+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hicretin müslümanlar açısından önemi nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hicretin müslümanlar açısından önemi nedir?


 2. muvahhidim
  herşey O'nun için..!

  Dinimizde hicretin önemi nedir?


  Reklam  Cevap: İslamda "Hicretin Önemi" Kısaca

  Hz. peygamber (s.a.v.) Efendimiz; “Sizin hicret edeceğiniz yerin, iki siyah taşlık arasında hurmalık bir yer olduğu bana gösterildi.”(1) buyurarak Müslümanları Medine’ye hicrete teşvik etti. Böylece Müslümanlar, din ve iman uğrunda doğup büyüdükleri yurtlarını, yakınlarını, sevdiklerini, servetlerini ve bütün maddi varlıklarını bırakıp, Medine’ye hicret ettiler.
  Yazımızda İslâm Tarihinin en önemli olayı olan Hicretten bahsedeceğiz.

  Hicret, sözlükte kişinin bir şeyi terk etmesi manasına gelir.” (2) Terim olarak ise, Hz. Peygamberin muhacir denilen diğer insanlarla beraber Mekke’deki evini, barkını, malını ve her şeyini terk ederek Medine’ye göç etmesidir.


  Hicret, çalışmasının, tedbir almanın ve sonra Allah’a güvenmenin nasıl olacağının Allah’ın Resulü tarafından bizzat yaşayarak öğretilmesidir. Hz. Peygamberin:“Hakiki muhacir, Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçan, onları terk eden kimsedir.” (4) diyerek hicrete farklı bir anlam verdiği ve “Rabbinin hoşlanmadığı şeyleri terk etmendir.” (5) diyerek her dönem devam eden, temiz ve helal olan şeyleri arzulayan ve hakkın rızasına ulaşmak üzere yola çıkanların aktığı bir ırmaktır. Hicret, bütün maddi varlıklarını geride bırakıp terk eden muhacirler ile her şeylerini onlarla paylaşan Ensar’ın yüceliğinin ve Allah’ın rızasına erişlerinin bir şahididir.

  Yüce Rabbimizin bu konudaki bir ayetinin mealiyle bitiriyorum: “İman edip hicret eden ve Allah yolunda cihat edenler ve (muhacirleri) barındırıp (onlara) yardım edenler var ya; işte onlar gerçek mü’minlerdir. Onlar için bir bağışlanma ve bol bir rızık vardır.”(6)

  -----------------------------
  1. Buhari, Menakıp 45
  2. Ragıp İsfehani
  3. Tevbe, 9/40
  4. Buhari, İman,4
  5. Nesei, Bey’at–12
  6. Enfal, 8/74

 3. Şema
  el-âsa limen âsa
  Hicretin müslümanlara sağladığı faydalar  • Hicret; Müslümanların geçmişi hatırlamalarına ve geleceğe hazırlanmalarına sebep olan büyük bir hadisedir.
  • Hicret; imanın küfre, hakkın ve adaletin zulme, ilim ve irfanın cehâlete karşı üstün gelmesinin başlangıç tarihidir.
  • Hicret; tevhid inancının kalplerde kökleşmesinin, gerektiğinde mallardan ve canlardan feragat etmenin sembolüdür.
  • Hicret; Ensar ve Muhacirin sergiledikleri dostluk ve kardeşliğin, (milli) birlik ve bütünlüğün en güzel timsalidir.
  • Hicret; ilk Müslümanların inançları uğruna gösterdikleri fedakârlığın doruk noktasıdır.
  • Hicret; bir özveri, dostluk ve dayanışmadır.
  • Hicret; tevhid inancı doğrultusunda; “Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim yeryüzüm geniştir. O halde ancak bana kulluk edin fermanına sığınmaktır.

+ Yorum Gönder
hicretin müslümanlar için önemi,  hicretin müslümanlar açısından önemi nedir,  hicretin önemi nedir,  hicretin müslümanlar için önemi nedir,  hicretin müslümanlar açısından önemi,  hicretin müslümanlara sağladığı faydalar nelerdir,  hicretin önemi