+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Amel defterinin verilmesi ile ilgili hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Amel defterinin verilmesi ile ilgili hadisler


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: amel defterinin verilmesi ile ilgili hadisler


  Reklam  Cevap: İnsanlar amel defterlerini ellerine aldıktan ve yaptıklarının en ince deta-yına kadar yazıldığını gördükten sonra Allah Teâlâ tarafından hesaba çekile-ceklerdir. Hesap ve sorgulama sırasında amel defterlerinden başka, insanın organları ve yeryüzündeki mevcûdat da insanın yaptıklarına şahitlik edecektir.

  Zerre ölçüsü hayır işleyenin mükâfatını, kötülük işleyenin cezasını göre-ceği ve hiçbir adaletsizliğin söz konusu olmayacağı sorgu ve hesap sırasında insanlara şu beşşey sorulacaktır: Ömrünü nerede tükettiği, gençliğini nasıl geçirdiği, malını nerede kazandığı, nereye harcadığı, bildiklerini uygulayıp uygulamadığı (Tirmizî, “Kıyâmet”, 1).

  Çeşitli hadislerde de bütün insanların, aracı olmaksızın Allah tarafından he-saba çekileceği, müminler sorulan sorulara kolaylıkla cevap verirlerken, kâfirlerin ince ve titiz bir hesap ve sorgulamadan geçirilecekleri haber verilmektedir (Buhârî, “Rikak”, 49; “Mezâlim”, 2; Müslim, “Zekât”, 20; “Cennet”, 18).

  Sırat cehennemin üzerine uzatılmış bir yoldur. Herkes buradan geçecektir. Müminler yaptıkları amellerine göre kimi süratli, kimi daha yavaş olarak bu yoldan geçecek, kâfirler ve günahkârlar ise ayakları sürçerek cehenneme dü-şeceklerdir. Sıratın nasıl bir şey olduğuna dair sahih hadislere rastlamak müm-kün değildir. Peygamberimiz bir hadislerinde, cehennemin üzerine kurulacak sırattan ilk geçenin kendisi ve ümmeti olacağını, insanların iyi amelleri saye-sinde oradan süratle geçeceklerini bildirmiştir (Buhârî, “Ezân”, 129; “Rikak”, 48-52; Müslim, “Îmân”, 81; İbn Mâce, “Zühd”, 33).


+ Yorum Gönder
amel defteri ile ilgili hadisler