+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Komşu karısı ile zina eden ne yapmalıdır ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Komşu karısı ile zina eden ne yapmalıdır ?


 2. rana
  Aciz Kul

  Cevap: Komşu karısı ile zina eden ne yapmalıdır ?


  Reklam  Cevap: Soru : Zina yapan evli bayan ve erkeğin durumları nedir ve ne yapmaları lazımdır?

  Cevap: Bismillahirrahmanirrahim

  Çok büyük günah işlemişlerdir. Zinayı yapan kimse muhsan yani evli veya dul ise recmedilir yani taşlanarak öldürülür. Hz. Ömer (RA) şöyle demiştir:

  "Gerçekten ALLAH Teâlâ, Hz. Muhammed (S.A.V.) Efendimizi hak din ile göndermiş ve kendisine Kitab’ı indirmiştir. ALLAH Teâlâ'nın indirdiği şeyler içinde recm ayeti de vardı. Bizler o ayeti okuduk, anladık ve iyice ezberledik. Bunun içindir ki, Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz recmetti, O'ndan sonra biz de recm ettik. Ben insanlara zaman uzayıp da bir diyenin; Biz ALLAH Teâlâ'nın kitabında recm ayetini bulmuyoruz, demesinden ve ALLAH Teâlâ'nın indirmiş olduğu bir farizayı terketmeleri suretiyle sapıklığa düşmelerinden endişe ediyorum. Recm, ALLAH Teâlâ'nın kitabında sabit bir haktır. Bu erkeklerden ve kadınlardan evlenip de zina eden, zinası da beyyine (açık delil) ile yahud gebelik ile yahud da itiraf ile sabit olan kimselere uygulanır. " Hz. Ömer (R.A.)nün bahsettiği recm ayeti şu idi:

  "Erkek ve kadın iki yaşlı (evli) zina ederse, her ikisini de ALLAH Teâlâ'dan ibretli bir ceza olarak recmedin. ALLAH Teâlâ aziz ve hakimdir." Bu recim ayetinin okunması kaldırılmış, hükmü ise baki bırakılmıştır.
  Recm cezası Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz tarafından erkeklerden Maiz b. Malik el-Eslemî (R.A.)ya Kadınlardan da Ezd kabilesinin Gâmid kolundan bir kadına (R.Anha) tatbik edilmiştir. Yine Yahudilerin müracaatı üzerine, Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz zina yapan bir Yahudi çiftine de recm cezasını uygulamıştır.

  Bu bakımdan İslâm’da recm cezası yokmuş!iddiası hezeyandır. Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz zamanında recmen idam vaki olmuştur, bu kesin olarak bilinmektedir.

  Neslin muhafazası için haram kılınmış olan zina suçunu önlemede, caydırıcı bu ağır maddi müeyyide (yüz değnek ve recm)min yanı sıra, konu dini, imani bir mesele olarak da ele alınmaktadır. Nitekim Ebu Hureyre (R.A.)den rivayete göre Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz “Zinakâr kişi zina ederken mü'min olarak zina edemez. Şarab (veya sarhoş edici içki) içen de içerken mü'min olarak içemez. Hırsız da çalarken mü'min olarak çalamaz. Halkın gözü önünde yağmacılık eden kimse de, yağmacılık ettiği sırada mü'min olarak yağmacılık edemez (10) buyurmuşlardır.
  Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Hakim'in beş ayet-i kerimesinde kullarını zinadan sakındırmaktadır. İsra Suresi 32. ayet-i kerimesinde şöyle buyurur:

  "Zinaya (yapmak şöyle dursun) yaklaşmayın (niyetlenmeyin bile.) Çünkü o, gerçekten bir hayasızlıktır, kötü bir yoldur.Günümüzde recm cezasının uygulanma imkanı bulunmamaktadır. Bu bakımdan son derece pişman olup tövbe ve istiğfar etmek gerekir.

  Mehmet Talu

  *******************************************

  Zina yapan evli kimsenin cezası ölüm iken, bekâr olanın cezası, yüz değnektir.
  Bu açıklamalar ışığında denilebilir ki, evli biriyle beraber olmak, bekâr biriyle beraber olmaktan çok daha çirkin, daha veballi ve daha büyük bir suçtur. Çünkü burada evli olanın ailesinin huzurunun bozulması, belki de dağılması söz konusudur. Eşinin hakkı açısından da ayrı bir vebaldir. Sorumluluk ise, birlikte olan erkekle kadın arasında paylaşılacaktır. Bu işi ilk başlatmak isteyenin suçu bu açıdan daha fazla olabilir, fakat sonuçta her iki tarafın isteğiyle bu suç işlendiğine göre, ikisi de ortaktır. İslam'da, -evli veya bekâr olarak statüleri aynı olduğu takdirde- erkekle kadın için, zina suçundan dolayı tatbik edilen cezanın aynı olması, her iki tarafın da suçta eşit derecede ortak olduğunu göstermektedir. Şu var ki, bu ortamı ilk hazırlayanın ayrıca vebali vardır. Kur'an-ı Kerim, böyle bir ortamın yanından geçmenin bile büyük bir tehlike arz edeceğini ifade buyurmuştur:
  "Sakın zinaya yaklaşmayın, çünkü o çirkin bir hayasızlık, bir fahişeliktir ve çok onursuz bir yoldur." (İsra, 17/32)sorularla islamiyet


 3. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  Komşu karısı ile zina eden ne yapmalıdır ?
  bu iğrenç işi hemen terk edip
  Tövbe istiğfar edilmeli
  bir de o suç ortağı kişi ile bir daha
  asla bir araya gelinmemeli


 4. Hoca
  erimeye devam...
  Komşuya eziyet maddi ve manevi yoldanyapılan eziyet olmak üzere iki türlüdür.

  Maddi eziyet: Evine, bahçesine, malına, mülküne, kendine zarar vermek, yıkmak, kirletmek vb.

  Manevi eziyet ise: Irz ve namusuna tecavüz etmek aile sırlarını çevreye yaymaktır.(Şamil İslam Ansk. Komşu Mad.4. s.364)
  Komşunun komşuya kötülüğü,başkalarına yaptığının on katı gibidir.
  Hz. Peygamber sahabelerine bir gün:
  “Kişinin komşu karısı ile zina yapması on kadınla zina etmesinde daha ağır bir fiildir buyurdu.Yine hırsızlık hakkında da “İnsanın on evde hırsızlık yapması komşunun evinde hırsızlık yapmasından hafif kalır” buyurarak komşuluk ilişkilerine dikkat edilmesi komşuya karşı güvenilir insan olunması gerektiğini aksi halde cezanın on kat daha fazla olacağını vurgulamıştır.

+ Yorum Gönder
komşu karısı ile zina,  komşu karısıyla zina,  komşu karısı,  komsu karisi,  komsuyla zina yapmak,  Komşu ile zina,  komşuyla zina yapmak