Konusunu Oylayın.: 2012 çıkmış siyer ile ilgili sorular

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 8 kişi
2012 çıkmış siyer ile ilgili sorular
 1. 05.Mart.2012, 17:25
  1
  Misafir

  2012 çıkmış siyer ile ilgili sorular

 2. 05.Mart.2012, 17:25
  1
  Misafir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Misafir
  Misafir  sınav olmak istiyorum

 3. 24.Kasım.2013, 00:13
  2
  Muhammed
  الله اكبر

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Haziran.2010
  Üye No: 76755
  Mesaj Sayısı: 7,668
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Yaş: 28
  Bulunduğu yer: Türkiye

  Cevap: 2012 çıkmış siyer ile ilgili sorular
  Aşağıdaki soruları bulabildim umarım işinize yarar.

  SİYER
  1. Aşağıdakilerden hangisinde İslam’ı kabul eden ilk erkek, ilk kadın, ilk çocuk ve ilk köle sırası ile doğru olarak verilmiştir?
  a) Hz. Ebubekir-Hz.Hatice-Hz.Ali- Hz.Zeyd
  b) Hz. Ebubekir-Hz. Aişe- Hz. Ali- Bilal-ı Habeşi
  c) Hz.Ömer- Hz. Hatice- Hz.Ali- Bilal-i Habeşi
  d) Hz.Ebubekir- Hz.Hatice- Hz.Zeyd -Hz.Ali
  e) Hz.Ömer-HzAişe-Hz.Ali-Bilal-i Habeşi
  Doğru cevap: A
  2. I. Mekke’den Medine’ye hicret
  II. Habeşistan’a hicret
  III. Hz. Peygamberin Kâbe hakemliği
  IV. Bedir Savaşı
  Yukarıdaki olaylar kronolojik olarak sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a) I, II, III, IV
  b) III, II, I, IV
  c) I, III, IV, II
  d) II, III, IV, I
  e) III, II, IV, I
  Doğru cevap: B
  3.. Hz. Peygamberin kendisine peygamberlik gelmeden önce katıldığı ve “Bugün de böyle bir sözleşmeyi kabule davet olunsam, onu hiç tereddüt etmeden kabul ederim” dediği Hılfü’l-Fudul anlaşmasını aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi açıklar?
  a) Zemzem kuyusunun nasıl temizleneceğini düzenler.
  b) Haceru’l Esved’in yerine nasıl konulacağını düzenler.
  c) Mekke’deki ticaret işlemlerinde adaleti sağlamayı amaçlar.
  d) Mekke kabilelerinin hacılara yapacağı hizmetleri düzenler.
  e) Mekke kabilelerinin zulme karşı yaptıkları işbirliğini düzenler.
  Doğru cevap: E
  4. I. Akabe Sözleşmesi
  II. Hz. Peygamberin Taif Yolculuğu
  III. Hz. Peygamberin Kâbe hakemliği
  IV. Huneyn Savaşı
  Yukarıdaki olaylar kronolojik olarak sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a) III, II, I, IV
  b) I, III, IV, II
  c) II, III, IV, I
  d) III, II, IV, I
  Doğru cevap: A
  5. Peygamberimize ilk vahiy hangi tarihte nerede indi ve ilk inen ayetler hangileridir?Peygamberimize ilk vahiy 610 yılında Nur dağındaki Hira mağarasında indi .İlk inen Ayet'ler Alak suresinin ilk ayetleri idi.
  6. “Senetü’l-hüzün” aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Peygamberimiz (a.s.)’ın oğlu İbrahim’in öldüğü yıldır
  b) Peygamberimiz (a.s.)’ın eşi Hz. Hatice ile amcası Hz. Hamza’nın öldüğü yıldır
  c) Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile amcası Ebu Talib’in öldüğü yıldır
  d) Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile oğlu İbrahim’in öldüğü yıldır
  Doğru cevap: C

  7. “Birinci Akabe Biatı” ile ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
  a) Medineli 12 müslümanın, Mîladî 62 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
  b) Medineli 6 müslümanın, Mîladî 621 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
  c) Medineli 12 müslümanın Mîladî 622 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
  d) Medineli 6 müslümanın, Mîladî 620 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
  Doğru cevap: A

  8. Aşağıdakilerden hangisi Medine’de Peygamberimiz (a.s.)’ın Yahudiler ile yaptığı antlaşmanın maddelerinden değildir?
  a) Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacaklar
  b) Müslümanlar ile Yahudiler barış içinde yaşayacaklar
  c) Taraflardan biri üçüncü bir tarafla sulh yaparsa diğer taraf bu sulhu tanıyacak
  d) Müslümanların Kureyş ile ilişki kurmalarına engel olunmayacak
  Doğru cevap: D

  9. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış antlaşmasının maddelerinden değildir?
  a) Bu anlaşma on yıl geçerli olacak
  b) Taraflar Kureyş dışında kabilelerden her hangi birini himayelerine alabilecekler
  c) Müslümanlar Ka’be’yi bu yıl değil üç yıl sonra ziyaret edecekler
  d) Mekkelilerden biri Müslümanlara sığınırsa Müslüman bile olsa geri verilecek, fakat Müslümanlardan biri Mekkelilere sığınırsa geri istenmeyecek
  Doğru cevap: C

  10. Hayber’in fethi hangi tarihte gerçekleşmiştir?
  a) Hicri 7 / Miladi 628 b) Hicrî 7 / Miladî 630
  c) Hicrî 8 / Miladi 627 d) Hicri 8 / Miladi 628
  Doğru cevap: A

  11. İslam tarihinde ilk yapılan mescid aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Mescid-i Nebevî b) Mescid-i Haram
  c) Mescid-i Kuba d) Mescid-i Kıbleteyn
  Doğru cevap: C

  12. Peygamberimiz (a.s.), ilk cuma namazını nerede kılmıştır?
  a) Ranuna vadisinde Beni Avf yurdunda
  b) Ranuna vadisinde
  c) Mescid-i Nebevî’de
  d) Mescid-i Kuba’da
  Doğru cevap: A
  13. “İki günü birbirine eşit olan ziyandadır” diyen Hz. Peygamber daha çok hangi konunun önemini vurgulamaktadır?
  a) Dürüst olmanın
  b) İnsanlara yardım etmenin
  c) Sabırlı olmanın
  d) Haksızlığın
  e) Çalışma ve üretmenin
  Doğru cevap: E

  14.Aşağıdaki şıklardan hangisi “Tövbe eden kimse hiç günah işlememiş gibidir” hadisinden çıkarılabilecek bir sonuç olamaz?
  a) Allah kendisine inananlara karşı merhametlidir.
  b) Allah’ın rahmetinden ümit kesmemeliyiz.
  c) Allah çok affedicidir.
  d) Tövbe kapısı daima açıktır.
  e) Tövbe bütün sorumlulukları ortadan kaldırır.
  Doğru cevap: E

  15.Hz. Peygamber’in kişiyi herhangi bir şeye teşvik etmek veya sakındırmak için söylediği hadislere ne denir?
  a) Fiten hadisler
  b) Darb-ı meseller
  c) Tergib ve terhib hadisleri
  d) Ahkam hadisleri
  e) Kudsi hadisler
  Doğru cevap: C

  16. Hz. Peygamberin aşağıdaki davranışlarından hangisi doğruluk ilkesine bir örnek teşkil eder?
  a) Savaşta alınan esirlere eziyeti yasaklaması
  b) Cemaate namaz kıldırdığı zaman kısa tutması
  c) Her zaman güler yüzlü ve hoşgörülü olması
  d) Kendi işlerini kendisinin görmesi
  e) Sözlerinin davranışlarıyla uyumlu olması
  Doğru cevap: E
  17. Aşağıdakilerden hangilerine Kütüb-ü Sitte denir?
  a) Ahmed-Abdurrazzak-Buhari-Müslim-Nesai-İbn Huzeyme
  b)Ahmed-Buhari- Darimi- Müslim- Ebu Davud- Beyhaki
  c) Ebu Davud-Tirmizi-Nesai-İbn Hibban-Darakutnî
  d) Buhari-Müslim-Ebu Davud-Tirmizi-İbn Mace- Nesai
  e) Ahmed-Buhari-Müslim-Ebu Davud-Tirmizi-İbn Mace
  Doğru cevap: D
  18. Peygamberimiz (a.s.)’ın nitelediği “ümmü’l-habâis” aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Alkollü içkiler b) Faiz
  c) Zina d) Namuslu kadınlara zina isnadı
  Doğru cevap: A
  19. Peygamberimizin anneannesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Zühre
  b) Berre
  c) Atike
  d) Ümeyme
  Doğru cevap: B
  67. Habeşistan’a yapılan ilk hicret aşağıdakilerden hangi tarihte yapıldı?
  a) Peygamberliğin 5. yılı, miladî 616
  b) Peygamberliğin 4. yılı, miladî 616
  c) Peygamberliğin 4. yılı, miladî 614
  d) Peygamberliğin 5. yılı, miladî 615
  Doğru cevap: D
  68. Müşriklerin Hâşimoğullarına uyguladıkları boykot kaç yıl sürdü?
  a) Üç yıl
  b) Bir yıl
  c) İki yol
  d) Dört yıl
  Doğru cevap: A
  69. Taif dönüşünde Zeyd, Utbe ve Şeybe’nin bağında dinlenirken kendisine üzüm ikram eden ve Peygamberimizin teklifi üzerine Müslüman olan kişinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Abbas
  b) Attas
  c) Addas
  d) Vakkas
  Doğru cevap: C

  70. Peygamberimizin vefatından sonra sahabenin toplanıp Hz. Ebu Bekir’e biat ettikleri mahallin adı nedir?
  a) Sakîfetü beni Selîme
  b) Sakîfetü beni Sâide
  c) Sakîfetü beni Adiy
  d) Sakîfetü beni Züreyk
  Doğru cevap: B
  71. Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları aşıdakilerden hangilerdir?
  a) Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib
  b) Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib ve Sa’d b. Muaz
  c) Ali b. Ebî Tâlib, Mus’ab b. Umeyr ve Abdullah b. Ömer
  d) Mus’ab b. Umeyr, Ali b. EbÎ Tâlib ve Zeyd b. Sabit
  Doğru cevap: B
  72. Uhut savaşı hangi tarihte yapıldı?
  a) Hicrî 3/ miladî 625
  b) Hicrî 4 / miladî 627
  c) Hicrî 3/ miladî 626
  d) Hicrî 3/ miladî 624
  Doğru cevap: A
  73. Peygamberimizin ahlakının sorulması üzerine “O’nun ahlakı Kur’ân ahlakı idi” şeklinde cevap veren kimdir?
  a) Hz. Ali
  b) Hz. Aişe
  c) Hz. Hatice
  d) Hz. Ümmü Seleme
  Doğru cevap: B
  74. “Sizden biri kendisi için sevdiğini (mümin) kardeşi için de sevmedikçe (gerçek anlamda) iman etmiş olamaz” hadisi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?
  a) Îsâr
  b) Birr
  c) Fütüvvet
  d) İhsan
  Doğru cevap: A
  75. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’e süt emzirmemiştir?
  a) Amine binti Vehb
  b) Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe
  c) Halime binti Ebi Züeyb
  d) Ebû Talib’in eşi Fatıma binti Esed
  Doğru cevap: D
  76. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
  a) Hz. Peygamber yirmi beş yaşında iken evlendi.
  b) Hz. Peygamber’e ilk vahiy Sevr dağındaki Hira mağarasında geldi.
  c) İlk vahiy geldiğinde Hz. Peygamber kırk yaşında idi.
  d) Hz. Peygamber Kâbe hakemliği yaptığında otuz beş yaşında idi.
  Doğru cevap: B
  77. Anneleri Hz. Hatice ile birlikte aynı anda Müslüman olanlar aşağıdakilerden hangileridir?
  a) Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm
  b) Zeynep, Fatıma ve Rukıye
  c) Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Kasım
  d) Rukiye, Kasım, Ümmü Gülsüm
  Doğru cevap: A
  78. “Hz. Peygamberin hicreti……yılında gerçekleşti” cümlesindeki boş yeri aşağıdaki
  ifadelerden hangisi doğru olarak tamamlar?
  a) Birci Akabe görüşmesinden sonra 622
  b) İkinci Akabe görüşmesinden sonra 622
  c) Üçüncü Akabe görüşmesinden sonra 622
  d) Dördüncü Akabe görüşmesinden sonra 622
  Doğru cevap: C
  79. Hz. Peygamber ikinci Akabe biatını nerede ve ne zaman yapmıştır?
  a) Mekke’de M. 622 tarihinde Zilhicce ayında
  b) Mekke’de M. 621 tarihinde Zilkade ayında
  c) Mekke’de M. 621 tarihinde Zilhicce ayında
  d) Mekke’de M. 622 tarihinde Zilkade ayında
  Doğru cevap: C
  80. Asker sayısı az olsun, çok olsun, çarpışma olsun veya olmasın Hz. Peygamber’in bizzat katıldığı seferlere ne ad verilir?
  a) Cihad
  b) Seriye
  c) Gazve
  d) Kıta
  Doğru cevap: C
  81. Hz. Peygamber Hicretin 6. yılında Umre yapmak üzere 1500 sahabi ile birlikte Mekke’ye doğru yola çıkarken Medine’de yerine kimi vekil bıraktı?
  a) Abdullah b. Zeyd
  b) Abdullah ibn Ümmi Mektum
  c) Abdullah b. Zübeyr
  d) Abullah b. Ziyad
  Doğru cevap: B
  82. Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı ilk bozdukları için Medine’den H. 4, M. 625 yılında çıkarılan kabile aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Nadîroğulları
  b) Kaynukaoğulları
  c) Kureyzaoğulları
  d) Evs Kabilesi
  Doğru cevap: A
  83. H. 8. M. 629 tarihinde gerçekleştirilen Mute savaşı kimlere karşı yapılmıştır?
  a) İranlılara karşı
  b)Yahudilere karşı
  c) Bizanslılara karşı
  d) Müşriklere karşı
  Doğru cevap: C
  84.Tebuk seferine katılmadığı için Peygamberimiz (s.a.v.) ve ashabın kendisiylehakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı sahabe kimdir? Kab b. Malik.

  85. Uhut savaşında vücudu kanlar içinde kaldığı halde Peygamberimiz (s.a.v.)’i korumak için çarpışıp kahramanlık gösteren kadın sahabe kimdir?
  Hz. Nesibe, lakabı; Ümmü Ümera (r.anha)

  86. Başlangıçta Rasulüllah (s.a.v.)’in aleyhinde hicivler yazdı. Fakat sonra pişman olup Medine’ye affolunmak ümidi ile gitti. Rasulüllah (s.a.v.)’in huzurunda müslümanlığı kabul etti ve Rasulüllah (s.a.v.)’i öven meşhur “Bürde” kasidesini okudu. Rasulüllah (s.a.v.) çok memnun kaldı ve sırtından hırkasını çıkarıp ona giydirdi. Şair olan bu sahabe kimdi? Kab Bin Züheyr (r.a.)

  87. Peygamberimiz (s.a.v.) bir sahabeye, bir sır olarak, münafıkların kimliklerini bildirmişti (listesini vermişti). Hatta Hz. Ömer (r.a.) gelmiş “Acaba bende bu listede varmıyım” diye sormuştur. Bu listeyi Allah Resulü (s.a.v.)’in verdiği sahabe kimdir?Hz. Huzeyfe (r.a.)

  88. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) cemaat olarak iki sahabenin arkasında namaz kılmıştır. Bu iki sahabe kimlerdir?
  Hz. Ebu Bekir (r.a.) ve Hz. Abdurrahman İbni Avf (r.a.)

  89. Ashabın en güzel simalarından biri idi. Bazı zaman Cebrail (a.s.) Resulü Ekrem (s.a.v.)’in huzuruna onun suretinde gelirdi. Bu güzel simalı sahabe kimdir? Dıhyetül Kelbi (r.a.) (Dıhye İbni Halife)

  90. Medine’ye ilk hicret eden sahabe kimdir?
  Ebu Seleme Bin Abdul Esad (r.a.)

  91. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i vefatından sonra hangi sahabe yıkadı?
  Hz. Ali (r.a.)

  92. Habeşistan’a ilk hicret edenler kimdi ve başlarında kim vardı?
  16 kişi idiler ve başlarında Hz. Osman (r.a.) vardı.
  93. Mekke fethedildiğinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Kabe’nin anahtarını kime vermişti? Osman Bin Talha (r.a.)
  94. Uhut savaşında Rasulüllah (s.a.v.)’in miğferinin demir halkalarının mübarek yüzüne batması üzerine, dişleriyle halkaları çıkartan, bunu yaparken iki dişi kırılan sahabe kimdir? Ebu Ubeyde Bin Cerrah (r.a.)
  95. Müşrikler her vücudunu parçalayışta ona soruyorlardı: “Muhammed’in senin yerinde olmasını istermisin?” oda her defasında şu cevabı veriyordu: “Vallahi Muhammed (s.a.v.)’e bir diken batması karşılığında, ailem ve çocuğumla birlikte rahat olmak istemem” Kimdir bu yüce sahabe? Hubeyb Bin Adiyy (r.a.)
  96. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı nedir? El-Ebva (Veddan) Gazvesi.
  97. Münafıkların Küba’da yaptıkları ve Peygamber (s.a.v.)’e gelerek orada namazkıldırmasını isteyerek yaptıkları yerin meşrulaşmasını istedikleri ama Efendimizin Hz. Cebrail (a.s.)’ın bildirmesiyle kabul etmediği gibi yıktırdığı ve hakkında ayet inen mescidin adı nedir?
  Mescidi Dırar
  98. İslam’da ilk ganimet ve esir ne zaman alındı? Abdullah Bin Cahş komutasında yapılan seriyyede alındı.
  99. Tebuk seferine katılmadığı için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabının kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı sahabe kimdir? Kab Bin Malik (r.a.)
  100. Bedir savaşında kaç müslüman şehit oldu, kaç kafir öldürüldü? 14 müslüman şehit oldu ve 70 kafir öldürüldü.
  101. Uhut savaşında şehit olan müslümanların sayısı kaçtır? 72 müslüman şehit olmuştur.
  102. Efendimiz (s.a.v.)’i hicret esnasında yakalayıp Darun Nedve denen müşrik meclisinden hediye almak isteyen ama atının ayakları çöle batarak hedefine ulaşamayan kimdir? Süreka
  103. Uzza isimli putu kıran sahabe kimdir? Hz. Halit Bin Velid (r.a)
  104. Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in son katıldığı savaş hangisidir? Tebuk savaşı
  105. Uhut savaşında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kılıcıyla savaşan sahabe kimdir? Ebu Dücane (r.a)

  106. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in İştika (yağmur isteme) namazı kılarak dua edip namaz biter bitmez hemen yağmurun yağmaya başladığı bir bölge vardı. Mescidi Nebevinin karşısında olan bu yere Efendimiz (s.a.v.) sıcak havalarda gider ve orada gölgelenirdi. Çünkü bir bulut orayı devamlı ferah tutardı. Buraya daha sonra bir mescit inşa edildi. Bu mescidin adı nedir? Gamame mescidi (Bulut mescidi)

  107. İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır? Ranuna vadisinde.
  108. Hicret gecesi kafirler nereye toplandı? Mekke’de Darun Nedve’de toplandılar.

  109. Akabe biati nedir? Peygamberimiz (s.a.v.) ile Medinelilerin hicretten önce yaptıkları anlaşmadır.

  110. Rasulüllah (s.a.v.)’in dayısı kimdi? Sad Bin Ebi Vakkas.

  111. Peygamberimiz (s.a.v.) Ebu Eyyup El-Ensari’nin evinde ne kadar kalmıştır? Yedi aya yakın kalmıştır.

  112. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) peygamberliğini ilk defa açıkça nerede ilan etmiştir? Safa Tepesinde

  113. Kaynuka savaşının sebebi nedir?
  Tesettür

  114. Hz. Peygamber kaç hac yapmıştır hangi yılda yapmıştır?Hicri 10.yılda bir hac yapmıştır.


  115. Uhud savaşında komutan kimdi?
  Abdullah b.Cübeyr

  116. Peygamber Efendimizin babası hangi kabilenin hangi kolundandır?Kureyş kabilesinin haşimi oğulları kolundan.
  117 Peygamber Efendimizin annesi hangi kabilenin hangi kolundandır?Kureyş kabilesinin Zühre oğullarından.


  118. Hz Aminenin babasının ismi nedir ?Vehb


  119. Peygamber Efendimizin soyu kime dayanır?Hz İbrahim (a.s)’a


  120. Peygamber Efendimizin babası ne zaman vefat etti?O’nun doğumundan iki ay önce.


  121. Peygamber Efendimizin doğduğunda neler olmuştu?*İran Kisrasının sarayında 14 sütun yıkıldı.*Sava gölü kurudu*Mecusilerin 1000 yıldan beri yanan ateşleri söndü.
  *Sema da bir yıldız doğdu
  *Kabe de buluna putlar yıkıldı

  122. Süveybe kimdir? Peygamberimizi kaç gün emzirdi?Süt annesidir. 2 gün emzirdi.


  123. 10 Halime kimdir?Peygamberimizin Süveybe’den sonraki süt annesidir.


  124. Şeyma kimdir?Peygamberimizin süt kardeşidir.


  125. Peygamberimiz Halimenin yanında ne kadar kaldı? 5 yıl.


  126. Hz Muhammedin dadısının adı nedir?Ümmü eymen


  127. Hz Muhammed’in annesi nerede vefat etti?Ebva köyünde.


  128. Ebva köyünden, peygamberimizi kim Mekke’ye getirdi?Ümmü Eymen.

  129. Hangi ayetlerle yüce Allah Peygamberimizden insanları açıktan İslam’a davet etmesini istiyordu?Şuara 214-216 ve Hicr Suresi 94.

  130. İslam tarihinde ilk şehitler kimlerdir?Yasir ve eşi Sümeyye’dir

  131. Ammar bin Yasir’in annesini inancından dolayı kim öldürmüştür?bu cehil.


  132. Ebu Cehil hangi savaşta öldürülmüştür? Bedir.


  133. Hz Muhammed’i öldürmek için toplanılan yerin adı nedir?Darunnedve.

  134. Hz Ömer, enistesini ve kız kardesini slam’dan vaz geçirmek için kız kardesinin evine gittiğinde onlar hangi sureyi okuyorlardı?Tâhâ suresi

  134. İslam’ın ilk yıllarında “besmele” yerine ne kullanılırdı?Bismikeallahümme.

  135. Peygamberimiz Taif’e kiminle gitti?Zeyd bin Harise

  136. I. Akabe biatı ne zaman olmuş ve kaç kişi Peygamberimize biat etmiştir?Peygamberliğin 12. yılında ve 12 kişi. 4. 24.Kasım.2013, 00:13
  2
  الله اكبر  Aşağıdaki soruları bulabildim umarım işinize yarar.

  SİYER
  1. Aşağıdakilerden hangisinde İslam’ı kabul eden ilk erkek, ilk kadın, ilk çocuk ve ilk köle sırası ile doğru olarak verilmiştir?
  a) Hz. Ebubekir-Hz.Hatice-Hz.Ali- Hz.Zeyd
  b) Hz. Ebubekir-Hz. Aişe- Hz. Ali- Bilal-ı Habeşi
  c) Hz.Ömer- Hz. Hatice- Hz.Ali- Bilal-i Habeşi
  d) Hz.Ebubekir- Hz.Hatice- Hz.Zeyd -Hz.Ali
  e) Hz.Ömer-HzAişe-Hz.Ali-Bilal-i Habeşi
  Doğru cevap: A
  2. I. Mekke’den Medine’ye hicret
  II. Habeşistan’a hicret
  III. Hz. Peygamberin Kâbe hakemliği
  IV. Bedir Savaşı
  Yukarıdaki olaylar kronolojik olarak sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a) I, II, III, IV
  b) III, II, I, IV
  c) I, III, IV, II
  d) II, III, IV, I
  e) III, II, IV, I
  Doğru cevap: B
  3.. Hz. Peygamberin kendisine peygamberlik gelmeden önce katıldığı ve “Bugün de böyle bir sözleşmeyi kabule davet olunsam, onu hiç tereddüt etmeden kabul ederim” dediği Hılfü’l-Fudul anlaşmasını aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi açıklar?
  a) Zemzem kuyusunun nasıl temizleneceğini düzenler.
  b) Haceru’l Esved’in yerine nasıl konulacağını düzenler.
  c) Mekke’deki ticaret işlemlerinde adaleti sağlamayı amaçlar.
  d) Mekke kabilelerinin hacılara yapacağı hizmetleri düzenler.
  e) Mekke kabilelerinin zulme karşı yaptıkları işbirliğini düzenler.
  Doğru cevap: E
  4. I. Akabe Sözleşmesi
  II. Hz. Peygamberin Taif Yolculuğu
  III. Hz. Peygamberin Kâbe hakemliği
  IV. Huneyn Savaşı
  Yukarıdaki olaylar kronolojik olarak sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a) III, II, I, IV
  b) I, III, IV, II
  c) II, III, IV, I
  d) III, II, IV, I
  Doğru cevap: A
  5. Peygamberimize ilk vahiy hangi tarihte nerede indi ve ilk inen ayetler hangileridir?Peygamberimize ilk vahiy 610 yılında Nur dağındaki Hira mağarasında indi .İlk inen Ayet'ler Alak suresinin ilk ayetleri idi.
  6. “Senetü’l-hüzün” aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Peygamberimiz (a.s.)’ın oğlu İbrahim’in öldüğü yıldır
  b) Peygamberimiz (a.s.)’ın eşi Hz. Hatice ile amcası Hz. Hamza’nın öldüğü yıldır
  c) Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile amcası Ebu Talib’in öldüğü yıldır
  d) Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile oğlu İbrahim’in öldüğü yıldır
  Doğru cevap: C

  7. “Birinci Akabe Biatı” ile ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
  a) Medineli 12 müslümanın, Mîladî 62 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
  b) Medineli 6 müslümanın, Mîladî 621 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
  c) Medineli 12 müslümanın Mîladî 622 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
  d) Medineli 6 müslümanın, Mîladî 620 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
  Doğru cevap: A

  8. Aşağıdakilerden hangisi Medine’de Peygamberimiz (a.s.)’ın Yahudiler ile yaptığı antlaşmanın maddelerinden değildir?
  a) Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacaklar
  b) Müslümanlar ile Yahudiler barış içinde yaşayacaklar
  c) Taraflardan biri üçüncü bir tarafla sulh yaparsa diğer taraf bu sulhu tanıyacak
  d) Müslümanların Kureyş ile ilişki kurmalarına engel olunmayacak
  Doğru cevap: D

  9. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış antlaşmasının maddelerinden değildir?
  a) Bu anlaşma on yıl geçerli olacak
  b) Taraflar Kureyş dışında kabilelerden her hangi birini himayelerine alabilecekler
  c) Müslümanlar Ka’be’yi bu yıl değil üç yıl sonra ziyaret edecekler
  d) Mekkelilerden biri Müslümanlara sığınırsa Müslüman bile olsa geri verilecek, fakat Müslümanlardan biri Mekkelilere sığınırsa geri istenmeyecek
  Doğru cevap: C

  10. Hayber’in fethi hangi tarihte gerçekleşmiştir?
  a) Hicri 7 / Miladi 628 b) Hicrî 7 / Miladî 630
  c) Hicrî 8 / Miladi 627 d) Hicri 8 / Miladi 628
  Doğru cevap: A

  11. İslam tarihinde ilk yapılan mescid aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Mescid-i Nebevî b) Mescid-i Haram
  c) Mescid-i Kuba d) Mescid-i Kıbleteyn
  Doğru cevap: C

  12. Peygamberimiz (a.s.), ilk cuma namazını nerede kılmıştır?
  a) Ranuna vadisinde Beni Avf yurdunda
  b) Ranuna vadisinde
  c) Mescid-i Nebevî’de
  d) Mescid-i Kuba’da
  Doğru cevap: A
  13. “İki günü birbirine eşit olan ziyandadır” diyen Hz. Peygamber daha çok hangi konunun önemini vurgulamaktadır?
  a) Dürüst olmanın
  b) İnsanlara yardım etmenin
  c) Sabırlı olmanın
  d) Haksızlığın
  e) Çalışma ve üretmenin
  Doğru cevap: E

  14.Aşağıdaki şıklardan hangisi “Tövbe eden kimse hiç günah işlememiş gibidir” hadisinden çıkarılabilecek bir sonuç olamaz?
  a) Allah kendisine inananlara karşı merhametlidir.
  b) Allah’ın rahmetinden ümit kesmemeliyiz.
  c) Allah çok affedicidir.
  d) Tövbe kapısı daima açıktır.
  e) Tövbe bütün sorumlulukları ortadan kaldırır.
  Doğru cevap: E

  15.Hz. Peygamber’in kişiyi herhangi bir şeye teşvik etmek veya sakındırmak için söylediği hadislere ne denir?
  a) Fiten hadisler
  b) Darb-ı meseller
  c) Tergib ve terhib hadisleri
  d) Ahkam hadisleri
  e) Kudsi hadisler
  Doğru cevap: C

  16. Hz. Peygamberin aşağıdaki davranışlarından hangisi doğruluk ilkesine bir örnek teşkil eder?
  a) Savaşta alınan esirlere eziyeti yasaklaması
  b) Cemaate namaz kıldırdığı zaman kısa tutması
  c) Her zaman güler yüzlü ve hoşgörülü olması
  d) Kendi işlerini kendisinin görmesi
  e) Sözlerinin davranışlarıyla uyumlu olması
  Doğru cevap: E
  17. Aşağıdakilerden hangilerine Kütüb-ü Sitte denir?
  a) Ahmed-Abdurrazzak-Buhari-Müslim-Nesai-İbn Huzeyme
  b)Ahmed-Buhari- Darimi- Müslim- Ebu Davud- Beyhaki
  c) Ebu Davud-Tirmizi-Nesai-İbn Hibban-Darakutnî
  d) Buhari-Müslim-Ebu Davud-Tirmizi-İbn Mace- Nesai
  e) Ahmed-Buhari-Müslim-Ebu Davud-Tirmizi-İbn Mace
  Doğru cevap: D
  18. Peygamberimiz (a.s.)’ın nitelediği “ümmü’l-habâis” aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Alkollü içkiler b) Faiz
  c) Zina d) Namuslu kadınlara zina isnadı
  Doğru cevap: A
  19. Peygamberimizin anneannesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Zühre
  b) Berre
  c) Atike
  d) Ümeyme
  Doğru cevap: B
  67. Habeşistan’a yapılan ilk hicret aşağıdakilerden hangi tarihte yapıldı?
  a) Peygamberliğin 5. yılı, miladî 616
  b) Peygamberliğin 4. yılı, miladî 616
  c) Peygamberliğin 4. yılı, miladî 614
  d) Peygamberliğin 5. yılı, miladî 615
  Doğru cevap: D
  68. Müşriklerin Hâşimoğullarına uyguladıkları boykot kaç yıl sürdü?
  a) Üç yıl
  b) Bir yıl
  c) İki yol
  d) Dört yıl
  Doğru cevap: A
  69. Taif dönüşünde Zeyd, Utbe ve Şeybe’nin bağında dinlenirken kendisine üzüm ikram eden ve Peygamberimizin teklifi üzerine Müslüman olan kişinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Abbas
  b) Attas
  c) Addas
  d) Vakkas
  Doğru cevap: C

  70. Peygamberimizin vefatından sonra sahabenin toplanıp Hz. Ebu Bekir’e biat ettikleri mahallin adı nedir?
  a) Sakîfetü beni Selîme
  b) Sakîfetü beni Sâide
  c) Sakîfetü beni Adiy
  d) Sakîfetü beni Züreyk
  Doğru cevap: B
  71. Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları aşıdakilerden hangilerdir?
  a) Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib
  b) Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib ve Sa’d b. Muaz
  c) Ali b. Ebî Tâlib, Mus’ab b. Umeyr ve Abdullah b. Ömer
  d) Mus’ab b. Umeyr, Ali b. EbÎ Tâlib ve Zeyd b. Sabit
  Doğru cevap: B
  72. Uhut savaşı hangi tarihte yapıldı?
  a) Hicrî 3/ miladî 625
  b) Hicrî 4 / miladî 627
  c) Hicrî 3/ miladî 626
  d) Hicrî 3/ miladî 624
  Doğru cevap: A
  73. Peygamberimizin ahlakının sorulması üzerine “O’nun ahlakı Kur’ân ahlakı idi” şeklinde cevap veren kimdir?
  a) Hz. Ali
  b) Hz. Aişe
  c) Hz. Hatice
  d) Hz. Ümmü Seleme
  Doğru cevap: B
  74. “Sizden biri kendisi için sevdiğini (mümin) kardeşi için de sevmedikçe (gerçek anlamda) iman etmiş olamaz” hadisi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?
  a) Îsâr
  b) Birr
  c) Fütüvvet
  d) İhsan
  Doğru cevap: A
  75. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’e süt emzirmemiştir?
  a) Amine binti Vehb
  b) Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe
  c) Halime binti Ebi Züeyb
  d) Ebû Talib’in eşi Fatıma binti Esed
  Doğru cevap: D
  76. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
  a) Hz. Peygamber yirmi beş yaşında iken evlendi.
  b) Hz. Peygamber’e ilk vahiy Sevr dağındaki Hira mağarasında geldi.
  c) İlk vahiy geldiğinde Hz. Peygamber kırk yaşında idi.
  d) Hz. Peygamber Kâbe hakemliği yaptığında otuz beş yaşında idi.
  Doğru cevap: B
  77. Anneleri Hz. Hatice ile birlikte aynı anda Müslüman olanlar aşağıdakilerden hangileridir?
  a) Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm
  b) Zeynep, Fatıma ve Rukıye
  c) Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Kasım
  d) Rukiye, Kasım, Ümmü Gülsüm
  Doğru cevap: A
  78. “Hz. Peygamberin hicreti……yılında gerçekleşti” cümlesindeki boş yeri aşağıdaki
  ifadelerden hangisi doğru olarak tamamlar?
  a) Birci Akabe görüşmesinden sonra 622
  b) İkinci Akabe görüşmesinden sonra 622
  c) Üçüncü Akabe görüşmesinden sonra 622
  d) Dördüncü Akabe görüşmesinden sonra 622
  Doğru cevap: C
  79. Hz. Peygamber ikinci Akabe biatını nerede ve ne zaman yapmıştır?
  a) Mekke’de M. 622 tarihinde Zilhicce ayında
  b) Mekke’de M. 621 tarihinde Zilkade ayında
  c) Mekke’de M. 621 tarihinde Zilhicce ayında
  d) Mekke’de M. 622 tarihinde Zilkade ayında
  Doğru cevap: C
  80. Asker sayısı az olsun, çok olsun, çarpışma olsun veya olmasın Hz. Peygamber’in bizzat katıldığı seferlere ne ad verilir?
  a) Cihad
  b) Seriye
  c) Gazve
  d) Kıta
  Doğru cevap: C
  81. Hz. Peygamber Hicretin 6. yılında Umre yapmak üzere 1500 sahabi ile birlikte Mekke’ye doğru yola çıkarken Medine’de yerine kimi vekil bıraktı?
  a) Abdullah b. Zeyd
  b) Abdullah ibn Ümmi Mektum
  c) Abdullah b. Zübeyr
  d) Abullah b. Ziyad
  Doğru cevap: B
  82. Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı ilk bozdukları için Medine’den H. 4, M. 625 yılında çıkarılan kabile aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Nadîroğulları
  b) Kaynukaoğulları
  c) Kureyzaoğulları
  d) Evs Kabilesi
  Doğru cevap: A
  83. H. 8. M. 629 tarihinde gerçekleştirilen Mute savaşı kimlere karşı yapılmıştır?
  a) İranlılara karşı
  b)Yahudilere karşı
  c) Bizanslılara karşı
  d) Müşriklere karşı
  Doğru cevap: C
  84.Tebuk seferine katılmadığı için Peygamberimiz (s.a.v.) ve ashabın kendisiylehakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı sahabe kimdir? Kab b. Malik.

  85. Uhut savaşında vücudu kanlar içinde kaldığı halde Peygamberimiz (s.a.v.)’i korumak için çarpışıp kahramanlık gösteren kadın sahabe kimdir?
  Hz. Nesibe, lakabı; Ümmü Ümera (r.anha)

  86. Başlangıçta Rasulüllah (s.a.v.)’in aleyhinde hicivler yazdı. Fakat sonra pişman olup Medine’ye affolunmak ümidi ile gitti. Rasulüllah (s.a.v.)’in huzurunda müslümanlığı kabul etti ve Rasulüllah (s.a.v.)’i öven meşhur “Bürde” kasidesini okudu. Rasulüllah (s.a.v.) çok memnun kaldı ve sırtından hırkasını çıkarıp ona giydirdi. Şair olan bu sahabe kimdi? Kab Bin Züheyr (r.a.)

  87. Peygamberimiz (s.a.v.) bir sahabeye, bir sır olarak, münafıkların kimliklerini bildirmişti (listesini vermişti). Hatta Hz. Ömer (r.a.) gelmiş “Acaba bende bu listede varmıyım” diye sormuştur. Bu listeyi Allah Resulü (s.a.v.)’in verdiği sahabe kimdir?Hz. Huzeyfe (r.a.)

  88. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) cemaat olarak iki sahabenin arkasında namaz kılmıştır. Bu iki sahabe kimlerdir?
  Hz. Ebu Bekir (r.a.) ve Hz. Abdurrahman İbni Avf (r.a.)

  89. Ashabın en güzel simalarından biri idi. Bazı zaman Cebrail (a.s.) Resulü Ekrem (s.a.v.)’in huzuruna onun suretinde gelirdi. Bu güzel simalı sahabe kimdir? Dıhyetül Kelbi (r.a.) (Dıhye İbni Halife)

  90. Medine’ye ilk hicret eden sahabe kimdir?
  Ebu Seleme Bin Abdul Esad (r.a.)

  91. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i vefatından sonra hangi sahabe yıkadı?
  Hz. Ali (r.a.)

  92. Habeşistan’a ilk hicret edenler kimdi ve başlarında kim vardı?
  16 kişi idiler ve başlarında Hz. Osman (r.a.) vardı.
  93. Mekke fethedildiğinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Kabe’nin anahtarını kime vermişti? Osman Bin Talha (r.a.)
  94. Uhut savaşında Rasulüllah (s.a.v.)’in miğferinin demir halkalarının mübarek yüzüne batması üzerine, dişleriyle halkaları çıkartan, bunu yaparken iki dişi kırılan sahabe kimdir? Ebu Ubeyde Bin Cerrah (r.a.)
  95. Müşrikler her vücudunu parçalayışta ona soruyorlardı: “Muhammed’in senin yerinde olmasını istermisin?” oda her defasında şu cevabı veriyordu: “Vallahi Muhammed (s.a.v.)’e bir diken batması karşılığında, ailem ve çocuğumla birlikte rahat olmak istemem” Kimdir bu yüce sahabe? Hubeyb Bin Adiyy (r.a.)
  96. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı nedir? El-Ebva (Veddan) Gazvesi.
  97. Münafıkların Küba’da yaptıkları ve Peygamber (s.a.v.)’e gelerek orada namazkıldırmasını isteyerek yaptıkları yerin meşrulaşmasını istedikleri ama Efendimizin Hz. Cebrail (a.s.)’ın bildirmesiyle kabul etmediği gibi yıktırdığı ve hakkında ayet inen mescidin adı nedir?
  Mescidi Dırar
  98. İslam’da ilk ganimet ve esir ne zaman alındı? Abdullah Bin Cahş komutasında yapılan seriyyede alındı.
  99. Tebuk seferine katılmadığı için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabının kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı sahabe kimdir? Kab Bin Malik (r.a.)
  100. Bedir savaşında kaç müslüman şehit oldu, kaç kafir öldürüldü? 14 müslüman şehit oldu ve 70 kafir öldürüldü.
  101. Uhut savaşında şehit olan müslümanların sayısı kaçtır? 72 müslüman şehit olmuştur.
  102. Efendimiz (s.a.v.)’i hicret esnasında yakalayıp Darun Nedve denen müşrik meclisinden hediye almak isteyen ama atının ayakları çöle batarak hedefine ulaşamayan kimdir? Süreka
  103. Uzza isimli putu kıran sahabe kimdir? Hz. Halit Bin Velid (r.a)
  104. Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in son katıldığı savaş hangisidir? Tebuk savaşı
  105. Uhut savaşında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kılıcıyla savaşan sahabe kimdir? Ebu Dücane (r.a)

  106. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in İştika (yağmur isteme) namazı kılarak dua edip namaz biter bitmez hemen yağmurun yağmaya başladığı bir bölge vardı. Mescidi Nebevinin karşısında olan bu yere Efendimiz (s.a.v.) sıcak havalarda gider ve orada gölgelenirdi. Çünkü bir bulut orayı devamlı ferah tutardı. Buraya daha sonra bir mescit inşa edildi. Bu mescidin adı nedir? Gamame mescidi (Bulut mescidi)

  107. İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır? Ranuna vadisinde.
  108. Hicret gecesi kafirler nereye toplandı? Mekke’de Darun Nedve’de toplandılar.

  109. Akabe biati nedir? Peygamberimiz (s.a.v.) ile Medinelilerin hicretten önce yaptıkları anlaşmadır.

  110. Rasulüllah (s.a.v.)’in dayısı kimdi? Sad Bin Ebi Vakkas.

  111. Peygamberimiz (s.a.v.) Ebu Eyyup El-Ensari’nin evinde ne kadar kalmıştır? Yedi aya yakın kalmıştır.

  112. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) peygamberliğini ilk defa açıkça nerede ilan etmiştir? Safa Tepesinde

  113. Kaynuka savaşının sebebi nedir?
  Tesettür

  114. Hz. Peygamber kaç hac yapmıştır hangi yılda yapmıştır?Hicri 10.yılda bir hac yapmıştır.


  115. Uhud savaşında komutan kimdi?
  Abdullah b.Cübeyr

  116. Peygamber Efendimizin babası hangi kabilenin hangi kolundandır?Kureyş kabilesinin haşimi oğulları kolundan.
  117 Peygamber Efendimizin annesi hangi kabilenin hangi kolundandır?Kureyş kabilesinin Zühre oğullarından.


  118. Hz Aminenin babasının ismi nedir ?Vehb


  119. Peygamber Efendimizin soyu kime dayanır?Hz İbrahim (a.s)’a


  120. Peygamber Efendimizin babası ne zaman vefat etti?O’nun doğumundan iki ay önce.


  121. Peygamber Efendimizin doğduğunda neler olmuştu?*İran Kisrasının sarayında 14 sütun yıkıldı.*Sava gölü kurudu*Mecusilerin 1000 yıldan beri yanan ateşleri söndü.
  *Sema da bir yıldız doğdu
  *Kabe de buluna putlar yıkıldı

  122. Süveybe kimdir? Peygamberimizi kaç gün emzirdi?Süt annesidir. 2 gün emzirdi.


  123. 10 Halime kimdir?Peygamberimizin Süveybe’den sonraki süt annesidir.


  124. Şeyma kimdir?Peygamberimizin süt kardeşidir.


  125. Peygamberimiz Halimenin yanında ne kadar kaldı? 5 yıl.


  126. Hz Muhammedin dadısının adı nedir?Ümmü eymen


  127. Hz Muhammed’in annesi nerede vefat etti?Ebva köyünde.


  128. Ebva köyünden, peygamberimizi kim Mekke’ye getirdi?Ümmü Eymen.

  129. Hangi ayetlerle yüce Allah Peygamberimizden insanları açıktan İslam’a davet etmesini istiyordu?Şuara 214-216 ve Hicr Suresi 94.

  130. İslam tarihinde ilk şehitler kimlerdir?Yasir ve eşi Sümeyye’dir

  131. Ammar bin Yasir’in annesini inancından dolayı kim öldürmüştür?bu cehil.


  132. Ebu Cehil hangi savaşta öldürülmüştür? Bedir.


  133. Hz Muhammed’i öldürmek için toplanılan yerin adı nedir?Darunnedve.

  134. Hz Ömer, enistesini ve kız kardesini slam’dan vaz geçirmek için kız kardesinin evine gittiğinde onlar hangi sureyi okuyorlardı?Tâhâ suresi

  134. İslam’ın ilk yıllarında “besmele” yerine ne kullanılırdı?Bismikeallahümme.

  135. Peygamberimiz Taif’e kiminle gitti?Zeyd bin Harise

  136. I. Akabe biatı ne zaman olmuş ve kaç kişi Peygamberimize biat etmiştir?Peygamberliğin 12. yılında ve 12 kişi.

+ Yorum Gönder