+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Abdest üzerine abdest nur üzerine nurdur Hadisi Şerifi doğru mudur ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Abdest üzerine abdest nur üzerine nurdur Hadisi Şerifi doğru mudur ?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: "Abdest üzerine abdest nur üzerine nurdur." Hadisi Şerifi doğru mudur ?


  Reklam  Cevap: Resulullah (a.s.)'ın hadisine binaen her namaz için abdest almak menduptur.
  "Ümmetime zor gelmeseydi, onlara her namaz için abdesti, her abdestle de misvağı emrederdim."(1)

  Öncekiyle farz veya nafile bir namaz kılmış ise abdestin yenilenmesi menduptur. Çünkü o
  "nur üstüne nurdur."Resulullah (a.s.) buyurdu: "Temizken abdest alana on hasenat yazılır."(2)

  Şer'an yapılması istenen bir amel yapmamış idiyse yeniden abdest almak israf sayılır.
  (3) îbni Mace, Hakim, Ahmed ve Beyhaki'nin Sevban'dan rivayet ettikleri hadise
  devamlı abdestli olmak da menduptur "Doğru olun; men edilemiyeceksiniz.
  Bilin ki, en hayırlı ameliniz namazdır. Hakikî müminden başkası da daima abdestli olmaya çalışmaz."
  Dipnotlar:1. Sahih bir isnadla Ahmed, Ebu Hureyre'den rivayet etmiştir. Neylü'l-Evtar, I, 210.2. Ebu Davud, Tirmizi ve İbni Mace, Îbni Ömer'den rivayet etmiş olup derece yönünden zayıf bir hadistir.
  Fakat faziletler hususunda zayıf hadisle amel olunacağını hadis alimleri beyan etmişler-dir.
  3. İbni Abidin, Reddü'l-Muhtar, 1,111.
  S.İslmyt


+ Yorum Gönder
abdest üstüne abdest nur üstüne nurdur,  abdest üzerine abdest nur üzerine nurdur