+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Edillei şeriye nedir nelerden oluşur ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Edillei şeriye nedir nelerden oluşur ?


 2. imam
  Üye

  Cevap: edillei şeriye nedir nelerden oluşur ?


  Reklam  Cevap: edillei şer'iyye dörttür.

  Kur'an, Sünnet, icma ve kıyastır  EDİLLE-İ ŞER'İYYE
  Şer'î deliller anlamına gelen edille-i şer'iyye, dinî hükümlerin dayandığı kaynaklara denir. Fıkıh usulünde delil, şer'î ve amelî bir hükme götüren şey diye tarif edilebilir. Bunun için âlimler, hem dinî hükmün çıkarıldığı aslı, hem de hükmü elde etmek için kullanılan yöntem ve genel prensipleri delil olarak adlandırmışlardır. Bu nedenle, hüküm çıkarılmakta asıl olan âyet ve hadisler ile hüküm çıkarma usulü olan icma, kıyas, sahabenin sözü, istihsan, istıslah, ıstıshab gibi metotlar şer'î delil olarak kabul edilmiştir. Ancak İslâm âlimleri, bir bakıma bütün şer'î delilleri temsil eden ve hükümlerin kaynağını oluşturan bir konumda gördüklerinden, bunlardan dördü üzerinde ittifak etmişlerdir; bunlar Kitap yani Kur'ân-ı Kerim, Sünnet, icma' ve kıyastır. Bu delillere edille-i erbaa da denilmektedir.
  .

+ Yorum Gönder