+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İslam'ın beş şartıyla nefis tezkiyesi yapılabilir mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İslam'ın beş şartıyla nefis tezkiyesi yapılabilir mi?


 2. rana
  Aciz Kul

  Cevap: İslam'ın beş şartıyla nefis tezkiyesi yapılabilir mi?


  Reklam  Cevap: İslam'ın beş şartıyla nefis tezkiyesi yapılabilir miNefsin tezkiyesi, temizlenmesi nasıl olur?Nefsin tezkiyesi iki ayrı mânâya geliyor: Birincisi nefsini temize çıkarmak, ona toz kondurmamak, kusurlarını örtmek, hatta elinden gelirse bunları faziletmiş gibi göstermektir. Yukarıdaki ifadelerde, tezkiye bu mânâda kullanılmıştır.
  “Nefislerinizi temize çıkarmayın.” (Necm, 53/32)
  âyet-i kerimesi bize bu mânâyı ders verir.Nur Külliyatı'nda tezkiye edilmemiş bir nefsin hali şöyle tasvir edilir:
  “Tezkiyesiz nefs-i emmaresi bulunmak şartıyla, kendi nefsini beğenen ve seven adam başkasını sevemez. Eğer zâhirî sevse de, samimi sevemez; belki ondaki menfaatini ve lezzetini sever. Daima kendini beğendirmeğe ve sevdirmeğe çalışır ve kusuru nefsine almaz. Mübalâğalar ile, belki yalanlarla nefsini medih ve tenzih ederek âdetâ takdis eder.” (Lem’alar)
  Bir de;
  “Muhakkak, nefsini temizleyen kurtuluşa erdi.” (Şems, 91/9)
  âyetinde teşvik edilen nefis tezkiyesi vardır. Âlimlerimiz bunu, nefsin kötülüklerden arıtılması, yâni iman etmekle şirkten, takva ile günahlardan temizlenmesi ve salih amellerle de bu temizliğinin artırılması şeklinde izah buyururlar.Nefsi kötülüklerden korumanın günahlardan uzak tutmanın en etkili yolu İslam'ın beş şartına uymaktır. Namaz insanı günahlardan uzak tutar. Oruçla nefis terbiye olur.
  Yazar: Alaaddin Başar (Prof.Dr.)

+ Yorum Gönder