+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Emevi devletinin temel özellikleri nelerdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Emevi devletinin temel özellikleri nelerdir?


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Emevi devletinin temel özellikleri nelerdir?


  Reklam  Cevap: Endülüs Emevi Devleti 765-1031 yılları arasında Endüste kurulan hanedanlıktır. 3. Abdurrahman’a kadar bu devlet Kurtuba Emirliği olarak anılmıştır. Kendisinin ölümüyle de bu devlet 250 yıl daha bir fiil yaşamıştır. Suriyede'ki islam tarihi bakımından önemli olan Emevi devletinin yıkılmasıyla bazı müslümanlar ispanyaya geçecektir. Abdurrahman onlarla yazışacak yardım isteyecektir. Suriyede bu devletin yerine Abbasi devleti kurulmuştur. Abbasiler Emevilerin poltikasını ise benimsememiştir, ırkçılık yapmamışlardır. Gırnatanın yanında ufak liman olan el Münekkebeye ayak basmıştır. Endülüs valisi Fihri ile yapılan savaşı kazanmıştır. Kurtubaya giden Abdurrahman ise emirliğini ilan edecektir. Taraftarları onun devlet kurmasına yardımcı oldular. Tarım ve Sanayi bu dönemde gelişmiştir.
  Abdurrahman’dan sonra yerine oğlu Hişam geçmiştir. Hişam kardeşlerinin isyanını bastırdı, tarım ve ticaretin gelişmesini sağladı. Yerine Emir Hakem geçti. Hakem zamanında isyanlar baş göstermiştir. Dört padişah sonra Abdüllah'ı tahta görmekteyiz. 931 de Sebte’yi feth etmiş ayrıca isyanları bastırmıştır. Daha sonra II. Hakem başa geçmiş ve babasının politikasını izlemiştir. Bura'da ayrıca önemli olan şehri yeniden imar ettirmesidir. Alimleri korumuştur. Bundan sonraki dönemlerde devleti kurtubalılar rahat bırakmayacak isyanlar yeniden başgösterecektir.
  Kasım Bin Hammud’dan sonra devlet iyice zayıflamıştır. Cevheriler bu devleti parçalayacaktır. Hristiyan devletler son olarak da Endülüs Emevi Devletiyle rekabet halinde bulunan Ben-i Ahmer Devletini yıkacaklardır. İspanyalılar ve Hristiyanlar bizzat Müslümanları tanımışlar bazen inkar etselerde çok şey öğrenmişlerdir.
  Bu dönemde Müslümanlar her bakımdan Avrupalılardan üstünlerdir. Avrupa karanlık çağını yaşamaktaydı. Bu düzen 16. yüzyıldan sonra değişecek keşifler ve bilim tarihindeki gelişmeler sonucu Avrupalılar Müslümanların önüne geçecektir


 3. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  Emeviler İslam topraklarını genişletmeleri
  İslamı hızla dünya geneline yaymaları
  devlet yönetiminde eyaletlere ayrılarak
  sistemli bir şekilde yönetmeleri ,müslüman kesiminde
  okuma yazma oranında artış olarak diğer devletleri sollaması
  Sanatta özellikle mimaride harika eserler yapmişlardır
  İslam ordusu Emeviler döneminde en güçlü duruma gelmiştir.
  Emevilere muhalif olanların yaydıkları ve günümüze kadar
  gelen asılsız karalama güdülerinin tam aksine ırkçılık yapmamış
  diğer müslümanları Araplardan aşağı görmemişlerdir.
  bütün bunlar Emevilerin pozitif en belirgin özellikleridir
  Devlet idaresindeki ciddiyet ve disiplinli idare sisteminden rahatsız olan çapulcular
  nedeni ile günümüze kadar uzanan karalama politikaları halen devam etmektedir
  aynen günümüzdeki politik liderlerin ve tarafların birbirine yaptıkları gibi
  Allah(c.c) şeriatı,kanunları yaşanması açısından bir emevi devleti daha gelmesi mümkün olsa
  Hayırlarla...


+ Yorum Gönder
emevi devletinin genel özellikleri,  emevilerin genel özellikleri,  emeviler devletinin genel özellikleri,  endülüs emevi devleti genel özellikleri,  emeviler devleti önemli özellikleri