzel bilgi verdiniz
+ Yorum Gönder