+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İslamiyet'te, İslami sosyalizm, diye bir görüş var mıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İslamiyet'te, İslami sosyalizm, diye bir görüş var mıdır?


 2. rana
  Aciz Kul

  Cevap: İslamiyet'te, İslami sosyalizm, diye bir görüş var mıdır?


  Reklam  Cevap:

  İslamiyet'te, İslami sosyalizm, diye bir görüş var mıdır?

  İslamiyet'te, sosyalizm diye bir şey olmaz. İslam dininin, herhangi bir beşerî doktrin ile omuz omuza vermesi, onunla yamanması, onun bazı unsurlarından destek alması asla söz konusu değildir. İslam sosyalizmi, İslam kapitalizmi, İslam liberalizmi gibi yakıştırmaların hiç birisi -İslam açısından- bir gerçeği ifade etmemektedir.

  Beşerî doktrinlerde de, insanların hak ve hukukuna, din ve vicdan hürriyetine saygı göstermek, zenginleri fakirlerin yardımına çağırmak, insanlara değer vermek gibi bazı güzel ve doğru şeyler olabilir. Ama bunlardaki güzelliklerin hiç birisi İslam dininin genel prensipleri dışında değildir. Bu sebeple, içtihat itibariyle zahiren bir kısım beşerî unsurları ihtiva etse bile, aslı itibariyle semavî olan İslam şeriatının dışında kalan bir güzellik olmadığı gibi, içerisinde yer alacak hiçbir çirkinlik de söz konusu değildir.

  Şu var ki, zamanın ortaya çıkardığı yeni meselelerin çözümünde doğru olmayan bazı yorumlar yapılabilir ve bu yanlışlar İslam’a değil, Müslümanlara aittir.

  Müslümanlar, “Zaman büyük bir müfessirdir, kaydını gösterse itiraz edilmez” prensibine uygun bir hikmet ve bilgiye sahip olmaları durumunda, çözemeyecekleri bir meselenin olmadığını düşünüyoruz.

+ Yorum Gönder