+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Arapçada onlar bunlar şunlar ne demek Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Arapçada onlar bunlar şunlar ne demek


 2. ebuturab
  Site Doktoru

  Cevap: arapçada onlar bunlar şunlar ne demek


  Reklam  Cevap:
  arapçada onlar bunlar şunlar ne demek
  İŞARET İSİMLERİ: Türkçede, bilindiği gibi, yakındaki bir şeyi göstermek için “bu”, az ötedekini göstermek için “şu”, uzaktakini göstermek için de “o” işaret sıfatları kullanılır. İşaret edilen şey çok ise, “bunlar”, “şunlar”, “onlar” denir. İşaret sıfatına, Arapçada işaret ismi denir.

  Arapçadaki İşaret İsimleri Şunlardır:

  Cemiأولاء أولاء Şunlar
  Tensiyeتان (تين) ذان (ذين) Şu ikisi
  Müfretذه ,تى ذا Şu

  Arapçadaki esas işaret isimleri bunlardır. Ancak, yakın ve uzaktaki şeyleri göstermek için, bunların ön veya sonlarına takılar getirilir.

  a)Yakın için işaret isimleri: başa bir ه eklenerek yapılır.
  Cemiهؤلاء هؤلاء Bunlar
  Tensiyeهاتان هذان Bu ikisi
  Müfretهذه هذا Bu
  b)Uzak için işaret isimleri: sona ك eklenerek yapılır.
  Cemiألئك ألئك Onlar
  Tensiyeتانك ذانك O ikisi
  Müfretتاك،تيك ذاك O

  İşaret isimleri ile, işaret olunan şeyler, erlik, dişilik, teklik, ikilik ve çokluk bakımından birbirlerine uyarlar.

  İşaret etmek için kullanılan kelimeye işaret ismi denir. Kendisine işaret olunan, gösterilen şeye de müşarun ileyh denir.

  Muşarun ileyh = işaret ismi Muşarun ileyh = işaret ismi
  Bu çocukهذا الولد Bu iki gülهاتان الوردتان
  NOT: تيك ذاك kelimelerine ل Eklenerek daha uzaktaki bir şeye işaret edilir.
  O kubbeتلك القبة O sarayذلك القصر

  NOT: Arapçada, yer göstermek için, başlıca şu işaret isimleri kullanılır.
  1-Burası, Buradaهنا 2-Şurası, Şuradaهناك 3-Orası, Oradaهنالك


+ Yorum Gönder