+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kuranda 6666 tane ayet mi yoksa sure mi vardır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kuranda 6666 tane ayet mi yoksa sure mi vardır?


 2. muvahhidim
  herşey O'nun için..!

  Cevap: kuranda 6666 tane ayet mi yoksa sure mi vardır?


  Reklam  Cevap: Kardeş;
  Bu sayı (6666), bir görüşe göre Kur'an-ı Kerim'in ayet sayısıdır..
  Kur'an-ı Kerim'in sureleri ise, 114 'tür ve bu, tüm alimlerce ittifak edilmiştir.

  O'na emanet ol..
  celle celeluh..


 3. Ercan
  Devamlı Üye
  Ayet sayısının, kıraat imamlarından Nâfî 6217; Şeybe 6214; Mısırlı bilginler 6226; bir rivayete göre İbn-i Abbas 6616 olduğunu söylemişlerse de, Kufelilerin görüşü olan 6236 sayısı kabul görmüş ve yeryüzünde basılı bütün Mushaflarda ayetler bu sayıya göre numaralandırılmıştır. Halk arasında bilinen 6666 sayısının herhangi bir dayanağı olmayıp, muhtemelen çocuklara kolay öğretmek amacıyla yuvarlak olarak söylenmiş bir rakamdır. Bu ihtilaflar ayetlerin numaralandırılmasıyla ilgili olup, Kur'an'ın metni ve muhtevası ile ilgisi yoktur.

 4. ebediyyetyolcusu
  Emekli
  Kurân’ın kaç ayet olduğu hususunda âlimler arasında ihtilaf vardır Fakat bu ihtilaf sadece numaralandırma hususunda olup Kurân’ın tümü için her hangi bir ihtilaf söz konusu değildir Çünkü âlimlerin hepsi Kurân-ı Kerim'in bütünü için ittifaktadırlar
  Bazı âlimler, bir kısım uzun cümleleri iki-üç ayet saymışken, bazısı tek ayet kabul etmiştirYine Şafiî âlimleri besmele-i şerifi, başında zikredilen sure ile bir bütün olarak saydıkları halde Hanefi âlimleri besmeleyi ayrı bir ayet olarak saymışlardır Sure başlarındaki “yasin, ha mim” gibi huruf-u mukattaa için de benzer durum geçerlidir
  İbn-i Abbas: 6616, Nafi: 6217, Şeybe: 6214, Mısır âlimleri: 6226, Arap dili ve edebiyatında dâhi olan belâgat âlimlerinden Zemahşeri ise; Kurân’ın 6666 ayeti olduğunu söylerler
  13 asrın müceddidi kabul edilen Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de 6666 görüşündedir
  Fakat günümüzde Kûfelilerin görüşünün kabul görülmesiyle tüm Kur'ân-ı Kerimler 6236 ayettir

  Kur'an ayetlerinin sayisi:
  • Kufelilere (Hz Ali'ye) göre 6236
  • Mekkelilere göre 6214
  • Basralilara göre 6204
  • Samlilara göre 6226 veya 6250
  • Ibni Mes'ud'a göre 6218
  • Ibni Abbas'a göre 6216
  • Ismaili Medenî'ye göre 6214
  • Ibrahimi Teymi'ye göre 6199
  • Icmâ'ya göre ise 6666

  Kur'an'in bir harfi dahi degisiklik arzetmez Ancak sayfa tanzimi degisik olabilir Elimizde bulunan Kur'an'larda Fatiha suresi ve Bakara suresinin ilk bes ayeti bir sayfa olarak hesaplanip toplam 604 sayfa olarak belirlenmistir

  114 Sure, 6236-6666 ayet, 30 Cüz ve 604 sayfa

+ Yorum Gönder
ayet mi büyük suremi