+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Fahrilere kadro sonuçları ne zaman belli oluyor? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Fahrilere kadro sonuçları ne zaman belli oluyor?


 2. muvahhidim
  herşey O'nun için..!

  Cevap: fahrilere kadro sonuçları ne zaman belli oluyor?


  Reklam  Cevap: FAHİRELERE KADRO
  İlgili hüküm şu şekildedir:

  "GEÇİCİ MADDE 17 – Başkanlığa bağlı Kur’an kurslarında valilik veya kaymakamlık onayı ile eğitim öğretim dönemi içinde fahri olarak veya ek ders ücreti karşılığında görev yapan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde müracaat edenlerden;

  a) Başkanlıkça verilmiş yeterlik belgesine sahip olmak şartıyla, toplam beş yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar ile 1/1/2005 tarihinden itibaren toplam bir yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar doğrudan,

  b) 1/1/2005 tarihinden itibaren toplam bir yıl ve daha fazla hizmeti bulunduğu halde yeterlik belgesi olmayanlar ise Başkanlıkça açılacak mesleki yeterlik sınavına katılarak başarılı olmaları halinde,
  Kur’an kursu öğreticisi kadrolarına atanabilirler. Bunlar, Başkanlıkça ilan edilen yerlere yerleştirilir. Hizmetsürelerinin hesabında müracaat süresinin son günü esas alınır.
  Bu madde kapsamında atama yapılacak kadrolar, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Başkanlığa ait bölümüne eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sınıfı, adedi ve derecesi belirtilmek suretiyle atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça düzenlenir"

  AÇIKLAMA

  1- Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an Kurslarında çalışmış olmak gerekmektedir.
  2- Valilik veya kaymakamlık onayı ile fahri olarak veya ek ders ücreti ile çalışmış olmak gerekmektedir.
  3- 17 Eylül'den itibaren 3 ay içinde başvuru yapmak gerekmektedir.
  4- Yeterlik belgesi olanlardan toplam 5 yıl hizmeti olanlar veya 1/1/2005 tarihinden itibaren toplam bir yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar doğrudan memur kadrosuna atanacak. 1/1/2005 tarihinden itibaren toplam bir yıl ve daha fazla hizmeti bulunmakla birlikte yeterlik belgesi olmayanlar ise Başkanlıkça açılacak mesleki yeterlik sınavına katılarak başarılı olmaları halinde kadroya atanacaktır.

  kaynak:memurlar


+ Yorum Gönder
fahrilerin kadro sonuçları