+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Ölen oğuldan anaya kalacak miras oranı payı ne kadardır Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Ölen oğuldan anaya kalacak miras oranı payı ne kadardır


 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: ölen oğuldan anaya kalacak miras oranı payı ne kadardır


  Reklam  Cevap: İslâm Hukuku'nda yeni bir miras usûlü meydana getirilmiştir. Bu usûl tamamen İslâm'a aittir ve başka bir din ve hukukta yoktur. Ölenin akrabası üç sınıfa ayırlmıştır: ashâb-ı ferâiz, asabeler ve zevi'l-erham.
  Ashâb-ı Ferâiz terikeden muayyen bir sehim alan bazı usûl, fürû ve yan akraba ile koca ve karıdır. İşte bunların içinde eskiden Araplarca mirastan mahrum bırakılmış kadınlara da birer pay verilmiştir. Zevce, ölen kocasının çocukları olup olmamasına göre terikeden sekizde veya dörtte birini alır. Ana olan kadınlar terikenin altında ya da üçte birini, nine altıda birini; kızlar, oğlun kızları ve kızkardeşler de çeşitli derecelerde paylar alırlar. Buna karşılık koca da karısının terikesinden dörtte veya ikide bir derecesinde pay alır. Baba ve dede için de böyle paylar vardır. Usûl (baba, dede...) fürû (oğul, torun...) ve yan akrabalar da çeşitli derecelerde birbirinin vâris olmasına mâni veya paylarının azalmasına sebep olma durumu vardır (hacb-i hirmân ve hacib-i noksan). Meselâ aynı akrabalık çizgisi üzerinde bulunanlardan yakın olan uzak olanın vâris olmasını önler. Kezâ yandakiler (kardeş, amca) baba ve oğul bulununca vâris olamazlar. Eğer payların toplamı meselenin paydasını aşarsa herkesin payından, hissesine uygun tenzilât yapılır ve böyle bir miras meselesine "avliyye" denir. Payların toplamı paydadan az olursa karı, koca dışındaki vârislerin payları -hisselerine uygun olarak- arttırılır.; bu meseleye de "reddiyye" denir.


+ Yorum Gönder