+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Peygamber efendimizin sahabiler hakkındaki hadisleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygamber efendimizin sahabiler hakkındaki hadisleri


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Peygamber efendimizin sahabiler hakkındaki hadisleri


  Reklam  Cevap:
  1-“Ashabıma sövmeyiniz, sizden biriniz şu Uhud dağı kadar altın sadaka verse, onların verdiği .
  bir kilo hatta yanm kilo sada kadan aldığı sevaba yetişemez, nail olamaz” [2],

  2-“Sahabeme ikramda bulununuz, çünkü en hayırlınız onlar dır.
  ...
  ” [3]
  .

  3-“Allah, Allah! Ashabım konusunda Hakk Taâlâ'dan korku nuz da onları benden sonra hakir görmeyiniz .
  (ve husumet okları nın hedefi haline getirmeyiniz)
  .
  Sahabeyi seven bir kimse, beni sev diği için onları sevmiş olur
  .

  Onlardan nefret eden, benden nefret et tiği için onlardan nefret etmiş olur
  .
  Onlara eziyet eden bana eziyet etmiş olur
  Beni inciten Allah'ı incitmiş olur.

  Kim ki, Hakk Taâlâ'ya eza eder, Allah onu (cezalandırmak ve azab etmek için) yakalayıverir” [4]
  KAYNAKLAR:
  [2] Buharı, Fezâilü ashabi'n-Nebi, 5; Müslim, Fezâilu's-sahabe, 133
  .
  [3] Hadis kitaplarında şu mealde bir hadis geçmektedir:
  “Ensar ve muhacire ikram et”
  .
  Buharı, Menâkıbu'l-ensar, 9; Müslim, Cihad, 128
  .
  [4] İbn Hanbel, V, 54, 57
  .

+ Yorum Gönder