+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Şafi mezhebine göre nikahta veli şartı var mıdır ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Şafi mezhebine göre nikahta veli şartı var mıdır ?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Şafi mezhebine göre nikahta veli şartı var mıdır ?


  Reklam  Cevap:

  Maliki, Şafii ve Hanbeliler, nikahta velinin bulunmasının zorunlu olduğu hususunda görüş birliği etmişlerdir.
  veli ya da onun yerine geçen biri olmaksızın akdedilen nikah geçersizdir. Büyük olsun küçük olsun akıllı olsun
  deli olsun kadın hiç bir halde kendi başına evlilik akdini yapamaz. Yalnız eğer dul ise izin ve rızasını almadan
  velisinin kendisini evlendirmesi sahih olmaz.

  Nikahta veli ile beraber iki şahidin bulunmasının zorunlu olduğuna dair delil İbn Hibban'ın rivayet etmiş olduğu şu hadis-i şeriftir:

  "Veli ve adaletli iki şahit olmadan nikah olmaz. Bundan başka şekilde yapılan nikah batıldır." (Buhari, Nikah, 36; Ebu Davud, Nikah, 19)

  (bk. Abdurrahman Ceziri, Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı, Çağrı Yayınları, İstanbul 1993, c. 2, s. 2108)

  ------------------------


  “Hangi kadın, velisinin izni olmadan nikâhlanırsa onun nikâhı batıldır,
  onun nikâhı batıldır, onun nikâhı batıldır

  Ebû Dâvûd, Nikâh, bab 20, Hadis no 2083; Tirmîzî, Nikâh, bab 14, hadis no 1102; İbn Mâce, Nikâh,
  bab 15, hadis no 1879; Ahmed b Hanbel, Müsned c VI, s 66

  arşivden
+ Yorum Gönder