+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Güvenilir bir insanda hangi özellikler bulunur? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Güvenilir bir insanda hangi özellikler bulunur?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: güvenilir bir insanda hangi özellikler bulunur?


  Reklam  Cevap: Sanırım maddeler halinde istemişsiniz
  önceki verilen yazı işinize yaramayacaktır.

  1-Emanete riayet eder
  2-Daima insanların iyiliğini ister
  3-Kendine verilen sırları ifşa etmez
  4-Cimrilik yapmaz,yardım severdir
  5-Kimseye kin beslemez yani kalbinde kine yer yoktur
  6-Sevdiğini Allah (c.c) için sever,sevmediğini yine öyle
  7-İnce kalplidir,her canlıya merhamet eder
  8-yanlış yapan babası dahi olsa kabullenmez
  9-Kendisi için hayırlı olanı başkası içinde ister
  10-Kendi sevmediğini başkaları içinde sevmez
  11-İnsanlar arasında sınıf ayrımı yapmaz
  12-Her şeyden önemlisi Allah (c.c) dan korkar
  13-kararsız kaldığı durumlarda vicdanının sesine bakarak karar verir
  14_Haksızlık yapmamaya itina gösterir.

  bu kadar yeter sanırım aklıma gelen bunlar


 3. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  “Mü’min”, Yüce Allah’ın varlığına ve birliğine inanan anlamına geldiği gibi, başkalarına güven veren ve güvenilen kişi anlamını da taşır Öyle ise mü’min, ahdine vefalı, anlaşmalarına sadık, sözü özü bir, dostluğuna güvenilen bir insandır Yüce Rabbimiz, Mü’minûn Sûresi’nin ilk âyetlerinde, kurtuluşa erecek mü’minlerin vasıflarını açıklarken 8 âyette meâlen şöyle buyurmaktadır: “Yine onlar (o mü’minler) ki, emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler”1
  Bir mü’min, sevdiğini sırf Allah için sever ve ondan maddî bir beklenti içinde olmaz Sır saklar, emanete hıyanet etmez Güvenilirlik aynı zamanda peygamberlerin sıfatıdır Yüce Allah, peygamberlerini güvenilir kişilerden seçmiş, onlar gönderdikleri toplumlar tarafından da emîn kişiler olarak tanınmışlardır Nitekim Mekkeliler, Peygamberimiz’e, daha peygamber olmadan önce, “el-Emîn” sıfatını vermişlerdi

  Müslüman, verdiği sözden, üzerindeki emanetlerden Allah katında sorumlu tutulacaktır Yüce Allah, bu konuda şöyle buyurmaktadır: “Verdiğiniz sözü yerine getirin Çünkü verilen söz, sorumluluğu gerektirir” 2 Özellikle Allah’ın adını anarak verilen sözlerin, yapılan adakların ve yeminlerin yerine getirilmesini emretmekte ve sözünde duranlara sevap vereceğini bildirmektedir Sözünde durmayanları ise, Nahl Suresi’nin 92 âyetinde kınamakta ve onları, ipliğini iyice eğirip katladıktan sonra söküp bozan kadının durumuna benzetmektedir

  Peygamber Efendimiz, hadîs-i şerîflerinde, müslümanı ve mü’mini şöyle tarif etmiştir: “Müslüman, dilinden ve elinden diğer müslümanların güvende olduğu, mü’min de insanların malları ve canları hususunda kendisine güvendiği kişidir” 3 “Mü’min, geçimi güzel olan kişidir Geçimsiz kişide hayır yoktur”4
  Uyumlu olmak, ancak güvenilir bir insan olmakla sağlanır Sözüne özüne güvenilmeyen bir insanla, dostluk ve ticarî ilişki kurulmaz Verdiği sözde durmayan kişinin toplum içerisinde saygınlığı zedelenir, dostlarının sayısı azalır, işi ve ticarî ilişkileri bozulur Bunun için hayatın her alanında güven duygusu çok önemlidir Birbirine güven duymayan toplumlarda huzur ve asayiş sarsılır, insanî ilişkiler bozulur

  Eğer Allah’a ve insanlara verdiğimiz sözleri yerine getirmezsek, büyük bir vebal altına girmiş oluruz Yalancılıkla güven ve itibarın bir arada bulunamayacağını bilmeliyiz Sevgili Peygamberimizin “Çevresindeki insanların şerrinden emin olmadığı kişi, cennete giremez” hadîs-i şerîfi üzerinde dikkatle düşünmeliyiz Yerine getiremeyeceğimiz vaatlerde bulunmamalı, çevremize, yakınlarımıza, iş arkadaşlarımıza ve bütün insanlara güven telkin etmeli ve bunu bir hayat prensibi haline getirmeliyiz Şunu da hep aklımızda tutmalıyız: “Allah doğrunun yanındadır”

  Peygamberimiz verdiği sözde duran, yaptığı anlaşmaya bağlı kalan en büyük insandır Bu hususta dostunu da, düşmanını da ayırt etmemiştir Dostuna verdiği bir sözde durup, onu yerine getirdiği gibi, düşmanlarıyla yaptığı anlaşmaya da sadık kalmış, her ne pahasına olursa olsun, aykırı hareket etmemiştir

  Peygamberliğinden önce ticarî hususta bir dostuna verdiği sözü tutmak için üç gün beklediği meşhurdur O adam unutup gelmediği halde, "Nasıl olsa artık gelmez" diyerek çekip gitmemiştir Verdiği sözde durmanın en müstesna örneğini vermiştir

  Peygamberimizin vefası aile içinde de açıkça yaşanıyordu Hz Âişe anlatıyor:

  "Yaşlı bir kadın Resulullahın ziyaretine gelmişti Şöyle konuştular:
  "Sen kimsin?" "Müzeyne'den Cüsame"
  "Sen Hasene misin? Nasılsın, ne haldesin, bizi görmeyeli ne yapıyorsun?"
  "Anam babam size feda olsun, iyiyiz" "Kadın çıkınca sordum:
  "Ya Resulallah, bu kadına çok alâka gösterdiniz, sebebi ne idi?"
  "Hatice hayâtta iken bize gelir, giderdi Yâ Âişe, ahde vefa imandandır"
  Peygamberimiz en sıkışık ve en zor şartlar altında bulunsa dahi, verilen sözde durmayı, netice kendisinin aleyhine de olsa hiçbir surette vefasızlık göstermemeyi tavsiye etmiştir

  Bedir Savaşı için hazırlıklar yapılıp İslâm ordusu Medine'den ayrıldığı sırada Huzeyfe el-Yemâni ile babası Huzeyl, Peygamberimizle birlikte çarpışmak üzere yola çıkmışlardı Müşrikler, baba-oğulu yolda görerek sorguya çektiler:

  "Siz herhalde Muhammed'in yanına gitmek istiyorsunuz"

  "Evet, bizim bundan başka bir niyetimiz yoktur" dediler

  Bunun üzerine müşrikler, onlardan Medine'ye dönmek, Peygamberimizle birlikte savaşta bulunmamak üzere söz aldılar Bir müddet sonra Huzeyfe ile babası Bedir'de Peygamberimizin huzuruna gelerek mücahitlerle birlikte savaşmak istediklerini söylediler, müşriklerle aralarında geçen hadiseyi de anlattılar

  Peygamberimiz, onların müşriklere verdikleri sözü öğrenince, insan gücüne o anda çok fazla ihtiyacı olmasına rağmen onlara şöyle dedi:

  "Hayır, siz Medine'ye dönün Onlara verdiğiniz sözü yerine getirin Biz de müşriklere karşı Allah'tan yardım isteriz Onun yardımı bize kâfidir"

  Müşrik de olsa verilen sözde durmayı daha uygun görmek, ahdini bozmamak, yapılan anlaşmaya bağlı kalmak ancak bir Peygamberin gösterebileceği bir meziyettir  1- Mü’minûn, 23/8

  2- Tirmizî, “Îmân”, 12

  3- İsrâ, 17/34

  4- Ahmed b Hanbel,11/400

  5- Müslim, “Îmân”, 19

 4. Misafir
  saolasın

 5. Misafir
  emanete riayet eder
  çok sevilir
  I love you

 6. Misafir
  ben hepinize tesekür ediyor hepiniz basarilar

 7. Misafir
  bence süper tam isteğim gibi madde madde cümleler de öyle

 8. Misafir
  çok sağolun ödevime yardımcı oldunuz

 9. Misafir
  çok işime yaradı teşekkürler ben zaten en çok madde halinde severim yazı halinde olunca içinde bulamıyorum.

+ Yorum Gönder
güvenilir bir insanda hangi özellikler bulunur,  hangi özellikleri taşıyan insanlara güvenilir ,  güvenilir insanda hangi özellikler bulunur,  güvenilir bir insanda bulunması gereken özellikler,  güvenilir bir insanda hangi özellikler bulunmalıdır,  ahlaklı insanda hangi özellikler bulunur 15 madde,  güvenilir insanda bulunması gereken özellikler